Albania-Spiegel-Ferghe Mojahedin 260-410

حسن حیرانی: واکنش هراس آلود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری نشریه معتبر آلمانی اشپیگل از زندان این فرقه در آلبانی

ولي واقعيت چه بوده است؟ از آنجایی كه سران فرقه مجاهدین بيشترين اشراف را به خودشان و نفراتشان و مزرعه حيواناتي كه درست كرده اند، دارند در دوراهي بين بد و بدتر قرار گرفته بودند. چون رفتن خبرنگاري كه فرقه با پول سعودي وي را نخريده باشد به داخل آن مزرعه حيوانات چيزي جز باز شدن رازهاي سر به مهر آن تشكيلات به اصطلاح پولادين نيست. چون تمام كساني كه رفتند و با خبرنگار لويزا صحبت كردند و چه آنهايي كه نفرات فرقه هستند و از فرقه پول ميگيرند هر كدام چندين اسم به خبر نگار لويزا با مشخصات كامل دادند و گفتند كه حتي اگه فكر ميكنيد حرف ما درست نيست شما به داخل كمپ رفته وبا اين افراد صحبت كنيد وحرفهاي ما راچك كنيد كه آيا آنچه ما گفتيم درست بوده يا دروغ ميگوييم و بر همين اساس خبرنگار چند ده اسم درجيبش داشت كه مستقيم بياد صحبت كنه كه فرقه ترسيد و اجازه نداد و …

واکنش هراس آلود فرقه مجاهدین نسبت به روشنگری نشریه معتبر آلمانی اشپیگل از زندان این فرقه در آلبانی

حسن حیرانی، تیرانا، سایت تجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ، ایران آزادی ـ 19.02.2019

IMG-20190219-WA0001_20190219_145830841

 

همانطور كه در عكس فوق در سايت سازمان پر افتخار مزدور پرور رجوي مي بينيد دراندك زماني كه ازانتشار مقاله اشپيگل درمورد فرقه رجوي ميگذرد آه وفغان سران مجاهدين راه آزادي ايران زمين به هوا رفته و با كلي روده درازي، آسمون وريسموني نيست كه به هم نبافته باشند .

از آنجايي كه قصد جواب دادن به يكايك مغالطه هايشان را نداشته و البته در اين مختصر هم نميگنجد تنها به عنوان كسي كه از نزديك در تيرانا با خانم لويزا خبرنگار بسيارمحترم اشپيگل در ارتباط بودم وشخصيت بسيار قوي و احترم برانگيزايشان و فهم بسيار عميقش از روند بسياري از موضوعات در خاورميانه و بطور خاص ايران و همچنين نبوغي كه ايشان داشتند و فارسي را درمدت كوتاهي ياد گرفته بودند و با لهجه نزديك به ايراني صحبت ميكردند لازم دانستم كه مختصري در اين رابطه روشنگري كنم و البته كه اخلاق هم همين را حكم ميكند.

