Albania-2- 260-410

نامۀ سرگشادۀ آقای حسین نژاد به آقای داشامیر شهی نمایندۀ پارلمان آلبانی

 تجارب این جانب که سالها در بخشهای سیاسی و تبلیغی و مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق کار کرده ام و سالها شاهد حضور انواع مهمانهای خارجی در قرارگاههای سازمان در فرانسه و عراق بودم نشان می دهد که این سازمان مطلقا واقعیت داخل تشکیلات خود را به هیچ بازدید کنندۀ خارجی نمی گوید و نشان نمی دهد بلکه او را فقط با ویترین بیرونی سازمان و ظاهر سازیهای و صحنه سازیهای دروغین روبرو می کند و مانع از تماس مهمان خارجی با افراد به صورت انفرادی و به دور از مقر و تشکیلات این فرقه و با انتخاب آن مهمان می شود تا رهبران بتوانند مکالمات آنان را تحت کنترل داشته باشند. به عنوان مثال شما می توانستید بگویید که بگذارید سمیه محمدی همراه من بیاید بیرون قرارگاه و در هتل محل اقامت پدر و مادرش در تیرانا با آنها دیدار کند یا با آنها روبرو شود و هر صحبتی دارد به آنها بگوید تا می دیدید که چگونه و به چه بهانه هایی مانع انجام این خواست شما می شوند.

نامۀ سرگشادۀ حسین نژاد به آقای داشامیر شهی نمایندۀ پارلمان آلبانی

قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی دهم اکتبر ۲۰۱۸
لینک به منبع

Hosseinnejat_jpg

اینجانب علی حسین نژاد جداشده پنج سال پیش در عراق از سازمان مجاهدین خلق ایران که به مدت ۲۵ سال عضو و مسئول و مترجم ارشد ستاد سیاسی و بخشهای مطبوعات، تبلیغات، انتشارات و روابط خارجی سازمان در فرانسه (در مقر رهبری این سازمان در حومۀ پاریس) و بیشتر در عراق و قبل از آن نیز ۵ سال در تشکیلات این سازمان در ایران و کشورهای دیگر بودم و اکنون مقیم و پناهندۀ سیاسی در فرانسه می باشم از شما به عنوان یک عضو پارلمان آلبانی می خواهم که به موارد زیر توجه کنید چرا که حاصل تجارب و مشاهدات اینجانب طی دهه ها حضور در تشکیلات این فرقه در عراق بویژه دخالتهای آن در امور عراق و تلاشهایش در بهم زدن اوضاع سیاسی و اجتماعی آن کشور می باشد که خودم به علت سمت مترجمی ارشد در حساسترین بخشهای سیاسی این سازمان شاهد آنها بودم.

از آنجا که سازمان مجاهدین دارای رهبری و تشکیلات بسیار بسته و فرقه ای است و چنانکه در گزارش نیمه سالانۀ سال ۲۰۱۳ نمایندۀ ویژۀ دبیر کل ملل متحد در عراق و نیز بارها در گزارشهای دیدبان حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته و خود ما نیز سالها در داخل تشکیلات این سازمان شاهد بودیم افراد در داخل این تشکیلات نه تنها از آزادی بیان و قلم و بلکه حتی از آزادی اندیشیدن هم محرومند و در تماسها و صحبتهایشان با همدیگر شدیدا تحت کنترل عوامل رهبری قرار داشته و حق هیچ گونه تماس وارتباط با بیرون از جمله افراد خانواده هایشان حتی در داخل تشکیلات و نیز استفاده از انترنت و تلفن و وسایل ارتباطی و رسانه ای دنیای امروز را ندارند بویژه اکنون که رهبران این فرقه اسیران خود را به نقطه ای دور افتاده و محصور در آلبانی همچون پادگان اصلی شان یعنی اشرف در عراق منتقل کرده و آنها را در شرایطی بسیار بدتر از زندان گرفتار کرده است.

رهبری سازمان مجاهدین دست به برقراری مجدد همان سیستم تشکیلاتی فرقه ای وبستۀ خود در آلبانی نیز زده تا افراد منتقل شده را در کشور آزاد شما نیز تحت کنترل شدید خود بگیرد تا با بیرون تشکیلات ازجمله با خانواده هایشان تماس و دیدار نداشته باشند و تلاشهای انسانی و خیرخواهانۀ دولت آلبانی برای بازسازی افراد و وارد کردن آنان به جامعه و ارتباطات آزاد اجتماعی را خنثی کند.

