Rajavi_Giuliani_Lieberman-Jasoushaye dast be dast shode -1

اهداف ” جاسوس های دست به دست شده ” در خیمه شب بازی ویلپنت پاریس

ترفند جدید مسعود رجوی در سال جدید همزمان با  اتخاذ ” راهبرد تحریم و جنگ ترامپ علیه ایران ”  می باشد و به دلیل اینکه حتی در درون تشکیلات این وابستگی تمام عیار به سیاستمداران آمریکایی با بحران مشروعیت روبرو شده است، قصد دارد پز ایرانی بودن بدهد. به همین جهت رجوی  بعد از چند دهه یاد اسطوره های شعر و ادبیات پارسی به مانند فردوسی ، رستم و سهراب و سیاوش افتاده تا با پخش گسترده عکس هایی از نمادهای ملت ایران در میان خیمه شب بازی خود در 30 ژوئن 2018 در ویلپنت پاریس   ماهیت ضدایرانی خود را ماستمالی و از بحران مشروعیت ایجاد شده بکاهد؟ اما مگر شدنی ست؟ مگر می توان لباس مزدوری و خشونت را از تن مجاهدین خلق در آورد؟ لباس مزدوری برای صدام حسین ، شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس ، جنگ طلب های آمریکایی و سرویس های امنیتی اسرائیل و عربستان به این سادگی از تن رجوی بیرون نخواهد آمد، چرا که همچنان اندیشه خشونت طلبانه و تروریستی در جای جای ذهن و قلب رجوی لانه کرده است. آیا رجوی تصور کرده است با رساندن  خود از عراق به آلبانی ، مردم ایران دچار فراموشی می شوند؟ آیا رجوی فکر می کند که اگر در دست اربابان قدرت دست به دست شدند، مردم ایران را تشخیص نمی دهند؟

اهداف ” جاسوس های دست به دست شده ” در خیمه شب بازی ویلپنت پاریس

تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.06.2018

لینک به ترجمه انگلیسی

لینک به ترجمه آلبانیایی

بخش عمده ای از سازمان مجاهدین خلق هم اکنون در آلبانی و آنچه ” اردوگاه سوم ” نامیده می شود، مستقر  می باشند  و بخش دیگر آن در اورسورواز ، حومه  شهر پاریس هستند . آنها تلاش می کنند امسال نیز در 30 ژوئن 2018  با تمام قوا، یعنی استخدام تماشاچی و سخنران با پول های گزاف و  برای جلب حمایت خارجی  به طرز معنا داری پا به میدان بگذارند و خیمه شب بازی خود  در ویلپنت پاریس را برای جلب حمایت خارجی برگزار کنند. یعنی استخدام تماشاچی خارجی را به جای نیروهای تشکیلاتی و  یا مردم ایران جا بزنند و خود را برای قدرت های خارجی نیروی متشکل سازماندهی شده عرض کنند.

این ترفند دقیقا مشابه همان کاری است که مسعود رجوی و مریم رجوی در مهر ماه سال 1370 در پادگان اشرف ـ عراق طی یک مانور چند ساعته با صد ها تانک و نفر بر ارتش صدام حسین انجام دادند. آنها برای این کار ده ها خبرنگار خارجی را به اشرف آورده بودند تا با ابزار قدرت دیگران نمایش قدرت بدهند و  برای اینکه کمبود نیروی انسانی خود را لاپوشانی کنند، اعضای سازمان مجاهدین  دستور تشکیلاتی از مسعود رجوی و مریم رجوی دریافت کردند.

