Albania-Hassan Heyrani-nejatyaftegan dar Albani-2- 260-410

حسن حيراني: مجاهد خلق يا اسير جنگی؟

گو اينكه اين اسير جنگي سابق بعد از سي سال خرحمالي براي شما بي صفتها همچنان اسير جنگي سابق بوده و يا اينكه جنگيدن در مقابل دشمن متجاوزبه خاك كشور جرم و النهايه اسير شدن ننگي است كه پاك شدني نيست. زهي شرم و وقاحت. البته نگارنده قصد گله وفلان وبهمان را ندارم كه مثلا اين چه لفظي است و چه انصافي بلكه تنها بهانه اي براي افشاي ماهيت فاسد دروني شما. خب به هرحال خيلي از نفراتي كه لايه معاون بخش جديد يا همان ام جديد كه در مناسبات فرقه ناميده ميشدند در همان برهه تبادل اسرا بين دو كشور جذب شدند و با پيشدستي كه فرقه كرده بود و نفرات را با تبليغات جذب كرد و يك جورايي آنها را بر زد. كه البته به اينكه چه جوري و در پي چه تحولي و جمعبندي سازمان پر افتخار اقدام به جذب نفرات از داخل اردوگاههاي جنگي كرد آنهم چرا در انتهاي جنگ در صورتي كه از چند سال قبل هم كه ميشد اينكار را كرد يا حداقل اينكه از سال 65 به بعد. در اينجا ذكر خاطره اي كه در صحبت با يكي از فرماندهان بالا كه در موشك باران 7 آبان كشته شد شايد به ميزان زيادي بيشتر نشان دهد كه چرا اينقدر اين نگاه پست به اين افراد وجود دارد. روزي به فرمانده ام گفتم شما كه اينقدر همش در صحبتها ميناليد كه اين ام جديد ها فلانند و بهمانند خب چرا اين بنده هاي خدا  با تبليغات در اردوگاههاي اسراي جنگي صدام حسين جذب كرديد و آورديد؟

حسن حيرانی: مجاهد خلق يا اسير جنگی؟

حسن جیرانی، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ، ایران ـ آزادی ـ 17.01.2018

Albania-Hassan Heyrani-nejatyaftegan dar Albani 260-410
با سلام دوستان
در ارتباط و درددلي كه از داخل فرقه رجوي برخي از دوستان سابق با اينجانب داشتند كه البته برخي شان هم از فرماندهان سابق من و از همين لايه اي هستند كه فرقه در صورت جدا شدن از فرقه لفظ اسير جنگي سابق را به آنها نسبت ميدهد. البته آنطور كه به من گفتند بسياري ازنفرات در درون مناسبات از اين لفظ بسيارگزيده و ناراحت هستند. آنها در  درمحفل هايشان ميگويند  آیا سازمان فکر می کند با بکارگیری  لفظ ” اسير جنگي سابق”  برای تعدادی از اعضای جداشده می تواند آنها را تحقیر کند؟ آیا این افراد بعد از سي سال همچنان اسير جنگي هستند؟ و تمام اين حرفهايي كه گاها در نشست رهبري گفته ميشه كه همه مجاهد هستند و … فقط براي فریب ما و بيگاري بيشتر است؟ والا كه ما نه مجاهد و نه رزمنده و …… برخي شان حتي گفتند خيلي خوبه تازه داريم به استاتوي خودمان پي ميبريم و خوب شد پرده ها داره كنار ميره و اين فريب سي ساله رو ميشه و تبعا هم ما بهتر ميتوانيم تصميم بگيريم و برخي هم كه دلگير و درگزارشهايشان به فرمانده هايشان گله كرده اند.
اينها مجموع موضوعاتي است كه من اكنون ميخواهم با شما به اشتراك بگذارم و دليلي شد بر اين مقاله. اگر به سايت به اصطلاح ايران افشاگر فرقه مراجعه كنيد در رابطه با تمامي نفراتي كه درجنگ ايران وعراق بوده اند اعلام جدايي رسمي از اين سازمان پر افتخار و مزدور پرور كرده اند نوشته شده كه
افشای یک مزدور——- اسیر جنگی سابق
اعلام بریدگی و درخواست کمک مالی اسیر جنگی سابق
گو اينكه اين اسير جنگي سابق بعد از سي سال خرحمالي براي شما بي صفتها همچنان اسير جنگي سابق بوده و يا اينكه جنگيدن در مقابل دشمن متجاوزبه خاك كشور جرم و النهايه اسير شدن ننگي است كه پاك شدني نيست. زهي شرم و وقاحت. البته نگارنده قصد گله وفلان وبهمان را ندارم كه مثلا اين چه لفظي است و چه انصافي بلكه تنها بهانه اي براي افشاي ماهيت فاسد دروني شما. خب به هرحال خيلي از نفراتي كه لايه معاون بخش جديد يا همان ام جديد كه در مناسبات فرقه ناميده ميشدند در همان برهه تبادل اسرا بين دو كشور جذب شدند و با پيشدستي كه فرقه كرده بود و نفرات را با تبليغات جذب كرد و يك جورايي آنها را بر زد.
كه البته به اينكه چه جوري و در پي چه تحولي و جمعبندي سازمان پر افتخار اقدام به جذب نفرات از داخل اردوگاههاي جنگي كرد آنهم چرا در انتهاي جنگ در صورتي كه از چند سال قبل هم كه ميشد اينكار را كرد يا حداقل اينكه از سال 65 به بعد. در اينجا ذكر خاطره اي كه در صحبت با يكي از فرماندهان بالا كه در موشك باران 7 آبان كشته شد شايد به ميزان زيادي بيشتر نشان دهد كه چرا اينقدر اين نگاه پست به اين افراد وجود دارد.