اینجانب شاهد دخالتهای مستمر فرقۀ رجوی در امور سیاسی و اجتماعی عراق از جمله جعل بیانیه های تقلبی به اسم عراقیان و آموزش گروهی از عراقیان به عنوان مزدوران خودش جهت نفوذ در دستگاههای اداری و جامعۀ آن کشور بودم و اکنون این فرقه می خواهد همین سیاستها و نقشه ها و عملکردهای خودش را در آلبانی نیز به کار گیرد.

لذا اینجانب توجه شما را به اقدامات بعدی رهبری تروریست و خشونت طلب این فرقه در راستای نقض حاکمیت کشور شما و دخالت در امور داخلی و اجتماعی آن جلب می کنم چرا که رهبران این فرقه در صدد رخنه به جامعۀ شما برای تحکیم جای پایشان در آن برای ادامۀ اعمال فرقه گرایانه شان و پیاده کردن نقشه های خشونت طلبانه و تروریستی شان می باشند.

آقای نمایندۀ پارلمان آلبانی،

تجارب این جانب که سالها در بخشهای سیاسی و تبلیغی و مطبوعاتی سازمان مجاهدین خلق کار کرده ام و سالها شاهد حضور انواع مهمانهای خارجی در قرارگاههای سازمان در فرانسه و عراق بودم نشان می دهد که این سازمان مطلقا واقعیت داخل تشکیلات خود را به هیچ بازدید کنندۀ خارجی نمی گوید و نشان نمی دهد بلکه او را فقط با ویترین بیرونی سازمان و ظاهر سازیهای و صحنه سازیهای دروغین روبرو می کند و مانع از تماس مهمان خارجی با افراد به صورت انفرادی و به دور از مقر و تشکیلات این فرقه و با انتخاب آن مهمان می شود تا رهبران بتوانند مکالمات آنان را تحت کنترل داشته باشند. به عنوان مثال شما می توانستید بگویید که بگذارید سمیه محمدی همراه من بیاید بیرون قرارگاه و در هتل محل اقامت پدر و مادرش در تیرانا با آنها دیدار کند یا با آنها روبرو شود و هر صحبتی دارد به آنها بگوید تا می دیدید که چگونه و به چه بهانه هایی مانع انجام این خواست شما می شوند.

در مورد منبع مالی این سازمان کاملا به شما دروغ گفته اند. هیچ ایرانی مقیم خارج یا داخل کشور به این سازمان پول نمی دهد. همۀ ایرانیان و همۀ گروهها و نیروهای اپوزیسیون ایرانی از این سازمان متنفر هستند. بلکه این سازمان مجاهدین است که به لابیها و حامیان اندک ایرانی و خارجی بویژه آمریکایی خودش پول می دهد و نه بر عکس و این را تعدادی از لابیهای آمریکایی این سازمان به رسانه ها اعلام کرده اند که یکی شان گفته بود در برابر هر دقیقه سخنرانی در گردهمایی های این سازمان ۱۰ هزار دلار می گرفته است.

من از طریق ترجمۀ نامه های شخص رجوی به صدام حسین و صورت جلسه های دیدار بین آندو و نیز بین او و رئیس اطلاعات عراق در آنموقع سرلشکر طاهر حبوش شاهد عینی دادن ماهانه سه میلیون بشکه نفت به صورت کوپن به سازمان بودم که توسط دفاتر سازمان در اروپا و آمریکا به فروش رفته و تبدیل به میلیاردها دلار می شد که مورد سرمایه گذاری در آن کشورها و در عراق و چندین کشور عربی دیگر قرار گرفته که تا کنون منبع اصلی درآمدهای میلیاردی سازمان می باشد.

پس از سقوط رژیم صدام حسین در عراق فیلمهای جلسات مسعود رجوی و دیگر سران سازمان مجاهدین خلق با رئیس اطلاعات عراق و گفتگوهایشان در مورد کوپنهای نفت که به این سازمان داده می شد توسط دولت جدید عراق در یوتیوب قرار داده شده که می توانید یکی از آنها را در اینجا با زیر نویس انگلیسی گفتگوها مشاهده کنید.

