Reza Eslami- nejatyaftegan az mojahedin dar Albani 260-410

رضا اسلامی: ماهیت ضد بشری رجوی در رابطه با دانش آموزان و دانشجویان ایران

رجوی  به خاطر اینکه مدارس در ایران باز شده عصبانی و ناراحت بود. اول که مدارس را بعلت ویروس دیر تعطیل کردند شعار میداد که آهای داد وبیداد رژیم با جان دانش آموزان بازی می کند و… وقتی تعطیل شد تحلیل می کرد که چرا مدارس را می بندی ؟ وحالا هم اینطور! می بینید اینها چقدر دجال و شارلاتان هستند؟  اولاً به مریم قجرباید گفت به تو چه ربطی دارد تو یک آدمکش و تروریست جهانی هستی. از سران تروریست هایی که در بمبگذاری ها خیلی از همین دانش‌آموزان و دانشجویان را به کشتن دادند. حالا می آید در رابطه با دانش آموزان سخنرانی می کنی؟  حرفای تو همش نیرنگ است و کسی حرف تو را باور نمی کند چون ماهیت شما برای همه ایرانیان و مردم دنیا کاملا مشخص  است ، شما از این ناراحت هستید که  سطح سواد اینقدر در ایران بالا رفته اصلاً نمی شود با کشور اروپایی هم مقایسه کرد. حرفای تو را دانش آموزان و دانشجویان و مردم ایران به اندازه یک سر سوزنی اهمیت نمی دهند ، و تو را به عنوان  یک تروریست و یک وطن فروش نگاه  می‌کنند.

ماهیت ضد بشری رجوی در رابطه با دانش آموزان و دانشجویان ایران

رضا اسلامی ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 06.11.2021

داشتم سایت فرقه رجوی را نگاه می کردم یک ویدئو توجه ام راجلب کرد وقتی باز کردم خیلی آشنا بود و انگار کلمات برایم تکرار می شد همان تره هات قبلی و تکراری که سالیان سال شنیده بودم!

مریم قجر به خاطر گشایش مدارس در ایران یک پیام ویدیوئی داده بود. این زن یکسری چرندیات با ماهیت ضد ایرانی و ضد دانش آموزان و دانشجویان بیان کرد . تا آنجایی که به این گروه تروریستی بر میگردد از گشایش مدارس خوشحال نیست  و میخواهد که همیشه مردم ما در سطح پایینی از آگاهی قرار بگیرند، تا بتوانند استفاده ضدبشری خود را در این رابطه بکند.

همه ایرانیها یادشون هست در سال ۶۰ که این گروه شروع کرد به ترور کردن مردم عادی و خیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان استفاده کرد و آنها را با نیرنگ و دغل و دروغ وارد تظاهرات می کرد، و خیلی از آنها را به کشتن داد. حالا این زن  از دانش‌آموزان و دانشجویان صحبت می کند.

تمامی حرفهای مریم قجر  نیرنگ ، دروغ ، کلک  است.

بعد از دو سال به خاطر کوید ۱۹ مدارس ایران نیمه تعطیل بودند همه مردم ایران در گشایش مدارس خوشحال بودند ولی فرقه رجوی  به خاطر اینکه مدارس در ایران باز شده عصبانی و ناراحت بود. اول که مدارس را بعلت ویروس دیر تعطیل کردند شعار میداد که آهای داد وبیداد رژیم با جان دانش آموزان بازی می کند و… وقتی تعطیل شد تحلیل می کرد که چرا مدارس را می بندی ؟ وحالا هم اینطور! می بینید اینها چقدر دجال و شارلاتان هستند؟

اولاً به مریم قجرباید گفت به تو چه ربطی دارد تو یک آدمکش و تروریست جهانی هستی. از سران تروریست هایی که در بمبگذاری ها خیلی از همین دانش‌آموزان و دانشجویان را به کشتن دادند. حالا می آید در رابطه با دانش آموزان سخنرانی می کنی؟

حرفای تو همش نیرنگ است و کسی حرف تو را باور نمی کند چون ماهیت شما برای همه ایرانیان و مردم دنیا کاملا مشخص  است ، شما از این ناراحت هستید که  سطح سواد اینقدر در ایران بالا رفته اصلاً نمی شود با کشور اروپایی هم مقایسه کرد.

حرفای تو را دانش آموزان و دانشجویان و مردم ایران به اندازه یک سر سوزنی اهمیت نمی دهند ، و تو را به عنوان  یک تروریست و یک وطن فروش نگاه  می‌کنند.

واقعاً که تو دجال هستی!

تو کسی هستی که با دشمنان ایران برای کشتن مردم ایران همکاری کامل کردی.

تو کسی هستی تمام اسرار مملکت را به کشورهای اجنبی فروختی.

شمااز تمام تحریم های ظالمانه کاملآ حمایت کردید و تومار نوشتی مردم ایران و دانشجویان و دانش آموزان هیچگاه  فراموش نخواهند کرد. دانشجویان و دانش آموزان مگر فرزندان همین مردم نیستند ؟ پس چگونه خیانت، وطن فرشی و در جبهه دشمن بودن را بر شما خواهند بخشید؟

وفکنکنید مثل سال 1360همه ی داتش اموزان بیچاره را گول زدید وبه سوی مرگ رها کردید که توومسعود بزدل فرار کنید! دوباره می توانید این فریب را بکار ببرید. مردم و دانشجویان و دانش آموزان در طی این سالیان دراز جز نامردی و مردم فرشی از شما چیزی ندیده و آنرا از یاد نبرده و برشما نمی بخشند.

ای تف به ذات پلید شما وایدلوئوژی شما. ننگ ابدی بر فرقه  رجوی باد.

پاسخ دهید