Norwegen 260-410

نامه اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی به آقای ” رولد نس” سفیر سابق نروژ در ایران

حال بر همگان روشن است كه اين سازمان نتنها یک سازمان سیاسی نیست بلکه درون این فرقه فکر و ذهن افراد ، اندیشه و روح افراد ،حتى نفس و خون افراد ،در انحصار رهبر قرار گرفته و هر گونه اختیاری از افراد سلب شده است و حتی فکر کردن افراد هم با بحث هاى درونى تحت کنترل تشکیلات و فرقه قرار می گیرد و فکر کردن جز به رهبر فرقه و مسيرى كه او مشخص نموده،انحراف محسوب شده كه كفر است . وقتى جوابى، قانع كننده در كف ندارند ميخواهند با يك توجيح ايدئولوژيك،مانع از بروز هرگونه اعتراضى بشود اين درحاليست كه در مكان جديد نتوانسته بود مانند عراق براحتى نفرات را سركوب كند، تعداد بيشمارى از جداشدگان ، از انواع سركوب نفرات در درون اين سازمان ،در را عراق افشا کرده اند، حال در كشور آلبانى اين فرقه براى اينكه بتواند همان رويه سابق درعراق را در پيش بگيرد و كما فى السابق با نفرات برخورد كند نياز به يك محيط بسته دارد كه نفرات هيچگونه ارتباطى با دنياى آزاد نداشته باشند و با نگه داشتن نفرات در درون زندانى كه روز بروز بيشتر در درون خود فرو ميرود و بسته تر ميشود بتواند،سيطره خود را بر روى افراد اعمال كند، به عنوان مثال : با سيستم مانيتورينگ مركزى همه را زير نظر دارند و مسولان به نوبت به اتاق مانيتورينگ سركشى ميكردند و از افسران مانيتورينگ گزارش ميخواهند و بدينگونه فضای مجازی كاملا تحت كنترل قرار دارد و بدينگونه نفرات از ارتباط با دنياى واقعى محروم هستند و همه آنها در ناآگاهى محتوم خود ،محكوم به مرگى تدريجى و بدون هيچ گونه هويت واقعى هستند،و اين فاجعه را ما بخوبى در درون اين تشكيلات لمس كرده انم …

نامه اعضای جداشده از فرقه مجاهدین در آلبانی به  آقای ” رولد نس” سفیر سابق نروژ در ایران

تیرانا،  سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ 13.01.2018

ما تعدادی از اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق در آلبانی، ضمن عرض تبریک سال جدید میلادی به شما مراتب قدردانی خود را در مورد مقاله جنابعالی در روزنامه نروژی داگنس نرینگسلیو در مورد سازمان مجاهدین اعلام می داریم.

ما ضمن تایید دیدگاه های شما در مورد سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی و مریم رجوی ، برای اطلاع بیشتر جنابعالی و سایر مخاطبین به اطلاع می رسانیم که :
1 : اين سازمان توانايى پاسخگويى به مشكلات و به درگيرى ها درونى خود را ندارد ،
2 : نفرات در درون اين فرقه تبديل به آدمك هاى شده اند كه از خود هيچگونه هويتى ندارند
3 : با هر ترفند وحيله اى از جداشدن افراد جلوگيرى ميكنند .
اين موضوع به اين صورت است كه براى نگه داشتن افرادى كه به وضعيتشان اعتراض دارند در درون سازمان به نوعى با خريد افراد و دادن امتيازات خاص به مثابه همان جمله معروف از كتاب “ مزرعه حيوانات “ نوشته “ جرج اورول “ عمل ميكنند، كه ميگويد: در اين مزرعه همه با هم برابرند ، اما بعضى ها برابرترند ، و اين موضوع بحدى برايشان جدى بوده و هست كه اگر كسى خودش هم بدنبال آگاهى از موضوعى باشد، با انواع برچسب هاى بورژوازى و يا بريده گى از مبارزه ، كه به آن فرد زده ميشد، مانع هر گونه اعتراضى ميشدند ، و اين سازمان بود كه تشخيص ميداد و خودشان مشخص ميكردند كه ، چه كسى ، چه كارى انجام بدهد، و يا چه آموزشى ببيند ، اما حقيقتى كه در پشت اين ماجرا قرار دارد ، نشان از يك حاشيه امن در درون اين تشكيلات است ، يك اشرافيت محنصر بفرد در طبقه حاكم اين فرقه وجود دارد كه نميتوانست و نخواهد توانست از تعصب خود كوتاه بياييد .

