Albania-Hassan Heyrani-8-260-410

حسن حیرانی: كابوس فرقه رجوی ، هشدار به مردم و دولت آلبانی

اين خبر هنگامي كه در فضايي خبري آلباني منتشر شد نگرانيهايي رو براي نفراتي كه در ارتباط با فرقه مجاهدین خلق  و مديريت لجستيكي كشيش قلابي و قاچاقچي معروف بهروز قرباني در آستانه خروج غير قانوني از كشور آلباني به سمت يونان بودند رو برانگيخت. پرواضح است كه اين نگرانيها و اضطرابها براي سران خود فرقه كه باني امر هستند به طريق اولي ضريب ميخورد. چون نيروهاي فرونتكس خارج مستقل وخارج از حيطه دولت آلباني و بنابراين زد و بندهايي كه فرقه با بخش فاسد بوركراسي آلباني براي اعمال شيطاني خودش در اين زمينه داشت بر باد هوا رفت يا حداقل دچار چالش جدي شد. اين پريشاني ادامه داشت تا اينكه در چند روز بعد خبري غير قابل منتظره منتشر شد و كشور آلباني كه قبلا توسط خود بالاترين مقامات اتحاديه اروپا گفته ميشد كه …

كابوس فرقه رجوی ، هشدار به مردم و دولت آلبانی

حسن حیرانی ، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 25.06.2019
با سلام دوستان
در حدود چند هفته گذشته شاهد اخباري بوديم كه حواشي غير رسمي زيادي كه البته در جايي هم انعكاسي نداشته باخود به همراه داشته و با توجه به اينكه آلباني كشور كوچكي است و البته ما ايرانياني كه در اين كشور هستيم وموضوعات زيادي ما را احاطه كرده اين اخبار براي ما به نوعي بسيار سرنوشت ساز ميتواند باشد چه ما كه عليه فرقه افشاگري ميكنيم و يا جدا شدگاني كه مستمري بگير فرقه هستند و چه حتي كساني كه در بند فرقه ميباشند.
اين اخبار در شروع به اينگونه شروع شد به طوري كه در خبرها آمده بود كه،
آژانس نظارت بر مرزهای اروپا Frontex اولین عملیات مشترک خود را با آلبانی در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا آغاز می کند و این نخستین توافقنامه از پنج توافقنامه در دو سال گذشته بین اتحادیه اروپا و بالکان است واين براي جلوگیری از ورود مهاجران به این قاره است چرا كه از زمان بسته شدن بالکان جاده اصلی در سال 2016، آلبانی تبدیل شده است یک دروازه ترانزیت مهم برای پناهندگان و مهاجران که در اتحادیه اروپا از طریق یونان می رسند. و اما خود “فرونتکس” كه نهاد حفاظتهای مرزی اتحادیه اروپا در راستای “مبارزه با مهاجرت” ميباشد كه اكنون به کمک آلبانی میرود و در واقع نیروهای “فرونتکس” برای نخستین بار در خارج از مرزهای اروپا مستقر میشوند. بطوريكه نیروهای این نهاد به همراه نیروهای آلبانی، حفاظت از مرز مشترک این کشور با یونان را بر عهده میگیرندو بر اين اساس قرار است آلبانی در مبارزه با جرایم فرامرزی هم در همکاری با اتحادیه اروپا، از این اتحادیه کمک دریافت کند.
اين خبر هنگامي كه در فضايي خبري آلباني منتشر شد نگرانيهايي رو براي نفراتي كه در ارتباط با فرقه مجاهدین خلق  و مديريت لجستيكي كشيش قلابي و قاچاقچي معروف بهروز قرباني در آستانه خروج غير قانوني از كشور آلباني به سمت يونان بودند رو برانگيخت. پرواضح است كه اين نگرانيها و اضطرابها براي سران خود فرقه كه باني امر هستند به طريق اولي ضريب ميخورد. چون نيروهاي فرونتكس خارج مستقل وخارج از حيطه دولت آلباني و بنابراين زد و بندهايي كه فرقه با بخش فاسد بوركراسي آلباني براي اعمال شيطاني خودش در اين زمينه داشت بر باد هوا رفت يا حداقل دچار چالش جدي شد. اين پريشاني ادامه داشت تا اينكه در چند روز بعد خبري غير قابل منتظره منتشر شد و كشور آلباني كه قبلا توسط خود بالاترين مقامات اتحاديه اروپا گفته ميشد كه تا سال 2025 چشم اندازي نخواهد داشت به يك باره،
