Gholamreza shekari -3-260-410

غلامرضا شکری: خانواده تنها راه نجات

اما فرقه رجوی که ضد خانه و خانواده است و دم از آزادی و آزادگی میزند هیچ گاه بوی از انسانیت نبرده همیشه در جنگ با خانواده بوده که این بحث نه بعد از سرنگونی صدام باشد بلکه در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ این بحث را خود فرقه در مبحث موضوعات ایدیولوژیکی راه اندازی کرد که خوب یادم است که وقتی مهدی ابریشمچی (لمپن رجوی) در نشست گفت خانواده فتنه است! صدای خیلی از نفرات درآمد. حتی یک تعداد هم از سالن نشست در کوت که بودیم بیرون زدند…

خانواده تنها راه نجات

غلامرضا شکری ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 14.02.2022

Gholamreza shekari -3-260-410

برعکس حرف آن ملعون که میگفت خانواده مانع هر حرکتی برای مبارزه است و یک فتنه است ما جدا شدگان همیشه به امید این بودیم که یک روزی باز هم پدرو مادر وخواهرو برادرامون را ببینیم که متاسفانه یک تعداد ازهمین پدر و مادرو خواهر وبرادران چشم انتظار در آرزوی دیدار عزیزانشان و بااین حسرت دارفانی را وداع گفتند و این داغ تا ابد برپیشانی سران این فرقه می ماند.

اما فرقه رجوی که ضد خانه و خانواده است و دم از آزادی و آزادگی میزند هیچ گاه بوی از انسانیت نبرده همیشه در جنگ با خانواده بوده که این بحث نه بعد از سرنگونی صدام باشد بلکه در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ این بحث را خود فرقه در مبحث موضوعات ایدیولوژیکی راه اندازی کرد که خوب یادم است که وقتی مهدی ابریشمچی (لمپن رجوی) در نشست گفت خانواده فتنه است! صدای خیلی از نفرات درآمد. حتی یک تعداد هم از سالن نشست در کوت که بودیم بیرون زدند .

از آن زمان به بعد وضعیت فرقه در رابطه با خانواده نفرات خیلی فرق کرد ولی فقط برای کسانی بود که خانوادهاش در خارج از فرقه بود .

فرقه ای که سرانش از جامعه بی طبقه توحیدی سخن مفصل میگفت در این زمینه نمیتوانست ازبحث پدر فرزندی عبور کند و ظرفیت تحمل آنرا نداشت. وقتی ضدیت هیستریک این فرقه باخانواده را دیدیم خوب فهمیدیم خانواده تنها راه نجات ما است و خاری در چشم خود سرکرده فرقه و مریم قجر و سران فرقه است که ضدیت مفرط با کلمه خانواده دارند.

پس درود بر مادران و پدرانی که در اشرف و لیبرتی جنگیدند و این فرقه را از پا درآوردند .

بخاطر همین است که هر کسی از خانواده نفرات حتی از خارج کشور هم بیاید با فریب کاری تمام آن را به پلیس آلبانی تروریسم معرفی میکند بدون این که پلیس تحقیقی بکند یک سویه چون مارک امنیتی می خورد در را می بندد.

این خودش بیان گر این است که خانواده چقدر حق است که فرقه در کشور امن آلبانی از آن وحشت دارد.!

نجات یافته از فرقه رجوی

پاسخ دهید