shabe yalda- Aazaye jodashode dar Albania260-410

جشن شب یلدا در آلبانی، همچنان با همه توطئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

ما نه سنت پرستیم و نه سنت ستیز،  اماسنت های زیبا و ملی که نشان از هویت مادارند را با جان و دل گرامی و پاس میداریم. سنت هایی که اوج بیدا گری و بی رسمی بی فرهنگی اعراب در دوسه سده اول تسلط بر ایران و ایلغار مغولان خونریز و لنگ ترکتازی های تیمور و بعدها ترکان خوارزمی وسلجوقی وغرنوی و… نتوانستند آنها را از یاد و خاطره تاریخی ایران پاک کنند وحتی ایرانیان با بزرگداشت همین سنت ها بود و با همین سلاحهای ملی ومیهنی بود که خود را دوباره احیاء و از زیر یوغ بیگانه دوباره از خاکستر خود سربرآوردند. شب یلدا، چله بزرگ ، چله کوچک، چارچار و… نامهای آشنا و عجین شده با تمام خاطرات تاریخی و خاطرات قومی و فردی ما بوده وخواهند بود؛ برای ما عزیز و دوشت داشتنی و بل مایه عزت و افتخار ماهستند. برهمین پایه هرجا که باشیم و در هروضعیتی باشیم، وضعیت اسفناکی که فرقه محاهدین خلق با حداکثر توظئه و خیانت اعضای جداشده از محاهدین خلق در آلبانی را در آن  قرار داده است ، همچنان  این سنت های دوست داشتنی را عزیز داشته و به شادی و جشن می نشینیم تا رجوی بیش از گذشته از لبخند ما خشمگین شود. شب یلدا و چله به برهمه ایرانیان و آریاتباران مبارک باد.

جشن شب یلدا در آلبانی، همچنان با همه توطئه های فرقه مجاهدین لبخند می زنیم

تیرانا، هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی، ایران آزادی ـ 23.12.2020

یلداتون مبارک

برای ایرانیان و حتی ملت های همسایه که ریشه آریایی دارند و در تبار قومی با ایرانیان مشترک هستند یلدا و شب چله نام و خاطره ای آشنا است.

ریشه شب یلدا را باید در اساتیر و داستانهای ملی دنبال کرد. از مانهای بسیار دور که جماعت های بشری در نبرد با طبیعت بوده اند تا بر مبنای تبیینی از از طبیعت و محیط خود سازگاری بیشتر و یا باغلبه بر آن زندگی خود را سامان  دهند.

درباره یلدا و شب چله و ننه سرما و پسرانش داستانهای اساتبری زیادی نقل شده است اما همه آنها در نقاطی بهم می رسند و داستان همان نبرد سرما و گرما و آماده شدن برای ورود به بهار دل انگیز است.

شب چله به روایتی هم داستان شب دراز و  تیره و پایانش همان روز است. شب نماد تیرگی وجهل و در مقابل روز نماد روشنایی و خرد است که ریشه در افکار نیاکان آریایی دارد. دیدکاهی که نمایانگر نبرد بین روشنایی و تیرگی در عالم هستی است که در نهایت به پیروزی سرور انگیز روشنایی (خرد) خواهد انجامید که خود از دیدگاه زروانی و بعدها در آئین خردمند دانا «آشو زردتشت» نمایان شد.

همه ادیان از الهی و غیر آن در نهایت به عالم در قالب، خیر و شر، تاریکی و روشنایی و …  می نگرند و جهان هستی را نبرد بین این دو می دانند. اما معلوم نیست چرا به دین بهی انگ دوآلییزم می زنند در حالیکه می گوید خداوند جهان را آفرید اما این خلقت درچهره داشت؛ نور و ظلمت و دراین راستا ظلمت در نور پیچید و باید که نیکان با یاری خود در نهایت نور و خرد را بر تاریکی و جهل فائق گردانند.

شب چله و درازی آن که الهام بخش بسیار از شاعران بوده که زلق بلند یارشان را بیاد بیاورند و … در نهایت می رود و روزروشن جایش را می گیرد، زمستان سرد می رود و بهار دل انگیز و طرب افزامی آید. چه خوش نویدی است این!

این شب را به بیداری می گذرانند و فلسفه های و دلایل بسیار بر این عمل نقل کرده اند اما هرچه هست وهر حکایتی که داشته ویا دارد یک چهره دوست داشتنی « مادر بزرگ » در درازنای این شب دراز و سردو برای بپایان بردن آن چون آفتاب می درخشدو بلندای  مهر مادری را گوشزد می کند.

این مادر بزرگ با مهر وعطوفت بی نظیر فرزندان و نوه ها را با قصه های شیرین و عبرت آمیز سرگرم می کند تا دازای شب و سرما را عبور کنند.