در این دستور اعضای سازمان موظف شدند وقتی از جلوی جایگاه استقرار مسعود رجوی و مریم رجوی و خبرنگاران عبور کردند و از دید خبرنگاران خارج شدند کار خود را تمام شده تلقی نکنند و باید بلافاصله   به مقر های خود بروند و با تعویض لباس در هیبت و نقش جدید دوباره ادوات جنگی دیگری را هدایت کنند و یا یگان های رژه رونده سازماندهی شوند.  بدون تردید و براساس شهادت صد ها شاهد ،  هر عضو سازمان در پادگان اشرف چندین بار این کار را انجام داد و افرادی بودن که هفت یا هشت بار نقش عوض کرده بودند. براساس این سناریو هر فرد غیر مطلع که در صحنه حضور داشت یا فیلم غیر منقطع این فیلم چند ساعته را مشاهده می کرد ، برآورد کمی و کیفی نیروهایی سازمان مجاهدین را چندی برابر اشتباه تخمین می زد تا جاییکه  رجوی با پخش فیلم این خیمه شب بازی دروغین توانسته بود نیروهای خود را چندین برابر جا بزند که بعضی از دولتهای خارجی و حتی سرویس های اطلاعاتی را فریب داد در حالیکه سرانجام مشخص شد سازمان مجاهدین در عراق تنها 3500 تا 4000 نیرو داشته است.Rajavi-Saddam Hossein- Albania nejatyaftegan

همانطور که می دانید  مسعود رجوی و مریم رجوی رهبران  فرقه مجاهدین خلق هر ساله  این روز ،  ۳۰ خرداد سال ۱۳۶۰ ، را که  فرمان مبارزه مسلحانه  برای اعضاء و هوادارانش علیه حکومت جمهوری اسلامی  صادر کرد، پاس می دارند  و ضمناً تلاش می کنند رسانه های غیر ایرانی  را با پول  و در راستای سناریوی بالا به نفع موقعیت متزلزل خود به صحنه بیاورند.

احتمالا فرقه مجاهدین به روال هر ساله خودش  باید امسال هم چند ده هزار به آمار شرکت کنندگان سال گذشته خود اضافه کند. باید دید امسال این رقم دروغین را به به چند می رساند. البته تا کنون فرقه رجوی هیچگاه توضیح نداده است که  این چه تالاری  است که  می تواند حداقل  صد هزار نفر !!؟ را در خود جای بدهد!!

اما پرسشی که مطرح می شود این است که  آیا این بار  در خیمه شب بازی خود حداقل یک سخنران ایرانی را در میز سخنران های خود جا می دهد؟ یا اینکه به مانند همیشه سخنران های اجاره ای را در این گردهمایی ها بکار می گیرد؟

آیا از انبوه شخصیت های مخالف جمهوری اسلامی یک نفر پیدا نمی شود که سازمان مجاهدین به وی اجازه سخنرانی بدهد؟ آیا در میان اعضای ایرانی مستخدم خود در شورای ملی مقاومت نیز کسی پیدا نمی شود؟ آنها حتی به مهدی سامع که وابستگی مالی اش به مجاهدین خلق محرز و قطعی است اجازه سخنرانی نمی دهد ونمی توانند اعتماد کنند؟

Rajavi_Giuliani_Lieberman-Jasoushaye dast be dast shode -1

ترفند جدید مسعود رجوی در سال جدید همزمان با  اتخاذ ” راهبرد تحریم و جنگ ترامپ علیه ایران ”  می باشد و به دلیل اینکه حتی در درون تشکیلات این وابستگی تمام عیار به سیاستمداران آمریکایی با بحران مشروعیت روبرو شده است، قصد دارد پز ایرانی بودن بدهد. به همین جهت رجوی  بعد از چند دهه یاد اسطوره های شعر و ادبیات پارسی به مانند فردوسی ، رستم و سهراب و سیاوش افتاده تا با پخش گسترده عکس هایی از نمادهای ملت ایران در میان خیمه شب بازی خود در 30 ژوئن 2018 در ویلپنت پاریس   ماهیت ضدایرانی خود را ماستمالی و از بحران مشروعیت ایجاد شده بکاهد؟ اما مگر شدنی ست؟ مگر می توان لباس مزدوری و خشونت را از تن مجاهدین خلق در آورد؟ لباس مزدوری برای صدام حسین ، شیوخ عرب حاشیه خلیج فارس ، جنگ طلب های آمریکایی و سرویس های امنیتی اسرائیل و عربستان به این سادگی از تن رجوی بیرون نخواهد آمد، چرا که همچنان اندیشه خشونت طلبانه و تروریستی در جای جای ذهن و قلب رجوی لانه کرده است. آیا رجوی تصور کرده است با رساندن  خود از عراق به آلبانی ، مردم ایران دچار فراموشی می شوند؟

