Albania-aazaye jidashode az MKO-260-410

میرباقر صداقی : نگاهی به ریزش نیرو در فرقه مجاهدین در آلبانی

بخاطر این مریم رجوی خوب فهمیده که دیگر نمیتواند با وعده های سر خرمن نیروها را مجاب برای ماندن بکند لذا دست به دامن بیگانه شده و با آوردن جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا , در نشست پاریس اعلام میکند که رژیم ایران نباید چهلمین سال تاسیس خود را جشن بگیرد وبعد هم مسعود رجوی با خوش رقصی در مقابل جان بولتون   در پیامی وعده میدهد که رژیم تا ۲۲ بهمن سال جاری سرنگون خواهد شد . سه ماه تا ۲۲ بهمن ۹۷ وقت مانده است باید دید فرقه رجوی و جان بولتون به وعده خود عمل خواهند کرد و رژیم سرنگون خواهد شد یا باز مثل همیشه مورد تمسخر قرار خواهند گرفت . آنچه که مسلم است و نباید فراموش کرد فرقه رجوی در مقابل تحریمهای آمریکا باید پاسخگو باشد , این فرقه مشوق تحریم آمریکا علیه مردم ایران است این فرقه با عوض کردن جای مظلوم و ظالم سعی در سفید کرده چهر کثیف تحریم کننده  و انداختن گناه سر ایران است و اگر مردم ایران دچار کرسنگی و بدبختی بر اثر تحریمها هستند این فرقه باید جواب بدهد چرا با سرویسهای جاسوسی همسو شده و با افشای اسنادی که از سرویسهای جاسوسی اجنبی گرفته است هیزم روی آتش فتنه آنها ریخته است و باید مردم ایران از تحریم کننده و آتشبیار و حامیان آن متنفر باشند نه تحریم شونده و مظلوم .

بندهای دام برده داری نوین فرقه رجوی هر روز با ریزش نیرو بیشتر شل میشود

میر باقر صداقی، سایت وطنم ـ 06.11.2018

MirBagher-Sedaghi- albania

لینک به منبع

بندهای دام برده داری نوین  فرقه رجوی هر روز با ریزش نیرو بیشتر شل میشود

در این ماه گذشته شاهد بودیم که, تک تک هم شده  اعضای با سابقه در فرقه رجوی از این فرقه جدا میشوند از این جمله نفرات میتوان به جدائی حسن حیرانی , حسن شهبازی , غلامعلی میرزایی , عظیم میش مست , موسی دارمرودی , علی هاجری   نام برد .متوسط عضویت این افراد در فرقه رجوی ۳۰ سال است

در تحلیل و ریشه یابی علل تن دادن این نفرات و کادرهای در تشکیلات فرقه رجوی به برده داری نوین مسعود رجوی تنها میتوان از توهم مبارزه و انقلابیگری  نام برد که ما اعضا به آن دچار بودیم نام بر د . یادم هست در شروع و همگانی شدن انقلاب ایدئولوژیک در سال ۶۸ تنها بند اسارتی که ما کادرها در فرقه رجوی بر گردن داشتیم انقلابیگری و مبارزه بود وحاضر بودیم برای اینکه اسم انقلابیگری روی ما بماند هر بهائی را بپردازیم متاسفانه  مسعود رجوی با اشراف به این موضوع و با  مهندسی و دوز و کلک توانست این بند اسارت را با سوء استفاده از عنصر فدا و صداقت بر گردن ما کادرها قطوتر کرده و برده داری نوین خود را در داخل مناسبات تئوریزی و جامعه عمل بپوشاند .

