siyavash-rastar-jpg-260-410

سیاوش رستار : ادامه مغز شویی و سرکوب اعضا در آلبانی توسط فرقه مجاهدین

الان نیز در آلبانی همان روال مغز شویی و سرکوب را در اشرف و لیبرتی در حال انجام است . نباید اجازه داد در البانی قلعه اشرف بازسازی شود. این تاکید همه جداشدگان در آلبانی می باشد. باید تلاش کرد سایر قربانیان در فرقه آزاد شوند و خانواده های قهرمان این قربانیان و اعضای سابق مجاهدین خلق و انجمن های حقوق بشری  باید پیش قراول این امر باشند.

ادامه مغز شویی و سرکوب در آلبانی  توسط فرقه مجاهدین

سیاوش رستار،  تیرانا ، البانی ـ 22.05.2017

سازمان مجاهدین با فریب دادن آدمها خط سیاسی خود را پیش میبرد و جان آدمی برای آن اهمیتی ندارد وقتی  که گفته  میشود قربانی سازمان ” انسان ” بود این حرف نیست و یک واقعیت مسلم می باشد. رجوی قبلی از فروپاشی کامل قلعه اشرف در عراق همیشه در بوق های خود و لابی های چپاولگر خود می کرد که:

می بینید که آنها خودشان میخواهند در قتلگاه اشرف بماند و به همین ترتیب خط ماجراجویی و خشونت طلبانه خود را پیش میبرد.

وقتی که ما به دیگران می گوییم که ما اسیر در ساختار و دستان فرقه رجوی بودیم این حرف و شعار نیست  بلکه یک واقعیت است.

مسعود رجوی خود را جانشین خدا حساب میکرد، ما هیچ‌وقت نه با بیرون ارتباط داشتیم و نه در درون در جریان اخبار اطلاعات و لازم بودیم، به ساختار فرقه مجاهدین، چه در اشرف و لیبرتی در عراق و چه در آلبانی زندان هم نمی‌توان گفت چون در زندان هم ملاقات میدهند ولی ملاقات هم نبود هرچه بوده فریب و دروغ بود.

ما اسیرانی بودیم که مغز شوی شده بودیم حال شما  عزیز باقی مانده در فرقه مجاهدین! بگو که حرفهای مسعود رجوی کجا رفت ؟ کدامیک از حرفهایی او درست بود؟ مسعود رجوی ما را قربانی کرد و خود را در پشت پرده مخفی کرده است. چرا؟ مریم رجوی چرا سکوت کرده است؟

مسعود رجوی با شیادی تمام همه چیز  ما گرفت و در همان حال تمامی اشتباهات و خیانت های استراتژیک خودش را به گردن ما قربانیان انداخت .

حال نباید سوال کرد که آن همه دروغ  چه شد؟ چرا مسعود رجوی با باصطلاح انقلاب ایدئولوژیک و طلاق های اجباری همه را فریب داد ؟

باید سوال کرد استراتژی اشرف و کانون استراتژیکی نبرد چه شد؟

رجوی میگفت خون و نفس خانواده همه شما مال من است چیزی که خدا هم نگفته است. زمان درگیری های نظامی در  اشرف و لیبرتی خودش و مسولین کجا بودند ولی بعد با شیادی تمام همه چیز را گردن ما می اندازند ؟ الان نیز در آلبانی همان روال مغز شویی و سرکوب را در اشرف و لیبرتی در حال انجام است . نباید اجازه داد در البانی قلعه اشرف بازسازی شود. این تاکید همه جداشدگان در آلبانی می باشد. باید تلاش کرد سایر قربانیان در فرقه آزاد شوند و خانواده های قهرمان این قربانیان و اعضای سابق مجاهدین خلق و انجمن های حقوق بشری  باید پیش قراول این امر باشند.

 

پاسخ دهید