ehsan-bidi-260-410

احسان بیدی: چرا مسعود رجوی زنده است

از انجاییکه صدام حسین در عراق سرنگون شده بود و دیگر عراق صاحب جدید داشت و یک دولت واحد تشکیل داده بود بیشک مردم عراق و ارگانهایی بین المللی مسعودرجوی را طبق اسناد  به پای میز محاکمه میکشاندند و دستان الوده رجوی در کشتار مردم عراق و کرد کشی نیز برملا میشد. ولی باز تمامی داستان این نیست مجموعه دخالت ها و حتی کشتار سران کشور عراق و مجموعه کشتار و شارلاتان بازیهایی ملیجک برای ارباب بزرگ بهشی از این داستان است که سرانجام ارباب بزرگ دریک بازی طراحی شده به این نتیجه رسیدند که مسعودرجوی را ازحسابرسی فراری بدهند و دست آخر کار به جایی رسید که رجوی بین حضور فیزیکی خودش در عراق و پابان کارش در منطقه باید یکی را انتخاب میکرد و دست اخر مسعود رجوی را مجبورکرد که یک تیر به پای خودش بزنه. البته اینکه چرا ارباب برزگ که کار ازدستشان دررفته بود، به ناچار مجبور شدند  مسعودرجوی را مرده حساب بیاورند، خیلی پیجیده است. بدون شک اعلام مرگ رجوی نسبت به زنده بودن او برای ارباب بزرگ و اربابان منطقه ای اش خیراتی داشت چون به این طریق میتوانستند برای ادامه حیات فیزیکی سازمان تروریستی مجاهدین خلق با بازیگر جدید مدت زمانی را بخرند.

چرا مسعودرجوی زنده است

احسان بیدی ، تیرانا ، آلبانی، سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ 19.11.2017

علت طرح این  موضوع در رسانه ها به عملکرد شیرهمیشه فراری، یعنی مسعود رجوی ، ارتباط دارد. همانطور که مطلع هستید مسعودرجوی بخاطر حفظ جان خودش بادست های خودش رهبر عقیدتی خودش را یعنی محمد اقای حنیف نژاد را فروخت.
البته کار به اینجا ختم نشد و حتما بهتر از من بیاد دارید که رجوی ملعون برای حفط جان خودش در گرماگرم جنگهای پارتیزانی و خیابانی در ابتدای دهه 60 کمر همت بست و تمامی یاران خودش و حتی موسی و اشرف را باز با دستهای کثیفش فروخت و آنها را درگیر در جنگ و خونریزی در ایران گذاشت و فلنگ انقلابی را بست و به فرانسه شتافت.
و باز بخاطر حتما دارید که برای حفظ جان خودش با صدام حسین دشمن ملت ایران هم پیمان و هم کاسه شده بود و برای برپایی امپراطوری خودش ” به جوار خاک میهن ” عزیمت کرد تا در ” کوهستان ها بر افروزد آتش ها ” تا ازمیان آتش باصطلاح  نغمه آزادی سر بدهد.
 مسعودرجوی طبق گفته ها و اسناد معتبر با منابع گوناگون یک خودفروخته بود و در زندانهای زمان شاه روشن شد که با چه کسانی همکاری کرده بوده است.
اما موضوع اصلی بحث ما، در یولی 2015 و  در شوی حساب شده مریم رجوی ، یکی از اربابان وی به نام ترکی فیصل  اعلام رسمی کرد که مسعود رجوی مرده است.rajavi morde ast 260-410
به راستی سوال واقعی اینجاست که چرا یکی از اربابان  بزرگ دست به این نقشه زده بود، بی شک انچه بیش روی سازمان تروریستی خلق ودست نشانده اربابان بود اخراج از عراق بود.
ولی صورت مسله فقط این نیست از انجاییکه صدام حسین در عراق سرنگون شده بود و دیگر عراق صاحب جدید داشت و یک دولت واحد تشکیل داده بود بیشک مردم عراق و ارگانهایی بین المللی مسعودرجوی را طبق اسناد  به پای میز محاکمه میکشاندند و دستان الوده رجوی در کشتار مردم عراق و کرد کشی نیز برملا میشد.
ولی باز تمامی داستان این نیست مجموعه دخالت ها و حتی کشتار سران کشور عراق و مجموعه کشتار و شارلاتان بازیهایی ملیجک برای ارباب بزرگ بهشی از این داستان است که سرانجام ارباب بزرگ دریک بازی طراحی شده به این نتیجه رسیدند که مسعودرجوی را ازحسابرسی فراری بدهند و دست آخر کار به جایی رسید که رجوی بین حضور فیزیکی خودش در عراق و پابان کارش در منطقه باید یکی را انتخاب میکرد و دست اخر مسعود رجوی را مجبورکرد که یک تیر به پای خودش بزنه. البته اینکه چرا ارباب برزگ که کار ازدستشان دررفته بود، به ناچار مجبور شدند  مسعودرجوی را مرده حساب بیاورند، خیلی پیجیده است.
بدون شک اعلام مرگ رجوی نسبت به زنده بودن او برای ارباب بزرگ و اربابان منطقه ای اش خیراتی داشت چون به این طریق میتوانستند برای ادامه حیات فیزیکی سازمان تروریستی مجاهدین خلق با بازیگر جدید مدت زمانی را بخرند.

اما وقتی بالاترین نفرات در سازمان مجاهدین بخاطر عملکرد مسعودرجوی تمامی آرزوهای خود را برباد رفته دیده بودند و نتیجه کودتای تمام عیار علیه آرمان های آنها با خط و خطوط انحرافی و خیانت کارانه در سه دهه گذشته توسط مسعود رجوی ، انتقال آنها به آلبانی بود .  امدن انها به آلبانی تمامی این شواهد نشان میداد که دست اخر راهی جز اینکهمریم رجوی و یا ارباب بزرگ برای  سربوش گذاشتن روی جنایات خودشان مسعودرجوی را مرده اعلام کنند، نمانده است .

در قسمت دوم این بحث به این می پردازم که چرا می گویم مسعود رجوی زنده است.

ادامه دارد

////////////

پاسخ دهید