موگرینی گفت: از شورای اروپا خواسته درخواست دو کشور آلبانی و مقدونیه شمالی را به بحث بگذارد چون پیشرفت های خوبی در برآوردن شرایط اتحادیه اروپا داشته اند. نظر شورای اروپا هم مثبت هست اما حرف آخر را دولتهای اتحادیه اروپا می زنند اما بوسنی و هرزگوین و صربستان هنوز راه طولانی تری در پیش دارند و از جمله اينكه قرار است آلبانی در مبارزه با جرایم فرامرزی هم در همکاری با اتحادیه اروپا، از این اتحادیه کمک دریافت کند. ناگفته نماند كه اتحادیهی اروپا پیشتر هم با کشورهای دیگری چون مقدونیه شمالی، صربستان، مونتهنگرو و بوسنی و هرزگوین به توافقهایی برای همکاریهای مشابه رسیده بود. همه این کشورها در مسیری قرار گرفتهاند که به مسیر بالکان معروف است. از این مسیر بود که در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ صدها هزار مهاجر خود را به اتحادیه اروپا رساندند و دقيقا اتحادیه اروپا پس از این موج مهاجرتی تصمیم به توسعه “فرونتکس”برای حفاظت مؤثرتر از مرزهایش گرفت علاوه بر اين هم اتحادیهی اروپا پیشتر هم با کشورهای دیگری چون مقدونیه شمالی، صربستان، مونتهنگرو و بوسنی و هرزگوین به توافقهایی برای همکاریهای مشابه رسیده بود. چرا كه براساس قاعده کلی دوبلین، همان کشوری مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک مهاجر است که فرد مذکور برای اولین بار در آن کشور عضو اتحادیه اروپا داخل شده است. در حالی که کمیسیون اروپا به دليل فاصله داشتن شاخصهاي دموكراسي تركيه با اروپا و پيوستن به اين اتحادیه، ابـراز تاسف کرده، توصیه نموده است که مذاکرات الحاق مقدونیه شمالی و آلبانی به این اتحادیه آغـاز شود.
براي ما كه در كشور آلباني هستيم و جيك و پوك همه چي را ميدانيم خيلي برايمان واضح است كه علت چيست از طرفي آلبانی (صاحبخانه جديد البته به قول رجوي كه به صدام حسين ميگفت صاحب خونه قبلي) به امید عضویت در اتحادیه اروپا از طرفي ديگرادی راما، نخست وزیر آلبانی با استقبال از این اقدام، از “تقویت همکاریها در حوزه امنیتی” سخن گفته است. دولت او به آغاز مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا در ماه ژوئن امیدوار است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال گذشته موافقت کردند، مذاکرات عضویت آلبانی را با شروطی، ظرف یک سال آغاز کنند. اما اصل قضيه و كابوسي كه اين وسط يقه فرقه را گرفته چيز ديگري است. وقتي كه ما در اردوگاه اشرف كه مثلا اميرخيز وطن ناميده ميشد وچه حتي وقتي در كمپ ليبرتي كه نامش را پلي به تهران گذاشتند بوديم اين فرقه سراسر فدا و صداقت همه كاري كرد كه مبادا به اعضا پناهندگي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا داده بشه و خلاصه جايي نباشه كه تحت سيطره قوانين شنگن و اتحاديه اروپا باشه البته مطلوب رجوي بياباني كه تنها آب داشته باشه در كشور اردن بود كه باز مثل اشرف زمان صدام هركاري دلش ميخواد انجام بده ولي چون نشد يا ديگه نميشد چون پاي سازمانهاي بين المللي هم وسط اومده بود همه كاري كرد كه اين فرقه به حيطه اتحاديه اروپا وارد نشه چون ديگر نه از تاج نشاني مي ماند و نه از تاج نشان. بطور مثال با هزار توطئه و ترفند موضوع پذيرش نصف نفرات توسط روماني رو بهم زدند چون روماني جيز بود يعني جز اتحاديه اروپا بود. آلباني كشور مطلوب واسه فرقه محسوب ميشد البته نه به اندازه بياباني در اردن ولي باز هم به نسبت اروپا بد نبود وفرقه با كمي شل كردن سر كيسه آن هم در كشور فقيري مثل آلباني كه تقريبا هر كاري رو ميشه با پول و رشوه انجام داد به راحتي مزرعه حيوانات خودشون رو يا همان آرمانشهر مريم خانم رو ساختند. ولي اين خواب خوش فرقه با پيوستن آلباني به اتحاديه اروپا داره آشفته ميشه بنابراين از آنجايي كه تنها ضرر كننده اين داستان كه فرقه رجوي ميباشد از هيچ تلاش و توطئه اي فروگذار نخواهد كرد و از اين بابت اين يك اين يك هشدار به دولت آلباني است كه نسبت به عملكردهاي فرقه هوشيار باشند چون آنها از هيچ زد وبندي دريغ ندارند كه مانع از پيوستن آلباني به اتحاديه اروپا بشه و خدايي نكرده خدايي نكرده قوانين دموكراسي دراتحاديه اروپا در آلباني همه گستر بشه چون ديگر آنجاست كه هرچه در اين چند سال فرقه ريسمون بافته بود ديگه پنبه خواهد شد.