روزي به فرمانده ام گفتم شما كه اينقدر همش در صحبتها ميناليد كه اين ام جديد ها فلانند و بهمانند خب چرا اين بنده هاي خدا  با تبليغات در اردوگاههاي اسراي جنگي صدام حسين جذب كرديد و آورديد؟
وي به من گفت كه بعد از عمليات فروغ كه ما ميزان زيادي شهيد(منظورتلفات) داديم و مدتي بعد از آن ما به طور سازماني با توجه به كهولت خميني به فكر يك عمليات بعد از فوت وي بوديم كه بتونيم خودمون رو به تهران برسونيم كه در اين راستا نشستي خود برادر مسعود با فرماندهان گذاشت كه من هم در آن بودم و چندين جلسه طول كشيد و راهكارهاي زيادي بررسي شد از جمله اينكه كه چيكار كنيم دشمن نيرو دارد ما در جنگ نظامي كادرهاي چندين ساله سازماني خودمان را داريم ميبريم واز دست ميدهيم و اشاره ميشد به فروغ كه ما بيش از هزار و چند صد نفر كادر ارزنده سازماني خودمان را از دست داديم در صورتي كه ما اين كادرها را بايد براي فرداي سرنگوني حفظ كنيم .
طرح هاي زيادي بررسي شد و گزينه هاي زيادي مورد بحث قرار گرفت از جمله اينكه مثلا همين كارگران سوداني كه در عراق هستند و ما آنها را براي كارهاي جانبي مثل جابه جايي مهمات و غيره مياوريم بابت شليك در قسمت توپخانه و يا حتي در جنگ مستقيم استفاده كنيم كه گفته شد به لحاظ سياسي برايمان جالب نيست از نيروي خارجي در عملياتها استفاده كنيم مخصوصا اگه آنها اسير شوند و…..
النهايه در بين بسياري از گزينه ها به اين رسيديم كه بهترين گزينه براي ما استفاده از همين سربازان و يا نيروهاي داوطلب در جبهه هاي جنگ ايران و عراق هستند هم جوان و آموزش ديده و مهمتر ازهمه اينكه آنها جنگ ديده هستند و تجربه بسياري از جبهه مقابل دارند به لحاظ سياسي هم برايمان برد دارد و هم مهمتر اينكه كادرهاي سازماني خودمان را كه ساليان بابت تربيت آنها وقت صرف شده حفظ ميكنيم و آنها در سمت فرماندهي و از نيروهاي اسير دشمن به عنوان سرباز جنگي استفاده ميكنيم و….. كه متاسفانه بعد فوت خميني صدام بزدل ترسيد و ديگه اصلا اجازه حمله گسترده به ما نداد و ما مونديم و اين ارثيه اي كه از اون جمعبندي با رهبري واسمون مونده و ساليان داريم ميسوزيم وميسازيم.
ملاحظه ميفرماييد كه حتي نقطه آغاز اين جذب نيرو چيزي جز نياز به گوشت دم توپ نبوده و….
حتي اگه به سابقه امر هم كه نگاهي بيندازيم از همان اول هم رهبر پاكباز؟!؟!؟ اين فرقه تا بقيه سران نگاهي بيش از اين به اين نفرات نداشتن بقيه اش همه اش تعارفات ظاهربود كه نه اين حرفها چيه همه مجاهدن و همه مريمي هستن و همه …. و فرقي بين افراد نيست و … ولي باز هم گاها از دهان مباركشان جملاتي ميپريد بيرون كه نشان ميداد كه چه نگاهي به اين سنخ افراد دارند كه اشاره خواهم كرد.
اگر به دقيقه 60 اين كليپ يوتيوبي كه پاره اي از جلسات ناپلئون مزرعه حيوانات با سران حزب بعث ودريافتهاي مالي و …. نگاهي بيندازيد ميبينيد كه ايشان با چه لفظي در مورد نفراتي كه از اردوگاه اسراي جنگي عراق آورده اند صحبت ميكند وگله وشكايت كه اسيرهايي كه ازتون گرفتيم صليب سرخ اومد از ما گرفت و برد به ايران داد كه شامل 850 نفر ميباشند و ……

