Hassan Heyrani 260-410

حسن حیرانی: افشای توطئه رذيلانه فرقه رجوی عليه مستمری بگيرانش در تيرانا

اما دليل اينكار چيست مگرتعداد كل اين نفرات كه از دفتر فرقه مستمري ميگيرند آنهم كساني با چندين دهه سابقه حرفه اي در اين فرقه كه الان در كهولت و بيماري هستند چند نفر هستند و مگر چقدر به آنها كمك هزينه زندگي پرداخت ميشود و كل اين عدد مگر چقدر است آنهم براي سازمان پر از افتخاري !؟!؟!؟ كه چندين وچند كاميون كمك هاي اهدايي از طرف خواهرمريم پاك رهايشان به مردم روستاي اطرف خودشان در منطقه مانز داده اند و انبوهي هزينه هاي انساندوستانه و خرج هاي آنچناني كه در همين آلباني دارند هر روزه انجام ميدهند و …. كه واقعا سر به فلك ميزند. آيا واقعا فرقه پول كم آورده و يا اينكه خدايي نكرده خادم الحرمين الشريفين مستمري رهبران فرقه را قطع يا كم كرده و يا اينكه فرقه دارد از نفرات جداشده خودش كه البته همچنان سوگند عشق به عنوان هوادار فرقه را هم خورده اند انتقام كشي ميكند كه البته اين هم فرض محالي است چون به لحاظ تبليغاتي به ضرر خودش ميباشد و چهره نه چندان سفيدش را از ايني كه هست سياهتر ميكند. پس اما موضوع چيست؟ موضوع به چند ماه پيش برميگردد كه رهبر نوين انقلاب مردم ايران، سيد الرجال العالمين كه به دليل شرايط سخت مبارزه از نظرها غائب ميباشد تا روزي زمينه ظهورايشان مهيا شود توسط نواب چند گانه خود پيامي به سران فرقه فرستاد كه هر بريده در تيرانا بدتر از ده پاسدار ميباشد (توجه بفرماييد كه بريده يعني نفرات خودشان نه ما كه در مقابل فرقه افشاگري ميكنيم). از آن روز بود كه در تابستان امسال دفتر فرقه كليه انرژي خودش را گذاشت كه …

افشای توطئه رذيلانه فرقه رجوی عليه مستمری بگيرانش در تيرانا

تیرانا ، حسن حیرانی ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 30.11.2019

Hassan Heyrani 2

با سلام به همه دوستان

البته همانطور كه ميدانيد توطئه هاي مافياي رجوی عليه جداشدگان چه آنهايی كه مثلا در زير چتر حمايتي خودشان و مواجب بگير آنها هستند و چه آنهايي كه در جبهه ما در راستاي تنوير افكار عمومي افشاگري ميكنند تمامی ندارد و هر روز حيله و مكری عليه جدا شدگان از تشكيلات جهنمي خودش را دارد و همانطور كه ميدانيد اخيرا هم با يك توطئه ديگري قصد به جان هم انداختن نفرات جداشده در تيرانا را داشت كه با افشاگري به موقع بيانيه ايرانيان مقيم تيرانا خنثي شد و طرحشان به شكست انجاميد و مكرشان به خودشان برگشت ولی اما مگر توطئه های اين مافيای شوم تمامی دارد؟

من باب اطلاع شما دوستان عزيز:

چند روزی است که دفتر فرقه رجوی كه توسط حاج عبدالله كه مستمری ماهيانه نفرات جداشده خودشان را البته با هزار منت و سواستفاده پرداخت ميكند نفرات را صدا می کنند و در يك اقدام ننگين و رذيلانه و شرم آوراز آنها یک برگه تعهد می گیرد كه البته سردژخيمان جواد خراسان وفریدون سلیمی كارگردانان و مسئول توجیهات این کار هستند آنها ابتدا یک بحث سیاسی در مورد تحولات  روز می کنند که الان ما در اوج هستیم و ……!؟!؟!؟! و يك سري خزعبلات از اين دست و …..

و اما متن تعهدی كه از نفرات كه واقعا برگ سياه ديگری از اقدامات ضد انسانی اين فرقه ضد بشر ميباشد از اين قرار است است

البته اين متن نقل به مضمون و بطور خلاصه است:

اینجانب …….. از سازمان مجاهدین در خواست کمک مالی بمدت شش ماه را دارم و می دانم این کمک از خون شهداست وهمچنین هزینه سرنگونی رژیم است من حق هیچگونه طلبكاری را از سازمان ندارم .

همچنین در پایان این تعهد نامه آمده است:

که اگرارتباطات مشکوک با رژیم ویا مزدورانش در آلبانی ازمن دیده شود و یا حتي اگر گزارش هم شود این کمک هزینه قطع خواهد شد.

واقعا زهی شرم و قاحت از اين همه پليدی.