IMG-20190219-WA0002_20190219_145830777

چنانچه در عكس ملاحظه ميفرماييد در پاراگراف اول مرقومه حضرات نوشته است:
” مقاله اشپیگل ۱۶فوریه ۲۰۱۹ تحت عنوان “زندانیان شورش” مجموعه یی از اکاذیب و افترائات شرمآور علیه شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران و یک خیانت آشکار به آزادی بیان و بیطرفی مطبوعات است …… این بردگی و حقارت در مقابل رژیمی که ….. و هرگز از خاطر مردم ایران محو نخواهد شد.”
اولا اين مجموعه اكاذيب و افترائات شرم آور توسط شاهديني كه در سازمان پر افتخار شما بوده اند افشا شده و خانم خبرنگار نه تنها با ما كه روشنگري ميكنيم بلكه با برخي از نفرات كه مثلا تحت الحمايه شما هستند و از دفتر شما و شخص حاج عبدلله مستمري ماهيانه دريافت ميكنند ايشان رفته صحبت كرده و اتفاقا خود خانم لويزا براي خودش سوال بود وميگفت اونايي كه هنوز نفرات سازمان هستند بيشتر از شما دل پري از سازمانشون داشتند و كلي ناسزا به رجوي ميگفتند و …..
و اين هم كه ازخاطر مردم ايران محو نخواهد شد تنها بايد گفت عاقلان دانند و بس.
و يا درجايي ديگر سايت سازمان پر افتخار اشاره ميكند كه
روشنگریها و مکاتبات نمایندگی شورا با اشپیگل در ۱۰ماه گذشته(از می۲۰۱۸تا فوریه۲۰۱۹) و مدارک ارسالی برای این مجله یک کتاب قطور میشود که جای هیچ شبههای در جانبداری اشپیگل باقی نمیگذارد و نشان میدهد که نویسندگان آگاهانه انبوهی دروغهای فاحش علیه مقاومت ایران ردیف کرده اند.
زهي شرم وقاحت توكي بودي ديگه، اينقدر وقيح! انگار كه دردوران نامه نگاري هستيم تو خبرنگار مربوطه رو حاضر نشدي ولو در حد يك ملاقات ساده دريك كافه و يا رستوران ملاقات كني بعد با مكاتبات تنها حرفهاي خودت رو فرستادي اينقدر شما چشم هوش خودتون رو ازدست دادين حتي بيرون خودتون روتشكيلات ميبينيد انگار كه همه دنيا يك سازمان مجاهدين و شما يك بريف بفرستين بعد هم همه مثل گوسفندهاي مزرعه حيوانات پشت ميكروفن صف بكشند و بريف يك طرفه شما رو اثبات كنند.
درجايي هم خاطرنشان كرده كه چنين حرفهايي انتشار يافته :
“تمرینات مجاهدین در آلبانی” هفته یی سه بار بریدن گلو با چاقو”،
“گزارش اشپیگل از پایگاه مجاهدین: اعضای این سازمان کشتار را تمرین میکنند”،
“مجاهدین در آلبانی بریدن گلو با چاقو، در آوردن چشم و پاره کردن دهان را تمرین میکنند”
خب شتر سواري كه دولا دولا نميشه ما كه خودمون تو سازمان بوديم همه اين كلاسها بود هفته اي سه بارهم بود و كلي هم چيزي به ما ياد دادن من خودم براي تامين هزينه هاي زندگي ام دنبال كار ميگشتم كه به يكي ازهمين كمپاني هاي سكوريتي در تيرانا واقع در ميدان اسكندر بيك در مركز شهرمراجعه كردم .

در مصاحبه اول گفتم كه من چيزهايي از آموزش درگيري و فنون دفاع شخصي و رزم خياباني ميدانم و مرا براي چك بردند وخيلي هم مربي جا خورد و كلي مرا سوال پيچ كردند كه اين چيزها راكجا ياد گرفته اي كه من گفتم من از اعضاي سابق فرقه هستم و در آنجا اين چيزها را با ما ياد دادند به هرحال مرا به اداره پليس در نزديك خيابان مسلم شوري معرفي كردند كه يك دوره كوتاه دو هفته اي ببينم كه البته النهايه من نتونستم سر اونكار برم چون من خارجي بودم و طبق قانون آلباني براي خارجي ها بايد يك سال از ازدواجشان بگذرد كه من مجرد بودم.