با احترام

علی حسین نژاد – پاریس

۱۱ اکتبر ۲۰۱۸

———————————
Open letter to Mr. DASHAMIR SHEHI, the Albanian member of parliament

I am Ali Hussein Nejad, a member of the People’s Mojahedin Organization of Iran, who has been a member of the

Mojahedin Khalq Organization for 30 years 25 years from it as the chief editor and interpreter of the political headquarters and the press, advertising, publishing and foreign affairs organizations of France (at the headquarters of the organization in The suburbs of Paris) and more in Iraq and before that, I have been in the organization of this organization in Iran and other countries for 5 years and now I am a resident and asylum-seeker in France. I want to consider the following for you as a member of the Albania parliament, because the result of my experiences and observations during the decade Participation in the organization of this sect in Iraq, especially its interference in Iraqi affairs, and its attempts to smash the political and social situation of that country, which I witnessed for myself as a senior interpreter in the most sensitive political sectors of this organization.

Since the PMOI has a very closed and sectarian leadership and organization, as emphasized by the Special Representative of the Secretary-General of the United Nations in Iraq in the semi-annual report of 2013, as well as repeatedly in human rights observation reports, Within the organization, we saw that people inside this organization not only deprived of freedom of speech and pen, but even of freedom of thought, and that in their contacts and conversations they were heavily under the control of the leadership and had no right to contact and communicate With outsiders, including their families, even inside the organization, as well as using the Internet Lefebvre, and the media and communications equipment of today’s world, especially now that the leaders of this sect have transferred their captives to a remote and enclosed place in Albania, like their main garrison, Ashraf, in Iraq, and in much worse conditions Prison has caught.

The leadership of the Mojahedin Organization has begun to re-establish the same sectarian and institutional system in Albania, so that people who have been transferred to your free country are also subjected to extreme control, in order not to contact outside of the organization, including their families, and efforts The Albanian government’s philanthropy and philanthropy to rebuild people and bring them to society and free social communication.

I have witnessed the continued involvement of Rajavi’s secession in Iraqi political and social affairs, including forging false statements in the name of Iraqis and training a group of Iraqis as their own mercenaries for influence in the administrative and community institutions of the country, and now it wants the same policies and its plans and practices in Albania.

Therefore, I would like to draw your attention to the subsequent actions of the terrorist and violent leader of this cult to violate the sovereignty of your country and to interfere in its internal and social affairs, because the leaders of this cult seek to break your community to consolidate their place in It is for them to continue their sectarian practices and to carry out their violent and terrorist plans.

Mr. the Albanian member of parliament,

I have worked in the MKO’s political, propaganda and press sections for years, and for many years witnessed the presence of foreign guests at the headquarters of the organization in France and Iraq. My experiences show that this organization absolutely does not say and does not show any reality in itself., but faces him only with the exterior showcase of the organization, and the fake appearances and scenes, and prevents foreign guests from contacting his members individually away from the seat of this sect and by choosing by guest, because it’s leaders want be able to handle their conversations. For example, you could say that Somayyeh Mohammadi will accompany me outside of the campus and see or meet with her parents in Tirana at their hotel.

They have completely lied to you about the funding source. No Iranian people living outside or inside the country pay money to this organization. All Iranians and all Iranian opposition groups hate this organization. It is also the Mojahedin organization that gives money to lobbies and little supporters of Iranians and foreigners, especially Americans, and not to the contrary, and has announced to the media a number of US lobbies of the organization that one of them has said that he took $ 10,000 for each minute of lectures at the organization’s meetings.

Through the translation of Rajavi’s letters to Saddam Hussein and the form of meetings between them and also between him and the head of Iraqi intelligence at that time, Maj. Gen. Taher Habboosh, I witnessed the provision of three million barrels of oil a month in coupons to the organization, which was provided by the offices of the organization In Europe and the United States, it was sold to billions of dollars invested in those countries, and in Iraq and several other Arab countries, which is still the main source of billions of dollars in the organization.

After the collapse of Saddam Hussein’s regime in Iraq, the films of the meetings of Massoud Rajavi and other leaders of the Mojahedin Khalq Organization with the Iraqi intelligence chief and their talks on the oil coupons given to this organization were put on YouTube by the new Iraqi government. See heir one of its with English subtitles.

With respect

Ali Hossein Nejad – Paris – 11 October 201

پاسخ دهید