—————————————-

unhcr-logo 260-410

نامه سرگشاده آقای احسان بیدی به رئیس کمیساریای عالی پناهندگان

گفته شده است تا پایان مارس ۲۰۱۹ علاوه بر ندادن کمک هزینه مالی، تمامی خدمات اجتماعی و مدنی از ما سلب میشود که دقیقا همین اتفاق افتاده است. طبق گفته های […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast- nejatyaftegan dar albani 260-410

محمد عظیم میش مست : کینه و وحشت بی انتهای رجوی از اعضای جداشده از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی

ولی  رهبری فرقه مجاهدین که ول کن نیست تازه به فکر انتقام گرفتن می افتند ،تخریب افراد که درد بی درمان آنها را علاج نمیکند. در گام بعد شروع به […]

pool-Mozdouri Mojahedin260-410

علی هاجری : تحلیلهای هزار بار تکرار شده فرقه رجوی

در سال 1368 با روی کار آمدن رفسنجانی تحلیلهای زیادی کردند و گفتند زوج متضاد و جدایی ناپذیر در هرنشستی مدعی میشدند که امسال نه سال دیگر رژیم ایران سرنگون […]

Albania-Kalate-jamee bi tabaghe Tohidi Rajavi 260-410

پرویز حیدرزاده: از جامعه بی طبقه توحیدی و مبارزه ضدامپریالیستی تا جاسوسی و خیانت و …

از سوی دیگر یکی از شعار های مردم فریب مسعود رجوی جامعه بی طبقه توحیدی بود ، حتما یادتان هست که مجاهدین در فاز سیاسی شعار می دادند ، حکومت عدل […]

Albania-Musa Damroudi-5-260-410

موسی دامرودی : فرقه مجاهدین و رویای رسیدن به قدرت ، حتی به بهای خیانت چندباره به میهن و مردم

رهبری فرقه مجاهدین خوب می داند که تحریم ها تنها مردم ایران را نشانه رفته و تمام سنگینی بار تحریم ها هم بر گرده مردم ایران است، اما بطور واقعی […]

Albania-gholamali Mirzaie -Khaterat 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت هفتم

شب غذا و پتو آوردند، ولی در تاریکی کامل . شب به هر تربیبی که بود، گذشت . صبح درب اتاق را باز کردند و من را پیش نفرات دیگر […]

Albania-manouchehr Abdi -nejatyaftegan dar Albani 2- 260-410

منوچهرعبدی: دروغ و فریبکاری در فرقه مجاهدین خلق تا کجا ؟

آری ! رهبری فرقه مجاهدین خلق کاملا ریا کار ، ضد انسان و بسیار  دروغگو هست یکی از دوستانم که هنوز در زندان اشرف 3 در آلبانی اسیر می باشد، حدودا شصت ساله و […]

Albania-Parwiz Heydarzade- zendeyad Kalate 260-410

پرویز حیدرزاده: مرگ اعضا و فرار مسعود رجوی از صحنه، 17 سال مخفی در سوراخ موش و حالا در قبر؟؟

رجوی در کتاب تبیین جهان وظیفه ی یک مجاهد را از موضع رهبر عقیدتی میگوید: “ هر رزمنده ارتش آزادی و هر مجاهد خلق اگر از عملیات گریخته باشد و […]

Albania-ali-hajari 2- 260-410

علی هاجری: وقتی که کمیساریای پناهندگان در آلبانی همکار فرقه مجاهدین خلق می شود

طبق اخبار موثق از درون فرقه مجاهدین  با تعطیلی رمسا و قطع کمکهای کمیساریای  عالی پناهندگان  این فرقه جشن گرفت این خوشحالی فرقه مجاهدین خلق بابت چیست ؟ فرقه رجوی […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: “مرحوم مسعود رجوی” در قبر پیام را گرفته است

در همین نشست های ذکر شده در آلبانی  که با حضور مریم رجوی تشکیل شده بود ، یکی از اعضای تشکیلات سازمان مجاهدین  که براساس رده بندی در فرقه مجاهدین […]

Albania-Malek Beyt Mashal 2-260-410

مالك بیت مشعل: خاطره ای از جامعه بی طبقه توحیدی رجوی

قبلا در اشرف كه بودم و ديدار ما باهم زیادتر بود و از حال واحوال اون با خبر بودم وپيگري ميكردم . او گفته بود كه من مدتی الان سردرد […]

Ghorbanian-Mojahedin-Khalq-killed-by--Rajavi-in-Saddam 260-410

موسی دامرودی: خاطره ای تلخ از خودسوزی فرمان شفابین در قلعه اشرف ـ عراق

نزدیک به زمان شام بود و من متوجه شدم سالن شلوغ شده و خبری است . که رفتم سالن دیدم فرمان شعله آتش در دستش است و داشت گریه میکرد […]

پاسخ دهید