sadolah-seyfi-Nejatyaftegan Dar Albani-260-410

سعدالله سیفی در برنامه تلویزیون ان بی سی آمریکا: آن کس که با خود چنین کند، با مردم نیز همین کند

سعدالله سیفی در برنامه تلویزیون ان بی سی آمریکا: آن کس که با خود چنین کند، با مردم نیز همین کند

30.05.2018  ـ تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی

شبکه تلویزیونی  NBC آمریکا  به افشای ماهیت مجاهدین خلق و اردوگاه سوم آنان در آلبانی (بعد از اشرف و لیبرتی در عراق) پرداخت. سعدالله سیفی عضو جداشده از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی در این مستند شبکه NBC آمریکا شرکت داشت و سخنان وی  تأثیر فوق العاده ای بر روی مخاطبان این برنامه گذاشت . سعدالله سیفی که چند ماه قبل از مقر فرقه رجوی در آلبانی فرار کرده است، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا گفت گفت: علاوه بر اینکه خود شکنجه و زندانی شده است ، شاهد شکنجه و کشته شدن اعضای منتقد مجاهدین خلق در پادگان اشرف در عراق بوده است. سعدالله سیفی گفت: با کس و کسانی که از خودش ( فرقه رجوی ) بودند و سی سال به او خدمت کرده بودند، چه و چکار کرد ،  با مردم ایران چنین خواهد کرد. قطعا این مصیبت است. قطعا خود آمریکا هم در نقطه ای  از بکارگیری این فرقه برای اهداف آن ( که البته وقوع آن اهداف  از نظر من محال است ) برای رجوی پشیمان خواهد شد.

همچنین در این مستند شبکه ان بی سی آمریکا مسعود خدابنده از مسئولین  سابق سازمان مجاهدین نیز حضور داشت و در این گفنگو منابع مالی فرقه مجاهدین را افشا کرد و سازمان مجاهدین را یک فرقه مخرب نامید. مسعود خدابنده در توصیف این فرقه مخرب گفت که فرقه رجوی احساس ، روان و فکر  اعضای سازمان را مغزشویی و تحت کنترل قرار می دهد. همچنین خدابنده اشاره کرد که هیچ افسر و کارشناس کارآزموده اطلاعاتی  مجاهدین خلق را قابل اعتماد نمی داند چرا که این گروه یک فرقه مخرب است. همچنین مسعود خدابنده که از فرماندهان حفاظت مسعود رجوی بوده ، در گفتگو با شبکه تلویزیونی ان بی سی آمریکا اشاره کرد که یکی از منابع مالی فرقه رجوی کشور عربستان بوده و گفت: 

“من شخصا برای مجاهدین  از عربستان سعودی به عراق پول آوردم، سه کامیون طلا بود، فکر می‌کنم هر کدام یک تن طلا داشت”

30.05.2018 ـ تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی

پاسخ دهید