دوم. در اطلاعیه بخش تروریستی فرقه مجاهدین آمده است” ” سوژه اصلی این مقاله اعضای سازمان مجاهدین در آلبانی است. کسانی که رژیم قصد نابودی آنها را در عراق داشت اما با کارزار موفق مقاومت توانستند امن و سالم و سازمانیافته از عراق خارج شوند. همچنان که در کرونولوژی مقاله که ذیلا آمده ملاحظه میکنید در ۱۴نوامبر معاون سردبیر خارجی اشپیگل به ما اطلاع داد که قصد نوشتن مقالهیی در این مورد را دارد ما دوبار او را دعوت کردیم که از محل اقامت مجاهدین در آلبانی دیدار کند اما هیچ پاسخی نشنیدیم.”
اولا كه شما قصد بيرون اومدن از عراق را نداشتيد و حتي مريم پاك رهايي در يكي از نشستهايش زمان آوردن نفرات به مزرعه حيوانات موسوم به اشرف سه از دهان مباركشون بيرون پريد. موضوع اينجوري بود وقتي يكي از نفرات بادمجون دور قاب چين گفت خواهر مريم من سوالمه كه چرا زودتر اين پايگاه متمركز استراتژيك رو سازمان در آلباني نساخته كه مريم خانم گفتند كه اصلا چنين قصدي نبوده كه به اين زودي عراق و كانون استراتژي در جوار مرزهاي ايران رو رها كنيم و تنها با يك تك وپاتك سياسي با طرف حسابهاي مربوطه بوده و نفراتي را به اينجا اعزام ميكرديم تا بهانه از دستشان گرفته شود.
البته مريم خانم درست ميگفتند چه نوندوني بهتراز ليبرتي واسه اونها هرازگاهي چند نفري به كشتن داده ميشد چه در اثر بيماري يا حمله هاي موشكي و…. بعد مريم خانم در پاريس بهره سياسي اش رو ميبرد و در مراسم هايي بسيار احساسي و عاطفي وعطرآگين با معصوميتي كم نظير در چهره شاخه گلي در كنار قاب عكس شهدا ميگذاشتند. و ازطرفي هم در داخل مناسبات خفقان تشكيلاتي مشروعيت پيدا ميكرد و هر روز بدتراز روز قبل و مدام با تبليغات نفرات رو تحت تاثير قرار دادن وخلاصه مشنگستان مورد نظر خودشون رو كنترل وهدايت ميكردند.
سوم. در ادامه اطلاعیه فرقه مجاهدین آمده است : “روز یکشنبه ۳۰ سپتامبر خانم لویز هومریش به صورت سرزده به محل اقامت پناهندگان ایرانی عضو مجاهدین PMOI در آلبانی مراجعه و خواستار صحبت با آقای فرید توتونچی از مشاوران حقوقی ساکنان شد. وی برای جلب اعتماد گفته بود در آلمان با آقای جواد دبیران در ارتباط است. او گفته بود برای تهیه گزارشی در مورد پناهندگان سوری به آلبانی رفته و از فرصت استفاده کرده و میخواسته به محل اقامت مخالفان ایرانیان نیز سری بزند و قرار است ۲اکتبر آلبانی را ترک کند. واضح بود که ساکنان با ورود چنین فرد ناشناسی بدون اطلاع قبلی موافقت نمیکردند.”

IMG-20190219-WA0000_20190219_145851903
اين يك دروغ كاملا كثيف است ايشون حتي قبل از اينكه از آلمان بياد به فرقه مسيج داده بود و درخواست رفتن به آنجا را داشته و در تيرانا هم دو بار مسيج داد من خودم مسيجها روديدم كه ميگفت پس فردا پروازدارم بايد برگردم و اينا جواب منو ندادند فردا خودم ميرم كه من خودم شخصا به ايشون گفتم كه امكان نداره شما رو راه بدن كه البته ايشون يك خورده خوش بين بودند و ميگفتند كه تو خيلي شلوغش كردي اينجوري هم نيست به هرحال اونا حداقلش در ظاهر خودشون رو دموكراتيك نشون ميدن بعيده همچين برخوردي با يك خبرنگارداشته باشند و من هم بهش گفتم ولله من به وينست عكاس وخبرنگار انگليس هم گفتم و اونا هم همين جواب شما رو دادند ولي وقتي وينست برگشت رد پنجه هاي فريد نفر فرقه را رو گلويش نشان ميداد كه پوست گلويش ملتهب شده بود.
ولي واقعيت چه بوده است؟ از آنجایی كه سران فرقه مجاهدین بيشترين اشراف را به خودشان و نفراتشان و مزرعه حيواناتي كه درست كرده اند، دارند در دوراهي بين بد و بدتر قرار گرفته بودند. چون رفتن خبرنگاري كه فرقه با پول سعودي وي را نخريده باشد به داخل آن مزرعه حيوانات چيزي جز باز شدن رازهاي سر به مهر آن تشكيلات به اصطلاح پولادين نيست. چون تمام كساني كه رفتند و با خبرنگار لويزا صحبت كردند و چه آنهايي كه نفرات فرقه هستند و از فرقه پول ميگيرند هر كدام چندين اسم به خبر نگار لويزا با مشخصات كامل دادند و گفتند كه حتي اگه فكر ميكنيد حرف ما درست نيست شما به داخل كمپ رفته وبا اين افراد صحبت كنيد وحرفهاي ما راچك كنيد كه آيا آنچه ما گفتيم درست بوده يا دروغ ميگوييم و بر همين اساس خبرنگار چند ده اسم درجيبش داشت كه مستقيم بياد صحبت كنه كه فرقه ترسيد و اجازه نداد و النهايه تنها يك چت كوتاه با يكي از خانمهاي داخل فرقه توسط يكي ازنفراتي كه از فرقه مستمري ميگيره ميسر شد ساعت دوازده شب بود و ما در كافه بوديم و وي در توالت فرقه پرافتخار سازمان مجاهدين. آه از اين سازمان آزادي ستان….