حال بر همگان روشن است كه اين سازمان نتنها یک سازمان سیاسی نیست بلکه درون این فرقه فکر و ذهن افراد ، اندیشه و روح افراد ،حتى نفس و خون افراد ،در انحصار رهبر قرار گرفته و هر گونه اختیاری از افراد سلب شده است و حتی فکر کردن افراد هم با بحث هاى درونى تحت کنترل تشکیلات و فرقه قرار می گیرد و فکر کردن جز به رهبر فرقه و مسيرى كه او مشخص نموده،انحراف محسوب شده كه كفر است .
وقتى جوابى، قانع كننده در كف ندارند ميخواهند با يك توجيح ايدئولوژيك،مانع از بروز هرگونه اعتراضى بشود اين درحاليست كه در مكان جديد نتوانسته بود مانند عراق براحتى نفرات را سركوب كند، تعداد بيشمارى از جداشدگان ، از انواع سركوب نفرات در درون اين سازمان ،در را عراق افشا کرده اند، حال در كشور آلبانى اين فرقه براى اينكه بتواند همان رويه سابق درعراق را در پيش بگيرد و كما فى السابق با نفرات برخورد كند نياز به يك محيط بسته دارد كه نفرات هيچگونه ارتباطى با دنياى آزاد نداشته باشند و با نگه داشتن نفرات در درون زندانى كه روز بروز بيشتر در درون خود فرو ميرود و بسته تر ميشود بتواند،سيطره خود را بر روى افراد اعمال كند، به عنوان مثال :

با سيستم مانيتورينگ مركزى همه را زير نظر دارند و مسولان به نوبت به اتاق مانيتورينگ سركشى ميكردند و از افسران مانيتورينگ گزارش ميخواهند و بدينگونه فضای مجازی كاملا تحت كنترل قرار دارد و بدينگونه نفرات از ارتباط با دنياى واقعى محروم هستند و همه آنها در ناآگاهى محتوم خود ،محكوم به مرگى تدريجى و بدون هيچ گونه هويت واقعى هستند،و اين فاجعه را ما بخوبى در درون اين تشكيلات لمس كرده انم .
درجنگ عراق با ایران به مردم ایران از پشت خنجرزده و پول مزدوری و خیانتش را میلیونها دلار از صدام حسین دریافت میکرد بعد از حمله امریکا و سقوط دیکتاتور عراق والنهایه اخراج مجاهدین از عراق و انتقال به آلبانی دست به دامان امریکا ، اسرائیل و عربستان شده همانطور که مستحضرید بعد از خروج خود سرانه امریکا از برجام و تحریم های گسترده و ظالمانه علیه مردم ایران بود که سازمان تروریستی رجوی مثل اربابان اسرائیلی و عربستانی از آن به وجد آمده و در همین راستا تبلیغات پوشالی خود را به راه انداختند و برکوس جنگ و خشونت علیه مردم ایران کوبیدند که شاید ازاین نمد کلاهی برای خود بدوزند.
درفرقه مجاهدین هیچ یک ازاعضای تشکیلات هیچگونه اختیارفکری ازخود نداشته و مستمرا و روزانه در معرض تفتیش عقاید و مغزشویی و شکنجه روانی قرار دارند و تحت کنترل تشکیلات فرقه، به هر چیزی جز فکر کردن به رهبری ممنوع می باشد و اشکال گرفتن از رهبری گناهی نا بخشودنی محسوب شده و شدیدا مورد بازخواست و سرکوب قرار میگیرد.
درفرقه رجوی همه اعضا به استثنای مسئولان بالا و خود رهبری بقیه افراد از ابتدایی ترین حقوق انسانی درعصر کبیر ارتباطات محروم بوده و در آلبانی برده داری به شیوه نوین براه انداخته اند حق داشتن ارتباط با خانواده از آنان سلب شده حق استفاده از اینترنت ، کانال های تلویزیونی، وداشتن موبایل را ندارند و به دلیل همین دوگانه گیها و تبعیضات ، انحرافات اخلاقی ، دگماتیسم فکری وبسیاری مسائل ضد انسانی که درسازمان حاکم است موجی از ریزش نیرو از اعضا و کادرهای با سابقه و مسئولین رده بالا از سازمان جدا شدن و سازمان را با بحران هویت مواجه ساختن تمامی جدا شدگانی که جنایات این سازمان را افشا میکنند حکم قتل آنان توسط مسعود رجوی صادر شده است.
ما جدا شدگانی که درآلبانی هستیم تحت فشارها و توطئه های فرقه قرارگرفته و کمیساریای عالی پناهندگی از همین سال جدید میلادی کمک مالی ما اعضای منتقد و ناراضی را قطع خواهد نمود و دولت آلبانی هم در زد و بند های سیاسی با فرقه در اساس هیج استاتوی برای ما قائل نیست البته ما اعضای جداشده در آلبانی هم بطور قانونی محکم جلوی فرقه برای کسب حقوق خود می ایستیم.
با تشکر از شما در دفاع ازحقوق بشر جناب آقای سفیر رولد نس