ما نه سنت پرستیم و نه سنت ستیز،  اماسنت های زیبا و ملی که نشان از هویت مادارند را با جان و دل گرامی و پاس میداریم. سنت هایی که اوج بیدا گری و بی رسمی بی فرهنگی اعراب در دوسه سده اول تسلط بر ایران و ایلغار مغولان خونریز و لنگ ترکتازی های تیمور و بعدها ترکان خوارزمی وسلجوقی وغرنوی و… نتوانستند آنها را از یاد و خاطره تاریخی ایران پاک کنند وحتی ایرانیان با بزرگداشت همین سنت ها بود و با همین سلاحهای ملی ومیهنی بود که خود را دوباره احیاء و از زیر یوغ بیگانه دوباره از خاکستر خود سربرآوردند.

شب یلدا، چله بزرگ ، چله کوچک، چارچار و… نامهای آشنا و عجین شده با تمام خاطرات تاریخی و خاطرات قومی و فردی ما بوده وخواهند بود؛ برای ما عزیز و دوشت داشتنی و بل مایه عزت و افتخار ماهستند.

برهمین پایه هرجا که باشیم و در هروضعیتی باشیم، وضعیت اسفناکی که فرقه محاهدین خلق با حداکثر توظئه و خیانت اعضای جداشده از محاهدین خلق در آلبانی را در آن  قرار داده است ، همچنان  این سنت های دوست داشتنی را عزیز داشته و به شادی و جشن می نشینیم تا رجوی بیش از گذشته از لبخند ما خشمگین شود. شب یلدا و چله به برهمه ایرانیان و آریاتباران مبارک باد.

آلبانی – تیرانا 1 دی 1399

shabe yalda1

shabe yalda2

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Reza Mazginejad-albania-2-260-410

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی از سال 1366 تا 1399

تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند. دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت. رجوی طوری وانمود می کرد که ترک  سازمان مجاهدین، ترک جوهره انسانی می باشد، یعنی با رجوی انسان مجاهد کبیر وفداکار از جان گذشته می شد، و بی رجوی خائن به همه چیز و این را انسان در تاریکخانه رجوی باور می کرد . همچنین پرده آخر رجوی  راه انداختن طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب ایدیوژیک بود که مسیر فرقه گرایی را در این سازمان تکامل بخشید تکامل می بخشید تا جایی که خانواده هم از دیدگاه رجوی مزدور ارتجاع نامیده می شد. اما وجدان و همان جوهر انسانیت آدمی را سرانجام به حرکت وا می دارد، تا به رجوی نه بگوید…

اعلام جدایی آقای رضا مزگی نژاد از سازمان مجاهدین به 33 سال سابقه تشکیلاتی از سال 1366 تا 1399

رجوی جوان های ما را به امید سراب پیر کرد

کمک هزینه پناهندگی ، همچنان ابزار سرکوب در دست رجوی

چرا کمیساریای عالی پناهندگان وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی واگذار کرده است