۴. فرقه رجوی نوشته است: ” تحقیقات به سرعت نشان داد که خانم هومریش به هیچوجه یک خبرنگار معمولی نیست مدت زیادی در ایران بهسر برده و با ارگانهای سرکوب و امنیتی در ارتباط بوده است. او در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در تهران “تحصیل” کرده است و در ژانویه ۲۰۱۸ نیز در ایران بوده است. عقل سلیم حکم نمیکرد …..مجاهدين به چنین فردی با چنین رفتار مشکوکی اعتماد کنند……. وقایع بعدی نشان داد که احتیاط مجاهدین تا چه اندازه درست بوده است.”
اي كاش اين فرقه رذل كمي شرف داشت. شما كه اينقدر سر هرچيزي يك لينك اثباتي و … كنارش ساندويچ ميكنيد كاش اسمي هم از اون ارگانهاي سركوب و امنيتي كه خانم لويزا با آنها در ارتباط بوده مي آورديد من باب اطلاع دوستان خانم لويزا در ايران كه بيشتر تمركزش بر روي اصلاحات اجتماعي در ايران و جنبش سبز و خواسته هاي اجتماعي جوانان ايران بوده است .
وانگهي از آنجايي كه اين فرقه خودش استاد رمال بازي است يك طوري بيان ميكند كه انگار يك خبرنگار سرخود ميتونه بره و كاري مطابق خواسته خودش انجام بده در صورتي كه مثل هر اداره وارگاني كاملا دستور كار روزانه هرخبرنگاري توسط تيم دبيرخانه تعيين ميشه و براساس همون چيزي كه ازش خواسته ميشه بايد روي همون متمركز باشه در صورتي كه سازمان پر افتخار كه دست همه در در فدا وصداقت از پشت بسته براي اينكه خودش را در مقابل يك خبرگزاري مثل اشپيگل قرار ندهد چون ديگه واقعا ريشخند همگان ميشود شروع به تخريب شخصيت خبرنگار ميكند و به قول خودشان موضوع را فردي ميكند. در صورتي كه عميق اگه نگاه كنيم اين چيزي جز سياست كشور آلمان نسبت به موضوع سوخته اي بنام سازمان پرافتخار مجاهدين!؟!؟!؟ نيست.
و اما كلام آخر
سگ داند و پينه دوز كه در انبان چيست.
چيزي كه شما حتي جرآتش رو نداشتيد تو اين افشاگري تون به زبون بياورید اين بود كه در آن زمان كه خبرنگار اشپيگل آمده بود والدين سميه آقاي مصطفي محمدي و همسرشان محبوبه خانم اينجا بودند.

همه هدف شما اين بود كه كسي سميه رو نبينه چون به خبرنگار نميشه دروغ گفت حرفه اي تر اينه كه بشه گولش زد. با اولين مصاحبه دست شما رو ميشد براي همين در اون دوران هيچ خبرنگاري رو نگذاشتين به سميه نزديك بشه و براي همين قاضي دادگاه هم حكم داد كه سميه بايد توسط يك روانپزشك جلسات روانكاوي داشته باشه و چك بشه …… تا سه روي شود هركه در اون غش باشد.
قضاوت با شما دوستان خواننده عزيز
پايان
با تشكر
حسن حيراني

IMG-20190219-WA0003_20190219_145851830

Albania-Spiegel-Ferghe Mojahedin

 

 

پاسخ دهید