آیا رجوی فکر می کند که اگر در دست اربابان قدرت دست به دست شدند، مردم ایران را تشخیص نمی دهند؟ در پایان لازم به یاداوری است که بحران مشروعیت از یک سو و بی آیندگی تصمیم های سیاسی و استراتژیک رهبری سازمان مجاهدین در درون تشکیلات آلبانی به نارضایتی ها دامن زده و عمق تازه ای بخشیده است . به موازات آن  فعالیت خانواده های قربانیان و همچنین اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی و سایر کشورهای اروپایی برای منتقدین و ناراضیان نقطه امید شده  است.

ترجمه انگلیسی

Intentions of “hand-to-hand spying” in Maryam Rajavi’s night-play tent at Vilpent in Paris

Part of the Mojahedin-e Khalk organization is currently located in Albania, called the “Third Camp”, and another part of the organization is in Ursuruvaz, on the outskirts of Paris. They strive to recruit spectators until June 30 to find money for lecturers to gain external support and launch their tent in Vilpen, Paris, to receive external support. So recruitment of foreign spectators instead of organizational forces is done in order to present in front of the Iranian people themselves as an organized that has the support of foreign powers. This trick is the same as that of Masood Rajavi and Maryam Rajavi at camp Ashraf in Iraq in the Mehr 1370, carrying out a few hours’ maneuver with hundreds of tanks and Saddam Hussein’s soldiers. To do this, they brought some journalists to Ashraf, to show their power to others, and to cover their lack of human resources, members of the organization Mojahedin-e Khalk received an organizational order from Masood Rajavi and Maryam Rajavi. In this order, members of the organization were forced to make the shows in front of Masood Rajavi and Maryam Rajavi and journalists and after being seen by journalists, they left and their work ended and then had to go to their headquarters to change their clothes and to take on a new role, or become a parachuting formation unit.

Undoubtedly, and based on the testimonies of hundreds of witnesses, each member of the organization at Ashraf Camp has done several times this one and there were people who changed their roles for 7 or 8 times. According to this scenario, any uninformed person was present on stage or saw this movie for some unimpeded, the quantitative and qualitative estimates of the forces of the Mojahedin organization were wrong, while Rajavi had the opportunity to put his forces in part of the film as a false doll for several times, to cheat some foreign governments and even intelligence services, and finally it was found that the Mojahedin organization in Iraq had only 3500 to 4000 forces.

As you know, Masood Rajavi and Maryam Rajavi, Mojahedin-Khalk cult leaders, every year this day, 30 Khordad of 1360, who have ordered armed struggle of their members and supporters against the system of the Islamic Republic, have passed and unless they try to keep the anti-Iranian media with money and in line with high scenarios, to work in favor of their situation.

It is possible that the cult Mojahedin according to the multi-year plan, even this year to present itself as tens of thousands of people. This year we have to expect this false figure. Of course, until now, cult Rajavi has given no explanation of how he can put at least 100,000 people in his own country.

But the question is, will there be a possibility for at least one Iranian to bring this cult to their tent? Or, as always, he will still use the lecturer in rallies? Is it possible to find only one opposing personality of the Islamic Republic to allow Mojahedin’s organization him to speak? Does anyone among the Iranian members at the National Council of Resistance? They do not even allow Mahdi Same to speak, that Mojahedin-e Khalk has financial dependence on him because they do not trust him.

