Heyrani-khanewade 260-410

رحمان محمدیان: خباثت رجوی را پایانی نیست!

داستان از این طرف که نگاه می کنیم بسیار عجیب است ! خانواده ای بعد طی مراحل قانونی و کلی دوندگی به امید دیدار دلبند خود از این کشور تقاضای ویزا کرده و دولت اینجا هم موافقت می کند اما این قضیه به گوش اذناب رجوی می رسد و این جماعت با بردن یک نامه به اداره مهاجرت آلبانی و پلیس این کشور مدعی می شود که شاخک های اطلاعاتی آنها خبر دار شده اند که آقای محمد علی حیرانی و خانم فاطمه حسینی ( پدر و مادر حسن حیرانی ساکن آلبانی )که می خواهند به آلبانی بیایند اعضاء وزارت اطلاعات ایران هستند وبرای خرابکاری و کار تروریستی می آیند و بدین گونه ویزای این خانواده دردمند و مشتاق دیدار فرزند بلوکه می شود. وقتی بچه بودیم  پدر بزرگ که بسیار خوش سخن و دوران دیده بود داستانهایی برایمان میگفت که بسیار آموزند و جالب بودند حالا باشنیدن این داستان یاد یکی از آنان افتادم …

خباثت رجوی را پایانی نیست!

رحمان محمدیان ـ تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 14.10.2021

Albania-Rahmman Mohammasian- 5 -260-410

دیروز مصاحبه کوتاهی از یک خانواده دردمند، خانواده آقای حیرانی را که حسرت دیدار تنها پسرشان را برای سالیان دارند روی فیس بوک دیدم که دل هر انسان با وجدان را بدرد می آورد.

مادری از فراق چندین ساله فرزندش می گفت و یک تقاضای بسیار طبیعی و انسانی برای دیدن فرزند؛

داستان از این طرف که نگاه می کنیم بسیار عجیب است ! خانواده ای بعد طی مراحل قانونی و کلی دوندگی به امید دیدار دلبند خود از این کشور تقاضای ویزا کرده و دولت اینجا هم موافقت می کند اما این قضیه به گوش اذناب رجوی می رسد و این جماعت با بردن یک نامه به اداره مهاجرت آلبانی و پلیس این کشور مدعی می شود که شاخک های اطلاعاتی آنها خبر دار شده اند که آقای محمد علی حیرانی و خانم فاطمه حسینی ( پدر و مادر حسن حیرانی ساکن آلبانی )که می خواهند به آلبانی بیایند اعضاء وزارت اطلاعات ایران هستند وبرای خرابکاری و کار تروریستی می آیند و بدین گونه ویزای این خانواده دردمند و مشتاق دیدار فرزند بلوکه می شود.

وقتی بچه بودیم  پدر بزرگ که بسیار خوش سخن و دوران دیده بود داستانهایی برایمان میگفت که بسیار آموزند و جالب بودند حالا باشنیدن این داستان یاد یکی از آنان افتادم:

گویند روزی در دهی تعدادی جمع و کسی در این جمع وارد وگفت که آقا خرسه تخمی گذاشته است! همه هاج وواج شده و می گفتند که آقا خرس که تخم نمی کند؛  ظریفی دانا در آن جمع بانگ برآورد که:  «از این دُم بریده هرچه که بگی بر میاد»

هر کس که فرقه رجوی را هرقدر هم کم تجربه کرد باشد می داند که:

حکایت فرقه رجوی همان است و از این دم بریده هرکاری برمی آید. می بینید که این دم بریده دست به چه کارهایی می زند. اینها شرم را خورده وحیا راقی کرده اند و دیگر ذره ای انسانیت هم در وجودشان نمانده است.

مادر وپدری در این سن که هردو هم عمل قلب داشته و بقولی داخل قلب آنها فنر است کجا و این حرفها کجا؟ عمل تروریستی ؟

آه چه مادران ایرانی که در حسرت دیدار فرزندشان فوت شده  و این آرزوی خود را به دل خاک بردند. چه ستمی که فرقه رجوی بر این مادران نکرد و هنوز ادامه دارد.

اینان چه ادعاها که داشتند وحالا به چه ذلتی افتاده اند. وآیا این ارمغانی است که این فرقه برای ایران و ایرانی میخواهد با خود ببرد. تف بر تو وبر ایدئولوژی منحط تو که ترا تا ته حضیض ذلت برده است.

 

Heyrani-khanewade

https://www.facebook.com/rahman.mohammadi.549436/videos/244317104326339


Maryam Rajavi 222

وحشت رجوی از صدور کارت شناسایی برای قربانیان فرقه مجاهدین خلق

در هر صورت در هفته های آینده باید صدور کارت شناسایی بیومتریک صادر بشود ، چون یکی از تعهدات  دولت آلبانی طبق توافق با اتحادیه اروپا می باشد که هیچ فرد خارجی در این کشور […]

پاسخ دهید