اما زمان گذشت و زمان نشان داد رجوی آن اسطوره و قهرمانی  که ما فکرش را میکردیم نیست این فرقه تنها چیزی که به آن پایبند نیست اصول انقلابیگری و مبارزه است ,اصل مستقل ماندن در این فرقه معنی ندارد, این فرقه دل به بیگانه و اجنبی دوخته است در آخرین خبر رسیده از دوستان جدا شده  مسئول اول سازمان در مقابل سوال یکی از خانمهای فرقه رجوی که در متینگی پرسیده بود یعنی اگر ما در صحنه , لحظات جیم ( نمونه های مربوط به موارد جنسی ) خود را نگوییم رژیم سرنگون نخواهد شد ؟ آیا میتوانید رابطه این موضوع با سرنگونی را توضیح دهید ؟

اما جواب خانم زهرا مریخی , مسئول  فرقه رجوی این بود . اگر به تعهد ۲۲ بهمن نرسیم ( منظور وعده سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ از جانب جان بولتون و  مسعود رجوی است که تعهد اجرایی آز از اعضا گرفته شده است ) باید به خودمان شک کنیم نه به خط سازمان , باید به انقلاب ایدئولوژی خودمان شک کنیم , باید به عدم پایبندی به غسل ( بیان آشکار موارد جنسی )در صحنه شک کنیم .

از موضوع و متن سوال این خانم عضو میتوان فهمید وضعیت تشکیلاتی فرقه رجوی در کشور آلبانی به مرحله انفجار رسیده است تمام دوستان جدا شده میگویند در این فرقه دیگر مسئولین توان کنترل را از دست داده اند هرج و مرج و انارشیست کم کم جای خود را در  مقابل  مشت آهنین فرقه رجوی باز میکند کادرها چون  سالیان وعده پوچ و توخالی و مفت از مسئولین این فرقه شنیده اند حاضر نیستند به راحتی در مقابل خواسته های نا حق و نا مشروع فرماندهان سر فرود بیاورند از اینرو اینبار موج ریزش کادرها از متوسط ۳۰ سال سابقه شروع شده است . این زنگ خطر بزرگی برای فرقه رجوی است این وضعیت بخوبی درمحفلها  یعنی بیان نارضایتی با یکدیگر  بدور از کنترل تشکیلاتی و نشستها و متینگهای عملیات جاری به مرحله اوج خود رسیده است دیگر فرماندهان قدیمی خط جاسوسی و خبر چینی را بازی نمیکنند آنها با نیروهای تحت مسئول خود رابطه نزدیگتری بقرار میکنند و بجای جاسوسی آنها با آنها هم محفل و هم درد میشوند  و مشوقی برای جدا شدن هر چند که بعضا غل و زنجیرهای ترس از جدا شدن و نامیدی از ادامه زندگی در گفته های آنها هست .

بخاطر این مریم رجوی خوب فهمیده که دیگر نمیتواند با وعده های سر خرمن نیروها را مجاب برای ماندن بکند لذا دست به دامن بیگانه شده و با آوردن جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا , در نشست پاریس اعلام میکند که رژیم ایران نباید چهلمین سال تاسیس خود را جشن بگیرد وبعد هم مسعود رجوی با خوش رقصی در مقابل جان بولتون   در پیامی وعده میدهد که رژیم تا ۲۲ بهمن سال جاری سرنگون خواهد شد . سه ماه تا ۲۲ بهمن ۹۷ وقت مانده است باید دید فرقه رجوی و جان بولتون به وعده خود عمل خواهند کرد و رژیم سرنگون خواهد شد یا باز مثل همیشه مورد تمسخر قرار خواهند گرفت .

آنچه که مسلم است و نباید فراموش کرد فرقه رجوی در مقابل تحریمهای آمریکا باید پاسخگو باشد , این فرقه مشوق تحریم آمریکا علیه مردم ایران است این فرقه با عوض کردن جای مظلوم و ظالم سعی در سفید کرده چهر کثیف تحریم کننده  و انداختن گناه سر ایران است و اگر مردم ایران دچار کرسنگی و بدبختی بر اثر تحریمها هستند این فرقه باید جواب بدهد چرا با سرویسهای جاسوسی همسو شده و با افشای اسنادی که از سرویسهای جاسوسی اجنبی گرفته است هیزم روی آتش فتنه آنها ریخته است و باید مردم ایران از تحریم کننده و آتشبیار و حامیان آن متنفر باشند نه تحریم شونده و مظلوم .