Masood Rajavi’s new deception in the new year is the adoption of a “Trump sanctioning strategy and war against Iran” and because within the organization, this full dependence on American politicians faces a crisis aimed at Iranians. After several decades, Rajavi reminded of some Persian poets such as Firdows, Rostami, Sohrabi, or Siavashi, where by distributing images of Iranian people in the midst of his party’s tent of play on June 30, 2018 in Vilpent, Paris, to reduce the crisis of legitimacy? But is it possible? Is it possible to take off mercenary robbery from the body of Mojahedin-e Khalk?

Mercenary robes for Saddam Hussein, the Persian Gulf Arab sheikhs, American fighters and intelligence services of Israel and Saudi Arabia will not ease the tone of Rajavi because he has violent and terrorist thoughts both in mind and in the heart. Did he realize that by sending him from Iraq to Albania, the Iranian people will be forgotten?

Do Rajavi thinks that if is tied to the aristocrats of power, will not recognize the Iranian people? Finally, we must remember that the crisis of legitimacy on the one hand and the unfulfilled political and strategic decisions of the leadership of the organization Mojahedin in Albania have fueled dissatisfaction and gave a new direction to the developments within this organization. At the same time, the activities of the victims’ families and members divided of Mojahedin-e Khalk in Albania and other European countries have given hope to critics and dissidents.

Site Editing Staff of Survivors in Albania – The Free Iranian Association

iran-azadi-albania

ترجمه آلبانیایی

Qëllimet e “spiunazheve dorë më dorë” në tendën e lojërave të natës së Marjam Raxhavi në Vilpent të Parisit

 Një pjesë e organizatës Moxhahedin-e Khalk aktualisht është e vendosur në Shqipëri, në atë që quhet “Kampi i Tretë” dhe një pjesë tjetër e pjesëtarëve të kësaj organizate është në Ursuruvaz, në periferi të Parisit. Ata përpiqen që deri më 30 qershor, me të gjitha forcat të rekrutojnë spektatorë dhe të gjejnë ligjërues me shuma të majme parash, për të fituar përkrahjen e jashtme dhe të lansojnë tendën e tyre në Vilpen të Parisit, për marrjen e mbështetjes së jashtme. Pra, rekrutimin e spektatorëve të huaj në vend të forcave organizative e bëjnë me qëllim që të paraqesin para popullit iranian veten si një forcë e organizuar dhe që ka mbështetjen e fuqive të huaja. Ky mashtrim është i njëjtë me atë që Masud Raxhavi dhe marjam Rxhavi e bën në kampin Ashraf në Irak në muajin Mehr 1370, duke kryer një manovër disa orëshe me qindra tanke dhe njerëz të ushtrisë së Sadam Huseinit. Ata për t’a bërë këtë, sollën disa gazetarë në Ashraf, për të treguar fuqinë për  të tjerët dhe për të mbuluar mungesën e burimeve njerëzore të tyre, anëtarët e organizatës Moxhahedin-e Khalk morën urdhrin organizativ  nga Masud Raxhavi  dhe Marjam Raxhavi.

Në këtë urdhër, anëtarët e organizatës u detyruan që të kalojnë para Masud Raxhavi dhe Marjam Raxhavi dhe gazetarëve dhe pasi u panë nga gazetarët, u larguan dhe puna e tyre mbaroi dhe më pas duhet të shkonin në selinë e tyre, për të ndryshuar rrobat dhe për të marr një rol të ri, ose të bëhen njësi të formacionit të parashutizmit. Padyshim dhe duke u bazuar në dëshmitë e qindra dëshmitarëve, secili anëtar i organizatës në kampin Ashraf e ka bërë këtë gjë disa herë dhe kishte persona që për 7 apo 8 herë ndërruan rolet e tyre. Sipas këtij skenari, çdo person i painformuar ka qenë i pranishëm në skenë, ose e ka parë këtë film për disa i papenguar, vlerësimet sasiore dhe cilësore të forcave  të organizatës Moxhahedin ishin të gabuara, derisa Raxhavi të kishte mundësinë të vendoste forcat e tij në pjesën e filmit si kukull false për disa herë, për të mashtruar disa qeveri të huaja dhe madje edhe shërbimet e inteligjencës,  ndërsa në fund u konstatua se organizata Moxhahedin në Irak kishte vetëm 3500 deri në 4000 forca.

