Reza Mazginejad- nejatyaftegan dar Albani 260-410

رضا مزگی نژاد: جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد. والله آن آزادی که ما می دیدیم بیشتر برای مغزشویی خوب است که تشکیلات از هم نباشد. مگر به ما نمی گفتی که اگر نیایید و برعلیه نفراتی که با ما نیستند ، نامه بنویسید پول به شما نمی دهیم! به این  شیوه کار نمی گویند آزادی! می گویند بردگی برای فرقه شما! حالا شما ببینید که فرقه با نفرات که بیرون امده اند چه رفتاری می کند؛ وای به حال نفراتی که در تشکیلات و در اسارت  هستند و دستشان بسته تر است.

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق، خاری در چشم فرقه خشونت طلب رجوی

رضا مزگی نژاد ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 02.05.20212

Reza Mazginejad-albania-260-410

چند وقت پیش سرکرده فرقه مجاهدین خلق دوباره از قبر بیرون آمد و به حساب خودش بازهم فیل هوا کرد(که برای هیچ کس تازگی نداشت) و گفت اگر جرئت دارید بیایید دادگاه!

این بازی بی سروته و لقلق زبان که رجوی به آن دچار است  برای کسی تازگی ندارد اما برای مصرف داخلی وجلوگیری از ریزش نیرو در مناسبات فرقه شاید کارآیی داشته باشد. آن هم بعد از رفتن ترامپ که خیلی سوخته اند آخر این ها برای خودشان ساعت ها نشست می گذاشتند و تابلوها می کشیدند که اگر ترامپ بیاید برای ما  دستاوردش کلانی خواهد بودو…، اما وقتی دیدند که از ترامپ خبری نیست آن امامزاده بی خاصیت که اینها اینقدر بهش دخیل بسته بودند  رفت وآبی ازش برای اینها گرم نشد؛ بفکر چاره افتادند و دنبال راه چهارم بودند و بهانه ای می خواستند که با آن سراعضاء را دوباره وصد باره شیره بمالند که نگران نباشید مردم ایران با ما هستند و چنین و چنان و کانونها شورشی و کنفرانس صدجانبه و …

بله می خواهم بگویم که دست فرقه دروغگو و جانی برای دنیا روشن است حالاچه برسد به  مردم ایران

به فرقه رجوی می گویم:

اگر فکر می کنید که درمقابل جداشدگان به قول خودتان اسیر های جنگی در دادگاه جنایت های خودتان می توانید پیروز بشوید سخت در اشتباهی!!!

فرقه مجاهدین خلق اگر جرئت دارد بگذارد که خانواده ها به دیدار عزیزانشان در اشرف 3  درالبانی بیایند  تا دنیا خبر دارم شود که دردرون  فرقه چه مقدار آزادی وجود دارد.

والله آن آزادی که ما می دیدیم بیشتر برای مغزشویی خوب است که تشکیلات از هم نباشد.

مگر به ما نمی گفتی که اگر نیایید و برعلیه نفراتی که با ما نیستند ، نامه بنویسید پول به شما نمی دهیم!

به این  شیوه کار نمی گویند آزادی!

می گویند بردگی برای فرقه شما!

حالا شما ببینید که فرقه با نفرات که بیرون امده اند چه رفتاری می کند؛ وای به حال نفراتی که در تشکیلات و در اسارت  هستند و دستشان بسته تر است.

می خواهم به فرقه بگویم که حنای شما بعد از رفتن ترامپ دیگر رنگی ندارد.

بی خودی دلتان را خوش نکنید دیگر کسی با دروغ های شما گول نمی خورد.

«می گویند که فکر نان کن که خربزه آب است»

بیشتر به فکر قبرستان درست کردن باشید نه مبارزه پیش کش؛!

می خواهم به فرقه  بگویم که دوران شما تمام شده است.  دورانی که در حکومت صدام حسین برای خودتان قدرت نمایی می کردید بسر آمده است.

ای فرقه جنایت کارآن موقع  چه بلاها که بر سرما اسیر های جنگی نیاوردی!

