تماس با ما

برای تماس با ما با ایمیل زیر تماس بگیرید

iranazadialbania@gmail.com

توضیح:

دوستان و عزیزانی که در تماس خود خواستار پاسخ یا پیگیری موضوعی می باشند باید لطف کنند اطلاعات زیر را در ایمیل ارسالی خود قید کنند:

1ـ نام و نام خانوادگی

2 ـ کشور محل اقامت

3 ـ تلفن تماس

ما به اطلاعات بالا برای پیگیری یا پاسخ به موضوعی نیاز داریم، زیرا سازمان مجاهدین با اسامی مستعار  و  مطالب غیرواقعی و دروغ در صدد توطئه چینی علیه نجات یافتگان در آلبانی می باشد. بنابراین برای اینکه مخاطبین سایت نجات یافتگان در آلبانی از آنها تفکیک شوند، ما فقط ایمیل هایی را پاسخ یا قابل پیگیری می دانیم که از مشخصات حقیقی فرد مطلع شویم.

با سپاس

تحریریه سایت نجات یافتگان در آلبانی