Siç e dini, Masud Raxhavi dhe Marjam Raxhavi, liderët e kultit Moxhahedin-e Khalk, cdo vit këtë ditë, 30 Khordad të vitit 1360, që kanë urdhëruar luftë të armatosur të anëtarëve dhe përkrahësve të tyre kundër sistemit të Republikës Islamike, e kanë kaluar dhe përvecse se përpiqen t’i mbajnë mediat anti-iraniane me para dhe në përputhje me skenarët e larta, të punojnë në favor të situatës së tyre.

Është e mundur që kulti Moxhahedin sipas planit shumëvjecar, edhe sivjet veten ta paraqes si dhjetëra mijëra vetë. Këtë vit duhet t’a presim këtë shifër të rreme. Sigurisht, deri më tani, kulti Raxhavi nuk ka dhënë asnjë shpjegim se si mund t’i vendos të paktën 100 mijë vetë në vendin e vetë.

Por shtrohet pyetja se, a do të ketë mundësinë që të paktën një iranian t’a sjell në tavolinën e ligjërimit në tendën e tyre ky kult? Ose, si gjithmonë, do t’i përdor edhe kësaj here ligjëruesit me qira nëpër tubime?

A nuk mund të gjendet një personalitet i vetëm kundërshtar i Republikës Islamik, që organizata Moxhahedin t’i jap leje atij të flasë? A nuk ka dikush në mesin e pjesëtarëve iranianë në Këshillin kombëtar të rezistencës? Ata bile as nuk e lejojnë të mbajë fjalim Mahdi Same, që Moxhahedin-e Khalk ka varësi financiare me të, sepse nuk i besojnë atij.

Mashtrimi i ri i Masud Raxhavi në vitin e rij është miratimi i një “strategjie sanksionimi dhe luftës së Trump kundër Iranit” dhe për arsye se brenda organizatës, kjo varësi e plotë nga politikanët amerikanë përballet me një krizë, që synon iranianët. Pas disa dekadave Raxhavit ju kujtuan disa poet persianë si Firdusi, Rostemi, Sohrabi apo edhe Siavashi, ku me shpërndarjen e imazheve me simbole të popullit iranian në mesin e tendës së mbrëmjes së lojës së tij më 30 qershor 2018 në Vilpent të Parisit të reduktojë krizën e legjitimitetit? Por a është e mundur? A  është e mundur rrobat mercenare dhe të dhunshme të zhvesh nga trupi i Moxhahedin-e Khalk? Rrobat mercenare për Sadam Husejnin, sheikët arabë të Gjirit Persik, luftnxitësit amerikanë dhe shërbimet e inteligjencës së Izraelit dhe të Arabisë Saudite nuk do të lehtësojë tonin e Raxhavi, sepse ai ka mendime të dhunshme dhe terroriste si në mendje ashtu edhe në zemër. A e ka imagjinuar Raxhavi se me dërgimin e tij nga Iraku në Shqipëri, populli iranian do të harrohet?

A mendon Raxhavi se nëse është lidhur me aristokratët e pushtetit, nuk do të njohin popullin iranian? Në fund, duhet të kujtojmë se kriza e legjitimitetit në njërën anë dhe vendimet e paplotësuara politike dhe strategjike të udhëheqjes së organizatës Moxhahedin në Shqipëri, kanë ushqyer pakënaqësinë dhe i kanë dhënë një kahje të re zhvillimeve brenda kësaj organizate. Njëkohësisht me këtë, aktivitetet e familjeve të viktimave dhe po ashtu edhe anëtarët e ndarë nga Moxhahedin-e Khalk në Shqipëri dhe në  vende tjera evropiane, kanë dhënë një shpresë për kritikët dhe disidentët.

Stafi redaktues i faqes Të mbijetuar në Shqipëri – Shoqata Irani i Lirë

پاسخ دهید