به این  فرقه وصاحب گور بگور شده اش  میگویم که اگر دم از آزادی می زنید؛  خوب یک قلم بزارید که خانواده ها بیایند به دیدار عزیزانشان؛

از چه می ترسی؟

از خانواده ها؟

مگر هرروز سنگ آزادی به سینه نمی زنی؟

بله باید به فرقه گفت که اینجاست که درمقابل خانواده ها دستتان خالی است

چون که دروغ های شما دیگر خریدار ندارد!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Albania-Hassan shahbaz 260-410

حسن شهباز: تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی ـ سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌عدالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ

تناقض در آرمان شهرفرقه رجوی

سر و بدنه، دو پدیده متضاد در فرقه مجاهدین خلق

حسن شهباز ، تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی  ـ 30.04.20212

همانگونه که میدانید رهبر این فرقه ادعا میکند که جامعه بشری در نهایت  بسمت برابری و مساوات پیش خواهد رفت  ولی این سمت وسو نیاز به رهبری ذیصلاح دارد، و اینگونه ادامه میدهد که تنها او میتواند این جامعه نوین را بوجود بیاورد و بشریت را نجات بدهد.  او مناسبات درونی سازمانش را نمونه ای بدون جایگزین درهمین مسیرمیداند و ادعا میکند آنچه که برای آینده  جامعه  بشری فرض نموده،  هم اکنون در درون فرقه برقرار نموده و می گوید که مناسبات درون فرقه یا همان اشرف سه ،همان مناسبات آرمانی و توحیدیست!

*** که در آن همه با هم یکسانند! و یک آرمان و هدف دارند!و..و.. همه گوهربی بدیلند ! وخلاصه چپ و راست القاب پرطمطراق می سازد و پز می دهد!!

 و اما خنده دار اینجاست که نفرات از این بهشت موعود فراری هستند!

از طرف دیگر کسانی که قصد جدایی دارند را به بهانه های مختلف ماه ها در قرنطینه نگه میدارند تا بتوانند فرد را از تصمیمش منصرف کنند . (بهانه هایی مانند اینکه شما باید تا زمانیکه اطلاعاتتان بسوزد باید در قرنطینه بمانید ، سر پوشی برای هدف اصلیست)

با این حال تفاوتهایی بارز و غیر قابل انکار در درون فرقه وجود دارد که چون قابل انکار نیست!

امارجوی با نیرنگ بازی آنرا وارانه جلوه میدهد. تفاوتهای بین مسئولین و اعضاء در فرقه، اظهرمن الشمس است وبسادگی قابل لاپوشانی نیست.

 این تناقض بزرگ توسط رهبر فرقه فرموله و به “سر و بدنه”  تقسیم و نامگذاری شده است.

اما این تقسیم بندی واقعا یعنی چه ؟؟؟ و این آرمان شهر چه نقش و جایگاهی در بین این سر و بدنه  برای فرقه دارد؟

این نامگذاری را برای تشخیص بهتر میتوان به صورت های دیگری عنوان نمود “سر” یا همان مسئولین این سازمان در حقیقت طبقه حاکم در فرقه میباشند و “بدنه” یا همان اعضاء که طبقه محکوم را تشکیل میدهد و یا به بیانی دیگر میتوان فرقه را به دو طبقه ظالم و مظلوم تقسیم نمود، که نه تنها با با ارزشها و شعارهای خودشان هم در تعارض است بلکه با حداقل های یک جامعه معمولی منطبق نیست.

این ادعای فرقه مبنی بر عدالت خواهی و یگانگی وبرابری خدعه ای کثیف و دروغی بزرگ است. البته دروغ و فریب در فرقه مجاهدین خلق کم نیست رجوی از شعار «آزادی» علیه آزادی استفاده میکند و با فریب و وعدهای پوشالی و با توجیهاتی از قبیل «آزادی» و «دمکراسی» نفراتی که درزندگی بهردلیلی سرخورده اند را براحتی جذب میکند و از بی ‌عدالتی‏ های موجود در جامعه به نفع خود و سیاست‌ های ویرانگر خود بهره میبرد، خود را مثلا همدرد مردم نشان میدهند وازطرف دیگریک چهره مظلوم به خود بگیرند و خود را یگانه حامی ‌مردم تحت ستم معرفی میکند که گویا فقط اوست که میتواند مدافع حق مردم باشد و با اینگونه عوامفریبی براحتی میتواند صادق ‏ترین، از خودگذشته ‏ترین افراد جامعه  را با فریب  منحرف نموده و مطیع مطلق خود سازند!ََ

