Hassan Heyrani - Nejatyaftegan dar albani-2-260-410

حسن حیرانی : پاگنده های فرقه مجاهدین و اخلال در کار کمیساریای پناهندگان در آلبانی

 ازحدود سه چندماه پيش كه نفرات به دليل فشارهاي روحي رواني توسط تشكيلات فرقه مجاهدین و كارهايي كه از آنها خواسته ميشد و مجموعه مشكلات كه اعتراضاتي را به دنبال داشت و النهايه تجمع افراد منجر به تقبل پرداخت كمك هزينه توسط كميساريای عالی پناهندگان شد . از اینجا نیرنگ و کینه فرقه مجاهدین توسط “پاگنده ها” ی خود آغاز شد تا  از يك سري افراد و رمسا و كميساريا انتقام بگیرند كه چرا راهی برای نجات افراد جداشده با شده است  و به این ترتیب  ديگه تشكيلات نتواند از اهرم نيازمنديهاي صنفي افراد سوءاستفاده كند و مطامع و منافع خودش رو به نفرات تحميل كند. از اينجا بود كه به هر حیله ای متوسل شد تا در كار جديد کمیساریای عالی پناهندگان اخلال ایجاد کند.

حسن حیرانی : پاگنده های فرقه مجاهدین و اخلال در کار کمیساریای پناهندگان در آلبانی

سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران آزادی ـ حسن حیرانی ـ 14.07.2018

Hassan Heyrani - Nejatyaftegan dar albani-2-260-410
با سلام به همه دوستان چه آنهايي كه در آلباني و  چه كساني كه در خارج از آلبانی هستید و يا حتي شما هموطنان شريف و آزاده اي كه به دلايلي مسائل مربوط به مجاهدين و به طور خاص جدا شدگان را دنبال ميكنيد . و به هر حال برايتان از در جه اهميتي برخوردار است. می خواهم به اطلاع برسانم که در چند روز اخير مشكل جديدي به وجود آمده البته دقيقتر بگويم اين مشكل را به وجود آورده اند و كاملا مهندسي شده است.  اينكه در چند روز اخير تعدادي از پاگنده های تشكيلات سازمان پر افتخار مجاهدين !!!! در قالب هيئت عزاداران رجوي با شايعه سازي و به بهانه اينكه از طرف مسئولين ذي ربط در كميساريا و يا رمسا گفته شده كه كمك هزينه پناهندگي شما از ماه آينده قطع خواهدشد و علي رغم اينكه به لحاظ اداري و قانوني در كشور آلباني افراد هنوز نه پاسپورت و نه اجازه كار و بيزينس و ….. را ندارند و حتي خانواده هاي آنها به آلباني براي ديد وبازديد نميتوانند بيايند گفته شده كه بازهم اين اتفاق خواهد افتاد!!! و با اين حرفها  اقدام به دامن زدن نگراني افراد و تحريك و تهيج نفرات عليه مسئولين كميساريا و رمسا در تيرانا كرده اند كه بايد مثلا يك آكسيون خشن اعتراضي و يا اينكه فلان و بهمان كرد و يا با الفاظ نامناسب مسئولين رمسا و كميساريا را مورد خطاب قرار داد.
اما حقيقت صحنه چيست و اينكه اين موضوع از چه ميزان صحت وسقم برخوردار است واز چه نقطه اي شروع شد وبه طور دقيقتر از كجا مهندسي شده، نگارنده رو برآن داشت كه مطالبي رو كه در اين مدت در جريان بوده درحدي كه اينجانب باخبرم رو جهت آگاهي دوستان اطلاع رساني كنم.
ازحدود سه چندماه پيش كه نفرات به دليل فشارهاي روحي رواني توسط تشكيلات فرقه مجاهدین و كارهايي كه از آنها خواسته ميشد و مجموعه مشكلات كه اعتراضاتي را به دنبال داشت و النهايه تجمع افراد منجر به تقبل پرداخت كمك هزينه توسط كميساريای عالی پناهندگان شد . از اینجا نیرنگ و کینه فرقه مجاهدین توسط “پاگنده های” خود آغاز شد تا  از يك سري افراد و رمسا و كميساريا انتقام بگیرند كه چرا راهی برای نجات افراد جداشده با شده است  و به این ترتیب  ديگه تشكيلات نتواند از اهرم نيازمنديهاي صنفي افراد سوءاستفاده كند و مطامع و منافع خودش رو به نفرات تحميل كند.