میر باقر صداقی ۴ نوامبر ۲۰۱۸ سوئیس


Albania- Ferghe mojahedin-Gholamali mirzayi- Azim mishmast

غلامعلی میرزایی خطاب به مریم رجوی: جرم ما این است که بعد از شنیدن سی سال دروغ دیگر سکوت نکردیم

چرا اطلاع ندادید که خانواده های ما برای دیدن ما به پشت دیوار اشرف آمده بودند؟  خانواده هایی که با درد و رنج  و  هزينه شخصی خود  آمده بودند، چرا از جانب […]

ali-hajari-nejatyaftegan dar albani- 260-410

علی هاجری با سابقه 28 سال عضویت در سازمان مجاهدین رسما جدایی خود را از این فرقه در آلبانی اعلام کرد

بله با فریبکاری نیرو را حفظ میکردند یکی از کارهای چندش آور فرقه قرار دادن اعضای تشکیلات در مقابل خانواده هایشان بود که پشت دیوارهای اشرف و لیبرتی در عراق […]

Albania-Azim-mishmast-nejatyaftegan dar albani 260-410

پاسخ آقای محمد عظیم میش مست یکی از آخرین اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی به مریم رجوی

ببینید سقوط تمامی ارزشهای اخلاقی و انسانی را در این مدعیان دروغین آزادی و دمکراسی. من خطاب به سردسته این باند جانی و فاسد ، یعنی مسعود رجوی و مریم […]

Hassan-shahbaz - Nejatyaftegan az MKO-dar Albani-260-410

حسن شهباز: از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی ـ قسمت دوم

البته اين حرف را من از خودم نميگويم گواه و سند اين حرف من همين روانپزشكانى هستند كه توسط كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد استخدام شده اند و تمام […]

albania-damroudi-Nejatyaftegan az mojahedin-260-410

اعلام جدایی رسمی آقای موسی دامرودی عضو سی ساله مجاهدین خلق در آلبانی ـ ریزش نیرو در فرقه مجاهدین ادامه دارد

رهبری فرقه مجاهدین اينگونه كارهايشان را بزك ميكردند که بتوانند قدرت اعمال نفوذ بیشتری بر نفرات داشته باشند. در این شرایط بود که علیرغم اینکه هیچ اشراف و شناختی از زندگی و […]

ehsan-bidi-260-410

احسان بیدی: سفیدکردن گذشته سیاه و تاریک مجاهدین خلق در آلبانی توسط اربابانش

بدون تردید اربابان رجوی بخوبی  کشتار افسران امریکایی  را در زمان مبارزه تروریستی و مسلحانه علیه رژیم شاه را به خاطر دارند ، همچنین به یاد دارند که سازمان مجاهدین […]

albania-mohammad-azim-meichmast-260-410

جدایی آقای محمد عظیم میش مست از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی ـ وی از سال 1368 عضو سازمان مجاهدین بوده است

اما در طول سالیان هر آنچه را که دیدم ،تماما عکس تبلیغاتی بود که قبلا شنیده بودم و بخاطرش به آنها پیوسته بودم. همه دروغها و ناصداقتی ها در زیر […]

Albania-gholamali-mirzayi-260-410

جدايی رسمی آقای غلامعلی میرزایی عضو سی ساله مجاهدين از فرقه رجوی در آلبانی

و اما به  آلبانی که  آمدیم: تقریبا دست حضرات وسران فرقه مداهدين رو شد وماهیت فرقه ای آنها روز به روز برای ما روشن تر شد. اجحافات تشکیلاتی تحت پوشش […]

malek beyt mashal-nejatyaftegan dar albani- parwaresh khabarchin 260-410

خاطرات من در فرقه مجاهدین خلق ـ 2 ـ پرورش خبرچین و جاسوس

وقتی آنجا رفتیم گفتند باید زن و زندگی را طلاق بدهید . در یک لحظه احساس عجیبی به من دست داد پیش خودم گفتم که  دیگر من خلاصی از اینجا […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: ترک برداشتن زندان اشرف 3 (زندان مجاهدین خلق در آلبانی) با روشنگری رسانه های بین المللی

اولین اتفاق آمدن پدر و مادر سمیه محمدی به آلبانی بود که بخوبی اگاه هستید که فرقه رجوی با تلاش مذبوحانه، شانتاژ و گسیل دسته چماقدار تروریست خود تلاش کردند […]

پاسخ دهید