با احترام
1 ـ منوچهر عبدی

2 ـ حسن شهباز

3 ـ مالک بیت مشعل

4 ـ احسان بیدی

5 ـ حسن حیرانی

6 ـ علامعلی میرزایی

7 ـ محمد عظیم میش مست

8 ـ موسی دامرودی

9 ـ عبدالرحمان محمدیان

10- علی هاجری

11 ـ محمد سیدی

 


Albani-Abdolrahman Mohammadian 260-410

آقای عبدالرحمن محمدیان با سابقه 28 سال فعالیت تشکیلاتی از فرقه مجاهدین در آلبانی جدا شد

ما بعلت محدود بودن و بی خبری از دنیای بیرون راهی جز این نمی دانستیم و این مستمرا القاء می شد که خارج اینجا هر چه هست بیراهه و سراب […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast- nejatyaftegan dar albani 260-410

محمد عظیم میش مست: شارلاتان سیاسی یا رهبرعقیدتی؟

مسعود رجوی با وقاحت تمام فریاد میزدکه هرکس پدر ومادر وزن وفرزندش رابیش ازمن دوست بدارد لایق من نیست. قضاوت با خودتان چنین فردی کجا نشسته و چه جایگاهی برای […]

Albania-gholamali Mirzayi-Khaterat -1-260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت اول و دوم

بعد از دو هفته دادگاه اول شروع شد و در جایگاه متهم فرار گرفتم. تعداد زیادی سرهنگ و سرتیپ نشسته بودند دادستان وارد شد. سپس ریس دادگاه که سر لشگر […]

Albania-Hassan-shahbaz-260-410

خاطرات حسن شهباز ، از پیوستگی تا جدایی از مجاهدین خلق در آلبانی ـ قسمت چهارم

مثلا ميگفتند دركجاى دنيا درارتش ها ديده ايد كه نفرات رده بالا ، با رده هاى مختلف و با سابقه ، در تمام مزايا و امتيازات با كسى كه تازه […]

Albania-Artesh warshekaste va bazneshaste-MKE 260-410

اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان

ایران اینترلینک:اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان اردوگاه مجاهدین خلق در آلبانی بزرگترین خانه سالمندان جهان ایران اینترلینک، تیرانا، آلبانی، هجدهم دسامبر ۲۰۱۸:… به سرعت کت و […]

Albani-Mohammad Azim Mishmast 260-410

خاطرات من محمد عظيم ميش مست ، قسمت دوم: اسارت توسط ارتش متجاوز صدام حسین

به هر صورت به مرحله آتش بس رسیدیم و دوران سیاه اسارت روبه اتمام بود خلاصه نزدیک به نه سال اسارت را با تمام بالا وپایینها وزنج وعذابش را تحمل […]

Albania-Hassan-heyrani 260-410

حسن حیرانی: ارتش سایبری مریم پاک رهایی (قسمت اول)

به هر حال نفراتی که در بالای فرقه رجوی مشرف و مطلع ازموضوعات و شرايط بودند ميدانستند که علت این عقب ماندگی در صحنه سياسي اوضاع و تحولاتی که در […]

Albania-gholamali Mirzayi-Azim Mishmast 260-410

افشای رذالت و ماهیت فرقه رجوی در آلبانی توسط محمدعظیم میش مست و غلامعلی میرزایی

حالا حکایت فرقه دم بریده رجوی همین شده است، این فرقه که بعد از رو شدن دستش و بر باد رفتن رویاهای کودکانه اش که مریم قجر به اعضاء می […]

پاسخ دهید