Rajavi -poolshoyi- Saddam -Saudi 260-410

خنجری به نام پول برای سرکوب اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی ـ زانو زدن و امضای متن فرقه رجوی شرط کمک ماهیانه 200 یورو

خنجری به نام پول برای سرکوب اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی

زانو زدن و امضای متن فرقه رجوی شرط کمک ماهیانه 200 یورو

رجوی خنجر خود را  تنها  با دروغ و نیرنگ و زدن اتهامات دروغین تیز می کند تا روند جدایی اعضای ناراضی و منتقد از فرقه مجاهدین خلق را کند کند.

در حالیکه اعضای سازمان مجاهدین خلق چندین دهه با گذشتن از میهن ، جان ، خانواده ، و کار و سرمایه خود  ، بطور شبانه روی آگاهانه یا ناآگاهانه برای پیشبرد خط فرقه مجاهدین خلق به رهبری رجوی تلاش می کردند و رجوی هم با دادن  لیست تعداد آنها  از صدام حسین و بعد ها عربستان سعودی و اسرائیل پول یومیه دریافت می کرد، اما همچنان مصمم در تیز کردن خنجری به نام پول است تا بر تارو پود باقی مانده ار چندین دهه بیگاری اعضای سازمان مجاهدین خلق است . رجوی با دادن رشوه و همدستی با باند هایی در دولت آلبانی و سازمان کمیساریای عالی پناهندگان وظیفه آنها را خریده است تا بتواند خنجر پول را بر بالای سر اعضای جداشده از مجاهدین خلق در آلبانی نگاه دارد تا آنها مطیع و رام شوند . رجوی خنجر خود را  تنها  با دروغ و نیرنگ و زدن اتهامات دروغین تیز می کند تا روند جدایی اعضای ناراضی و منتقد از فرقه مجاهدین خلق را کند کند.

رجوی امضای متن زیر را شرط دادن ماهیانه حدود 200 یورو به اعضای جداشده ای که ده ها سال برای وی بطور شبانه روی مجانی کار می کردند، قرار داده است.

تیرانا، هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 14.01.2021

 

درخواست تمديد كمك مالي در 6 ماهه اول سال 2021

سال گذشته در بحران بی سابقه کرونا  در جهان ، سازمان تلاش کرد که به هر ترتیب در ورای تمام مشکلات مالی مسئله حداقل هزينه هاي مرا  تأمین كند. ميدانم كه  سازمان کماکان  با محدوديتهاي  مالي  در شرايط كرونا روبروست ، با اينحال تقاضا دارم سازمان مجاهدين خلق ايران كمك هزینه مالي به اينجانب ………..را از ابتداي سال 2021 به مدت ششماه ديگر تمديد كند. من اين مبلغ را قرض تلقي ميكنم و در اولين فرصتي كه بتوانم بر ميگردانم و مي دانم سازمان آن را در مسير سرنگوني هزينه مي كند.

همچنانكه قبلاً هم نوشتم حق سازمان است كه سازمان به محض اطلاع از هرگونه ارتباط مشكوك و آلوده با مأموران و مزدوران و مرتبطين با دشمن هرگونه كمك و رابطه اي را با هر كس قطع كند.

البته من با مرز بندي كه با رژيم و عوامل آن دارم  در هرحال تعهد خود ميدانم كه مستمرا در برابر سفارت رژيم و مزدوران اطلاعات و سپاه قدس که هدف آنها ایجاد ناامنی و فضای مسموم سیاسی در آلبانی است ، افشاگري و موضعگيري كنم و هرگونه اطلاع از تحركات جاسوسي و شيطان سازي و توطئه هاي تروريستي آنها را  با سازمان در ميان بگذارم .

اسم-امضا-تاريخ

///////////////////////////////////////////////////////

پاسخ دهید