رضا مزگی نژاد ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 17.12.2020
Reza Mazginejad-albania-350-650
من رضا مزگی نژاد متولد 1346 در شهرستان بیرجند که به مدت سی و سه سال ، از 1366 تا 1399 ، عضو  سازمان مجاهدین خلق بوده ام، بطور رسمی جدایی خود را از این فرقه خشونت طلب اعلام می کنم. من اگر چه از قبل از سال 1366 از سازمان مجاهدین شناختی نداشتم، ولی دست سرنوشت و وظیفه سربازی برای میهنم شرایطی را فراهم کرد که سی و سال عمر خود را در این سازمان در مدارهای مختلف تشکیلاتی به فعالیت پرداختم.
همانطور که اشاره کردم من سرباز بودم  و برای نگاهبانی از میهن عزیزم در مقابل تهاجم رژیم صدام حسین در کوه های حاجی عمران در حال خدمت بودم که درتاریخ یکم اذر ماه 1366 سازمان مجاهدین با کمک لجستیکی ارتش صدام حسین به محل پایگاه ما حمله کردند و من به همراه تعدادی دیگر از سربازان اسیر این سازمان شدیم و ماه ها در زندان سازمان در حبس بودیم. در  ایام اسارت فرقه مجاهدین خلق تبلیغات خود را بر روی زندانیان گذاشته بود و  با بخش سخنرانی های رجوی  وعده آزادی می داد.
تا اینکه  محمد سادات دربندی که مسئول زندان مجاهدین در سلیمانیه عراق بود با بلندگو آمد داخل زندان آمد و گفت اگر آزادی می خواهید فقط دریک عملیات نظامی ما به هرمیزان که می توانید شرکت کنید و بعد آزاد خواهید بود. پیرو این موضوع مهدی ابریشمچی هم به نمایندگی از مسعود رجوی همین خط را دنبال می کرد که بعد از یک عملیات شما را آزاد خواهیم کرد و من هم متاسفانه فریب وعده های دروغ و تو خالی انها را خوردم و به آنها پیوستم و بعد از آن  یک عملیات به مدت سی و سال طول کشیده است و الان نیز مرا نمی خواستند آزاد کنند.
دراین مسیر متاسفانه 33 سال عمر خودم را دور از وطن ،دوراز خانه و خانواده، و دوراز همه چیز که باید یک انسان داشته باشد، سپری کردم.  نشست های مغزشویی  فرقه مجاهدین که برای کنترل نیرو و بطور مستمر صورت می گرفت، به واقع انسان را آن چنان بی اراده و ذلیل می کرد که جسارت لازم را برای نه گفتن به رجوی از انسان می گرفت.
رجوی طوری وانمود می کرد که ترک  سازمان مجاهدین، ترک جوهره انسانی می باشد، یعنی با رجوی انسان مجاهد کبیر وفداکار از جان گذشته می شد، و بی رجوی خائن به همه چیز و این را انسان در تاریکخانه رجوی باور می کرد . همچنین پرده آخر رجوی  راه انداختن طلاق های اجباری تحت عنوان انقلاب ایدیوژیک بود که مسیر فرقه گرایی را در این سازمان تکامل بخشید تکامل می بخشید تا جایی که خانواده هم از دیدگاه رجوی مزدور ارتجاع نامیده می شد. اما وجدان و همان جوهر انسانیت آدمی را سرانجام به حرکت وا می دارد، تا به رجوی نه بگوید.
همین چندوقت پیش بود که آقای باقر محمدی از سازمان مجاهدین اعلام جدایی کرد و چون من دوستی دیرینه با باقر داشتم فرقه رجوی از من می خواست که علیه او موضع گیری کنم و او را خائن و مزدور بنامم تا آن را در سایت فرقه مجاهدین منعکس کنند، که چون باقر چنین نبود و من نیز نکردم . تهدید کردند کمک هزینه ماهیانه ام را قطع می کنند، کمک هزینه ای که وظیفه کمیساریای عالی پناهندگان بود که به دست و من و سایرین برساند ولی وظیفه قانونی انسانی و حقوقی خودش را به رجوی داده بود تا او من و سایرین را به کرنش وا دارد. مطلب طولانی شد ولی  پاسخ های مستدل  برای روشنگری وشناخت بیشر فرقه مجاهدین را به آینده محول می کنم.
 رضامزگی نژاد
Reza Mazginejad-albania-2-350-650
——————————————————
Mojahedin-Albania-MEK_Graves_Tirana_260-410

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به ریاست اداره مهاجرت این کشور ـ هشدار نسبت به شیوع کرونا در زندان اشرف 3

شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی […]

Maghzshouyi dar mojahedin260

حسن شهباز: تا کی میتوانید اعضای مجاهدین را گمراه و مغز شویی شده نگه دارید؟

اما حقیقت اینست که فرقه مجاهدین خلق برای مطامع خود همه چیز را وارونه جلوه میدهد. اما چگونه مسائل وارونه  به خورد نفرات داده می شود ؟ در عراق ما […]

mojahedin enteghal

آیا رجوی و فرقه مجاهدین خلق وجه المصالحه بین حکومت ایران و کشورهای غربی می شود؟ انتقال مجاهدین خلق از آلبانی به اریتره در چشم انداز است؟

نزدیک به دو سال پیش تجمع مسالمت آمیزی در مقابل وزارت کشور آلبانی توسط افراد جدا شده برگزار شد و افراد خواهان پاسخگویی به بلاتکلیف بودن خیلی مسائل جداشدگان از […]

Bagher Mohammadi va madarash 2-260-410

نقض حقوق بشر آشکار در فرقه مجاهدین خلق، پاسخ آقای باقر محمدی به رجوی

یا اینکه به دستور رجوی باز هم سر خانواده به نفر گير مي دهد و براي خودشان فكر ميكنند که انگار فرد هنوز در تشكيلات است در اين راستا به بهانه هاي […]

khanevade-bagher mohammadi 260-410

باقر محمدی: خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بود

نقش خانواده ها  و حضور مستمر آنان در پشت دیوارهای بلند اشرف و لیبرتی، در شکست فرقه مجاهدین خلق و اخراج از عراق و  فروپاشی قلعه اشرف ، همان که رجوی آن را ” […]

Bagher Mohammadi -Albani 2- 260-410

اعلام جدایی باقر محمدی از فرقه مجاهدین خلق با 32 سال سابقه عضویت

هدف از این حرفها جز اینکه انسان را از آگاهی و اختیار خودش تهی و بی محتوا کنند و ان محیط کذایی را مدینه فاضله جلوه دهند، چیز دیگری نبود. رجوی […]

پاسخ دهید