khalil Ansarian-2-260-410

خلیل انصاریان: جیغ بنفش رجوی از صدور کارت شناسایی برای قربانیان و نجات یافتگان

 شامه ضد انقلابی فرقه رجوی در چنین شرایطی قوی است و مسئولین فرقه تجزیه و تحلیل کرده و چندین نشست گذاشته اند ونتیجه گیری کرده اند که اگر به اعضاء موجود در اشرف ۳ کارت شناسایی بیمومتریک داده شود به احتمال زیاد ریزش نیرویی زیادی خواهیم داشت. پس تا أنجایی که ممکن است باید جلوی اینکار را گرفت! چرا که با وجود این کارت نفرات به راحتی می توانند بیرون رفته و دنبال زندگی و اشتغال بروند و ضرر کننده نهایی سازمان خواهد بود. چون دولت ألبانی این موضوع را بشکل قانون برای پیوستن به اتحایدیه اروپا کرده است فرقه هیچ بهانه و مستمکی نداشته جز این بگوید ما هزینه ۱۰ یورو برای کارت شناسایی نداریم که بدهیم یا دولت ألبانی بدهد یا سازمان ملل در غیر اینصورت ما کارت نمی خواهیم. آخر چرا اینقدر دروغ بخورد اعضاء نگون بخت می دهید و واقعیت را به آنها نمی گوئید؟ چطور برای یک سخنرانی یک بازنشسته امریکایی  هزارها دلار می دهید که چند دقیقه چرت و پرت بگوید و از شما تعریف و تمجید کند ولی ۱۰ یورو کارت شناسایی اعضاء را ندارید بدهید !!!

جیغ بنفش رجوی از صدور کارت شناسایی برای قربانیان و نجات یافتگان

خلیل انصاریان ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 07.11.2021

طبق شنیده های موجود در ألبانی دولت این کشور برای آماده سازی پیوستن به اتحادیه اروپا باید برای همه افراد خارجی مقیم آلبانی کارت شناسایی صادر کند. هیچکس نباید بدون کارت بیومتریک در البانی باشد. پس این یکی از شروط اتحادیه اروپا می باشد. این کار شامل فرقه و اعضاء جدا شده ساکن آلبانی هم میشود.

با مراجعات زیاد افراد جدا شده برای گرفتن کارت شناسایی مقامات این کشور گفته اند طبق قانون جدید همه افراد ساکن آلبانی باید کارت داشته باشند ولی در رابطه با ایرانیان، بدلیل وجود سازمان مجاهدین در این کشور و موانعی که این گروه سر راه گذاشته است کمی به عقب افتاده است و ما در تلاش هستیم  این موانع  که بسیارغیرمنطقی وبی اساس هستند را خنثی و کنار بزنیم. آنها (فرقه )  بعد از رد دلایل قبلیشان که می گفتند  اعضای ما نیازبه این کارت ندارند و به آنها گفته شد که همه بدون استثناء باید کارت داشته باشند حالا می گویند ما هزینه صدور کارت شناسایی را نداریم بدهیم و باید دولت البانی یا سازمان ملل تقبل کند. چون شماها اعضاء جدا شده قبلا با همین سازمان وارد البانی شدید باید صبر کنید تا این موضوع تعیین تکلیف شود و احتمالا یکی دو هفته طول خواهد کشید.

اما باید دید موضوع چیست؟ و آیا فرقه واقعا مشکل هزینه دارد یا کاسه ای زیر نیم کاسه است؟

 شامه ضد انقلابی فرقه رجوی در چنین شرایطی قوی است و مسئولین فرقه تجزیه و تحلیل کرده و چندین نشست گذاشته اند ونتیجه گیری کرده اند که اگر به اعضاء موجود در اشرف ۳ کارت شناسایی بیمومتریک داده شود به احتمال زیاد ریزش نیرویی زیادی خواهیم داشت. پس تا أنجایی که ممکن است باید جلوی اینکار را گرفت! چرا که با وجود این کارت نفرات به راحتی می توانند بیرون رفته و دنبال زندگی و اشتغال بروند و ضرر کننده نهایی سازمان خواهد بود.

چون دولت ألبانی این موضوع را بشکل قانون برای پیوستن به اتحایدیه اروپا کرده است فرقه هیچ بهانه و مستمکی نداشته جز این بگوید ما هزینه ۱۰ یورو برای کارت شناسایی نداریم که بدهیم یا دولت ألبانی بدهد یا سازمان ملل در غیر اینصورت ما کارت نمی خواهیم.

آخر چرا اینقدر دروغ بخورد اعضاء نگون بخت می دهید و واقعیت را به آنها نمی گوئید؟

چطور برای یک سخنرانی یک بازنشسته امریکایی  هزارها دلار می دهید که چند دقیقه چرت و پرت بگوید و از شما تعریف و تمجید کند ولی ۱۰ یورو کارت شناسایی اعضاء را ندارید بدهید !!!

ولی واقعیت امر این است که رجوی تا أنجایی که می تواند می خواهد با بازی و شالاتیزم سیاسی  و بهانه  تراشی مانع اینکار شده یا آنرا بتاخیر بیندازد واعضاء نگون بخت را بی هویت و فارق از هر گونه مدرک هویتی نگه دارد. تا بدین وسیله افراد را در تشکیلات مخوف و در زندان اشرف ۳ نگه دارد.

ولی باید به رجوی گفت کور خواندی و دولت آلبانی مصمم است که حتما اینکار در اسرع وقت انجام شود. بنابراین با گرفتن کارت شناسایی باید منتظر ریزش نیروی زیادی باشیم.

به امید آنروز و آزادی تمام اسیران در بند فرقه رجوی

خلیل انصاریان – ألبانی، تیرانا – مهر 1400

پاسخ دهید