ehsan-bidi-260-410

احسان بیدی : پایان رجویسم و لاغیر

ولی مریم رجوی هرچه زد به در بسته زد. حتی دخالت در به اشوب کشاندن شرایط سیاسی کشور آلبانی  و دخالت در انتخابات این کشور ، همه و همه اینها به گل نشست و یک شکست دیگر بر روی شکستهای دیگر رجوی  بود و این  نشانه ها چیزی نبود جز اینکه باز به جواب سوال اول خودم برسم که تصمیم برانحلال و اضمحلال فرقه رجوی است ولاغیر. سوال این است که اگر تصمیم برانحلال است این روند باید به چه صورتی انجام بشود ؟  آیا به ساختارها وارزشهایی که باند رجوی درست کرده بود مربوط میشه؟ ایا اربابان رجوی قصد دارند فقط در یک دوره زمانی  همه این نفرات پیر و سالخورده با نگه داشتن روی سکوی مرگ حفط و نگهداری کند؟

پایان رجویسم و لاغیر

احسان بیدی ، تیرانا ، آلبانی ـ 20.08.2017

پایان رجویسم و لاغیر

روند وسیر تحولات در این یک سال اخیر و بعد ازبرجام انقدر به ضررباند رجوی بود که النهایه ارباب فرقه رجوی مجبورشد تا تیرخلاص را برپیکره ملیجک خودش بزند.

آیا پایان دادن به حیات سیاسی رجوی درعراق و راندن انها به البانی به منطور پایان کار پروژه رجویسم است و دست اخر باید منتظر ان بود که ریل انهدام و انحلال را ارباب با فرقه خودساخته خودش را تا انتها برود؟

آیا فرقه رجوی وزن سیاسی و یا بعنوان یک آلت دست و اهرم فشار  کارایی خودش را دارد ؟

آیا اربابان رجوی دست اخر باز با همان شیوه کثیف و پیراهن عثمان کردن مسعودرجوی قصد برهم زدن تعادل و ارامش کشورهایی میزبان را دارند؟ در اینجا مقصود و هدف من تیرانا ـ آلبانی می باشد.

بیشک روند اتفاقات بعد از برجام وسیرتحولات سیاسی چه درمنطقه خاورمیانه و چه فرا منطقه ای  و حتی مجموعه شکستهای پی درپی رجوی چه درتشکیلات و چه بیرون از ان و حتی ریزش فله ای هواداران آن و  زمین گیر شدن در در باتلاق آلبانی ، اتوماتیک جواب سوال اول داده شده بود.  بی شک اربابان رجوی درتلاش بودند تا ازفضا و زمان باقی مانده تلاش کنند تا حیات سیاسی فرقه رجوی را در آلبانی به نقطه تثبیت برسانند و حتی با درخدمت گرفتن مزدوران دولتی وباپول خرج کردن وحتی قاچاق انسانها وبه دربردن قاتلین فرقه رجوی به کشورهایی اروپا و حتی دخالت و با رشوه دادن به ارگانهایی قضایی سعی و تلاش داشتن به حیات نگین سیاسی خودشان ادامه داده و حتی با فشار گذاشتن و دستگیری و تهمت و تهدید به مرگ کردن نفرات جداشده سعی براین داشتند که جلوی این شکست را در آلبانی بگیرند.

ولی مریم رجوی هرچه زد به در بسته زد. حتی دخالت در به اشوب کشاندن شرایط سیاسی کشور آلبانی  و دخالت در انتخابات این کشور ، همه و همه اینها به گل نشست و یک شکست دیگر بر روی شکستهای دیگر رجوی  بود و این  نشانه ها چیزی نبود جز اینکه باز به جواب سوال اول خودم برسم که تصمیم برانحلال و اضمحلال فرقه رجوی است ولاغیر.

سوال این است که اگر تصمیم برانحلال است این روند باید به چه صورتی انجام بشود ؟  آیا به ساختارها وارزشهایی که باند رجوی درست کرده بود مربوط میشه؟

ایا اربابان رجوی قصد دارند فقط در یک دوره زمانی  همه این نفرات پیر و سالخورده با نگه داشتن روی سکوی مرگ حفط و نگهداری کند؟

در این مورد باز خواهم نوشت.

احسان بیدی ، تیرانا ، آلبانی

ـــــــــــــــــــــــــــــ

پاسخ دهید