از اينجا بود كه به هر حیله ای متوسل شد تا در كار جديد کمیساریای عالی پناهندگان اخلال ایجاد کند. توطئه هاي زيادي انجام شده كه چند تاش رو بنده بيشتر به طور تام و تمام نميدونم و چون در اين مختصر نميگنجد ميگذارم براي يك فرصت ديگه ولي يكي از همين مكر وحيله هايي كه تشكيلات بكار بست در اين مدت اخير تماس به صورت مستقيم و غير مستقيم به افرادي كه از رمسا پول ميگيرند كه بيايند دفتر سازمان و ماهيانه از سازمان هم همونقدر كه رمسا پول پرداخت ميكنه از دفتر سازمان هم بگيريند كه در اين ميان به خود من هم و دوستم مراجعه شد كه ما گفتيم نه ما از رمسا داريم پول ميگيريم كه اتفاقا خيلي هم اصرار شد كه نه اشكالي نداره از هر دو طرف بگيريد و فلاني هم رو هم دو روز پيش برديم و براش پول گرفتيم و او هم از سازمان پول ميگيره و هم از رمسا كه البته فرد مزبور بعدا توسط سازمان به اسمش مقاله اي عليه اينجانب با كلي دروغ و دبنگ چاپ شد كه البته طبيعي هم بود چون دفتر سازمان پر افتخار مجاهدين !!! محض رضاي خدا و انسانيت واينكه به هر حال شما سي سال چهل سال يا بيست سال تو سازمان ما بودي با سخت ترين شرايط و كارهاي سخت جسمي الان كه باز نشسته شديد يا نه انتخاب كرديد خارج از تشكيلات باشيد پولي خيرات نكرده و به كسي نداده گرچه خود اون پول خيرات سعودي به سازمانه به همين بسنده ميكنم كه بحث به حاشيه نره .Zendan Ashraf 3-260-410
اين وضعيت ادامه پيدا كرد تا اينكه نفراتي به دلايل مختلف از نياز مالي گرفته تا طمع به دريافت پول بيشتر به سراغ حلواي خيراتي مجاهدين رفتند و به جماعت پاگنده های فرقه مجاهدین پيوستند درحالي كه از رمسا هم پول ميگرفتند من شخصا به خيلي از آنها گفتم كه اين كاري كه شما ميكنيد خلاف مقررات كميساريا و رمساست چون شما آنجا برگه و سند امضاء كرديد كه از تشكيلات سازمان پولي نميگيرید و كمكي دریافت نمی کنید. آنها به من ميگفتند خود سازمان گفته كه ما به كميساريا نميگيم و اسم شما رو نميديم كه البته به من هم همين راگفته بودند. من ادامه اين روند را به مسئولين ذي ربط گوشزد كردم كه چنين كثافت كاري و توطئه اي از جانب تشكيلات سازمان النهايه منجر به عدم اعتماد كميساريا به همه افراد خواهد شد وپيامدهايي خواهد داشت كه همه ضرر كنند و بطورخاص كساني كه حاضر به پذيرش دريافت مستمري  تحقير آميز سازمان نشدند كه شخصا به اينجانب گفته شد كه نگران نباشيد ما ديگه فريب آنها رانخواهيم خورد سه سال پيش هم همين سناريو را رفتند و با دادن پول بيشتر نفرات را به سمت خودشان كشاندند و بعد به كمسارياي عالي گفتند كه ما هزينه نفراتمان را خودمان ميدهيم و به لحاظ اخلاقي درست نيست كه سازمان ملل هزينه كند كه البته بقيه اش را همه ميدانند كه پس از قطع هزينه كمكي رمسا چطور تشكيلات شروع به نشان دادن اون روي هاپوي خودش كرد و وضعيتي شد كه ديگه نفرات تحمل نداشتند و كاربه اونجا كشيد كه دوباره نفرات رفتند پيش كميساريا تا كمك هزينه دریافت کنند.
شايد خوانندگان اين افشاگري احساس تاسف كنند از چنين كارهاي سخيف و بدسگالي يا اينكه تعجب و ياحتي تف لعنت كنند به تشكيلاتي كه به چنين ساديسم عجيب و غريبي مبتلا شده كه جنگ با جمهوري اسلامي و به ارمغان بردن آزادي و دموكراسي در پرتوی پاگنده های انقلاب مريم پاك رهايي !!!!! به كناري گذاشته و به جون افراد جداشده و انتقام كشي آن هم به چنين شيوهای کثیفی افتاده ولي واقعيت امر مقداري فراترسراصلي اين قضيه نه افراد جدا شده و كساني كه در خارج تشكيلات هستند . بلكه سوژه اصلي اين موضوع افراد ناراضي درون تشكيلات هستند كه هرآن احتمال بيرون زدن دارند مخصوصا كه به زمانبندي پايان دوساله سرنگوني هم چند ماهي بيشتر نمانده و از حلواي خيرات ترامپ هم چيزي نصيب جماعت دو رو و دغل باز نشد.
از همه خوانندگان خواهشمندم جهت انتشاربيشتردر نشر اين سطور هرطور كه ميتوانند و به هرجايي كه دسترسی دارند و هر اقدامي كه قادر به انجام آن هستند فروگذار نكنند.
ارادتمند حسن حيراني (آزاد)

Hasan Heyrani - Nejatyaftegan dar Albani 260-410
///////////////////////////

 

پاسخ دهید