عجب نامردي بودي تو ديگه. واسه اينكه خودش قيمتش رو نده انتظار داشت كه صدام واسش سربه نيستشون كنه. پس به هرحال حتي در همان اول هم در نگاه كسي كه خود را ابوالحياء عالم ميداند بيش از اين قائل نبودند.
باتشكر حسن حيراني
ادامه دارد

_________________________________

Norwegen 260-410

نامه اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی به آقای ” رولد نس” سفیر سابق نروژ در ایران

حال بر همگان روشن است كه اين سازمان نتنها یک سازمان سیاسی نیست بلکه درون این فرقه فکر و ذهن افراد ، اندیشه و روح افراد ،حتى نفس و خون […]

Albania-salmandan albani 260-410

حسن حيراني : چند نكته از ما قضاوت از شما، به مناسبت مرگ محمد سيدي كاشاني

غيبت فردي كه قبلا او را باد ميكردن و از وي خيلي استفاده تبليغاتي در مبارزه و مقاومت براي آزادي ؟!؟!؟ ميشد خيلي تو چشم ميزد. درحالي كه با همان […]

Albani-Abdolrahman Mohammadian 260-410

آقای عبدالرحمن محمدیان با سابقه 28 سال فعالیت تشکیلاتی از فرقه مجاهدین در آلبانی جدا شد

ما بعلت محدود بودن و بی خبری از دنیای بیرون راهی جز این نمی دانستیم و این مستمرا القاء می شد که خارج اینجا هر چه هست بیراهه و سراب […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast- nejatyaftegan dar albani 260-410

محمد عظیم میش مست: شارلاتان سیاسی یا رهبرعقیدتی؟

مسعود رجوی با وقاحت تمام فریاد میزدکه هرکس پدر ومادر وزن وفرزندش رابیش ازمن دوست بدارد لایق من نیست. قضاوت با خودتان چنین فردی کجا نشسته و چه جایگاهی برای […]

Albania-gholamali Mirzayi-Khaterat -1-260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت اول و دوم

بعد از دو هفته دادگاه اول شروع شد و در جایگاه متهم فرار گرفتم. تعداد زیادی سرهنگ و سرتیپ نشسته بودند دادستان وارد شد. سپس ریس دادگاه که سر لشگر […]

Albania-Hassan-shahbaz-260-410

خاطرات حسن شهباز ، از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی ـ قسمت چهارم

مثلا ميگفتند دركجاى دنيا درارتش ها ديده ايد كه نفرات رده بالا ، با رده هاى مختلف و با سابقه ، در تمام مزايا و امتيازات با كسى كه تازه […]

Albania-Artesh warshekaste va bazneshaste-MKE 260-410

اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

ایران اینترلینک:اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان ایران اینترلینک، تیرانا، آلبانی، هجدهم دسامبر ۲۰۱۸:… به سرعت کت و […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast 260-410

خاطرات من محمد عظيم ميش مست ، قسمت دوم: اسارت توسط ارتش متجاوز صدام حسین

به هر صورت به مرحله آتش بس رسیدیم و دوران سیاه اسارت روبه اتمام بود خلاصه نزدیک به نه سال اسارت را با تمام بالا وپایینها وزنج وعذابش را تحمل […]

Albania-Hassan-heyrani 260-410

حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی (قسمت اول)

به هر حال نفراتی که در بالای فرقه رجوی مشرف و مطلع ازموضوعات و شرايط بودند ميدانستند که علت این عقب ماندگی در صحنه سياسي اوضاع و تحولاتی که در […]

پاسخ دهید