rajavi morde ast 260-410

احسان بیدی: چرا مسعودرجوی زنده است. قسمت دوم و پایانی

مسعودرجوی زنده است به این دلیل که حتی پا را فراتر  گذاشته و به مریم رجوی دستور داده که ازدواج های درون سازمانی را برای افراد معترض استارت بزند  که […]

Albani-Aazaye jodashode az Mojahedin 260-410

این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟

این سازمان مجاهدین است یا شعبۀ وزارت اطلاعات رژیم در آلبانی؟؟  قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، نوزدهم نوامبر ۲۰۱۷:… سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) که با موج روز افزون جدایی […]

Anne-Singleton 260-410

آن سینگلتون: مجاهدین خلق جوانان آلبانیایی را عضوگیری می کنند

آن سینگلتون: مجاهدین خلق جوانان آلبانیایی را عضوگیری می کنند   تلویزیون اورا نیوز Oran News TV، تیرانا، آلبانی، چهاردهم نوامبر ۲۰۱۷:… آن سینگلتون، یک فعال بریتانیایی و مشاور در امور حقوق بشری، […]

Albani-Bahman Azami-Sadolah Seyfi- 260-410

مصاحبۀ یک کانال تلویزیونی آلبانی با دو نفر از جداشدگان جدید از فرقۀ رجوی در تیرانا

یکی از کانالهای تلویزیون آلبانی با دو نفر از جداشدگان اخیر از فرقۀ رجوی در تیرانا آقایان بهمن اعظمی و سعد الله سیفی مصاحبه ای با ترجمه به زبان انگلیسی […]

ehsan Bidi 3- 260-410

احسان بیدی: دوران اپوزسیون سازی و شرط بندی روی اسب مرده به پایان رسیده

همزمان با شکل گیری برجام و پروسه اجرایی شدن آن ،اخراج سازمان مجاهدین از عراق آن هم  توسط ارباب بزرگ آغاز شد که نشان داد بی شک پرده تمامی ابهامات افتاده  و  […]