در حقیقت زندان اشرف سه درنزدیکی روستای  مانز مکانی که با حصار و سیم خار دار و نیروی امنیتی خصوصی و دوربین های مدار بسته و … محافظت میشود را رجوی همان جامعه متکامل بشری میخواند که عالم گیر خواهد شد،اما این جامعه واقعاً چه نوع جامعه ایست؟

برای درک  و شناخت بهتر از این بدنه که بدون هویت در مانز زندانیست ابتدا بایستی افرادش را شناخت ،اینکه چه میکنند و اساسا چه تفاوتهایی باهم دارند؟

بدنه این فرقه را چه کسانی تشکیل می دهند؟

عمده این اشخاص کسانی هستند که یا در جنگ ایران و عراق از بخت بد اسیر  کشور عراق شده اند و بعد از اسارت در زیر شدیدترین تبلیغات رجوی در زندان‌های صدام قرار داشتند و با این دیدگاه که  شاید از این ستون به آن ستون فرجی باشد ،دل به دریا زده و با این خیال که در حد لزوم از این زندان خلاص می شویم ، گول حرفهای رهبراین فرقه را خورده اند ،دسته دیگر کسانی هستند که به امید آینده‌ای بهتر قصد خروج از ایران را داشته و دراین مسیر با تورهایی که فرقه  در کشورهای همسایه مانند ترکیه، پاکستان و افغانستان پهن کرده ، روبرو شده و گرفتار شده‌اند. آنها رابا فریب و نیرنگ به عراق برده وبا خراب کردن پلهای بازگشتشان مانند سوزاندن پاسپورت  وترساندن ازمجازات ورود غیر قانونی به خاک عراق و…. آنها را واداربه ماندن در اشرف کرده است.

البته اقلیتهای دیگری هم در این میان هستند و آنها کسانی هستند که یا عضو خانواده این فرقه بوده و در جنگ ایران و عراق به کشورهای اروپایی فرستاده شده بودند و توسط ارگانها و نهادهای فرقه و یا خانواده های  سران همین فرقه تربیت شده و دوباره به عراق برگردانده شده و یا باقیمانده کسانی هستند که از خانه های تیمی و یا پس از آزادی از زندان به و یا از طریق نفوذ فرقه در شهرهای مرزی به فرقه پیوسته بودند  که هرکدام از این افراد به شکل خاصی سرکوب میشدند اما در این میان هم تبعیض بیداد میکرد.

حقیقت این است که فرقه با دودوزه بازی آرزوهای افراد را ببازی میگیرد و این سوءاستفاده از صداقت افراد،اوج رذالت وپستی است.

ادامه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Albania-Khanewade -260-410

منصور براهویی: خانواده ها، صدای ناقوس فروپاشی فرقه مجاهدین خلق

هرچند در سال گذشته به دلیل اقدامات غیر انسانی و رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی سران فرقه منحوس تعداد قابل توجهی از اعضای گرفتاراین فرقه جنایتکار بر اثر ویروس کرونا […]

Rajavi-Saddam 260-410

خاطرات رحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام حسین و رجوی ـ قسمت پنجم

کمی از غروب گذشته بود که ما به اندیمشک رسیدیم و چند ساعتی تخلیه تانکها و تجهیزات وقت برد ولی ما که پیاده بودیم سریعتر آماده و با چند خودرو […]

facebook 260-410

فیسبوک هم روشنگری اعضای جداشده از مجاهدین در مورد ربات های اینترنتی رجوی در آلبانی را تایید کرد

فیسبوک هم روشنگری اعضای جداشده از مجاهدین در مورد ربات های اینترنتی رجوی در آلبانی را تایید کرد فیس بوک صدها حساب جعلی ‘متعلق به سازمان مجاهدین را حذف کرد’ […]

Ferghe- wahshat az Agahi 260-410

خلیل انصاریان: معنی موبایل در فرقه مجاهدین خلق

پس از انتقال به آلبانی ، هموطنان ومنتقدین فرقه رجوی ،در فضای مجازی سوالاتی مطرح کردند که چرا سازمان مجاهدین حالاکه به آلبانی همجوار کشورهای اتحادیه اروپا منتقل شده به […]

پاسخ دهید