از اين هم كه بگذريم اما دليل اينكار چيست مگرتعداد كل اين نفرات كه از دفتر فرقه مستمري ميگيرند آنهم كساني با چندين دهه سابقه حرفه اي در اين فرقه كه الان در كهولت و بيماري هستند چند نفر هستند و مگر چقدر به آنها كمك هزينه زندگي پرداخت ميشود و كل اين عدد مگر چقدر است آنهم براي سازمان پر از افتخاري !؟!؟!؟ كه چندين وچند كاميون كمك هاي اهدايي از طرف خواهرمريم پاك رهايشان به مردم روستاي اطرف خودشان در منطقه مانز داده اند و انبوهي هزينه هاي انساندوستانه و خرج هاي آنچناني كه در همين آلباني دارند هر روزه انجام ميدهند و …. كه واقعا سر به فلك ميزند. آيا واقعا فرقه پول كم آورده و يا اينكه خدايي نكرده خادم الحرمين الشريفين مستمري رهبران فرقه را قطع يا كم كرده و يا اينكه فرقه دارد از نفرات جداشده خودش كه البته همچنان سوگند عشق به عنوان هوادار فرقه را هم خورده اند انتقام كشي ميكند كه البته اين هم فرض محالي است چون به لحاظ تبليغاتي به ضرر خودش ميباشد و چهره نه چندان سفيدش را از ايني كه هست سياهتر ميكند.

پس اما موضوع چيست؟

موضوع به چند ماه پيش برميگردد كه رهبر نوين انقلاب مردم ايران، سيد الرجال العالمين كه به دليل شرايط سخت مبارزه از نظرها غائب ميباشد تا روزي زمينه ظهورايشان مهيا شود توسط نواب چند گانه خود پيامي به سران فرقه فرستاد كه هر بريده در تيرانا بدتر از ده پاسدار ميباشد (توجه بفرماييد كه بريده يعني نفرات خودشان نه ما كه در مقابل فرقه افشاگري ميكنيم). از آن روز بود كه در تابستان امسال دفتر فرقه كليه انرژي خودش را گذاشت كه افراد را با اغواگري و تهيج و تطميع راضي كند كه آلباني را ترك كنند كه البته موفق هم شد و چند ده نفري را توانست از آلباني ريشه كن كرده ولي اينقدر بيشرف تشريف داشتند كه همين نفراتي كه با اغواگري خودشان خاك آلباني را ترك كرده بودند و در كشور واسط گير افتاده بودند و نياز به كمك داشتند كوچكترين كمكي كه به آنها نكردند هيچ، بلكه با كلي آب و تاب و خوشحالي بريفي از شرح حال آنها رادر نشستهايشان در فرقه واسه نفرات ميخواندند كه عبرت ديگران شود و كسي به سرش نزند از فرقه بيرون برود و اگر كسي هم چنين فكري در سر دارد قبل از عنوان آن خودش منصرف شود. هدف براي تشكيلات مافيايي فرقه اين بود كه فرد در آلباني نباشد و بيرون از اينجا هر بلايي هم كه سرش آمد مهم نيست اين وسط قاچاقچي معروف كشيش بهروز قرباني از بريدگان سابق فرقه هم كه ماشالله هم تبليغ عيسي بن مريم را در دستور كار دارد و هم دستي در دست فرقه و بر سفره آنها لقمه اي ميزند نقش يك كشيش حامي نيازمندان را بازي ميكرد كه البته چه كسي نبود كه نداند هر روز صبح دستور كارش از فرقه برايش جيميل ميشد كه چيكار كند و چيكار نكند و ……..

به هرحال بگذريم،

با تمام اين تفاصيل و اقداماتي كه فرقه مستقيم و غير مستقيم كرد باز هم عده اي از مستمري بگيرانش حاضر به ترك خاك آلباني نشدند و ترجيح دادند كه در همين كشور بمانند كه اين موضوع دلخواه فرقه نبود ونيست چون وجود نفراتي كه نام هوادار فرقه را هم يدك ميكشند و در تيرانا زندگي شخصي هم دارند از يك طرف تاثير منفي بر روي نفرات در مزرعه حيوانات دارد و از طرفي هم طبق آنچه كه در بين فرماندهان وسران بالاي فرقه صحبت شده اينكه تا زماني كه بريده هايي كه ما داريم بهشان مستمري ميدهيم و صاحبخانه (منظور دولت آلباني ميباشد) به چشم هوادار ما به آنها نگاه ميكند و مزدوران هم اين وسط هستند و اينها قاطي هستند و ما نميتوانيم توسط دوستانمان در دولت يك حركت جدي عليه مزدوران رژيم داشته باشيم بنابراين بايد اول آلباني تا حد ممكن از بريده هاي خودمان تصفيه كنيم تا تنها مزدوران رژيم اينجا بمانند تا بتوانيم با يه حركت جدي توسط دوستانمان در بدنه اجرايي دولت همه آنها جارو كنيم.

علت اين تعهد چيزي نبود جز اينكه كه نفرات را بترسانند كه بعد از شش ماه از مستمري خبري نيست و ….. و اين زمانبندي شش ماه دقيقا مصادف با اول تابستان كه به دليل شروع فصل توريست زمان مناسب جهت عبور غير قانوي از مرزها و قاچاق انسان است.

دقيقا مافياي تشكلات رجوي نفرات مستمري بگيرش را به مرگ قطع شدن مستمري گرفته تا آنها را با تب راضي كند.

الان نيمه شب است كه اين افشاگري را به درخواست تني چند از دوستان كه به دلايلي ازجمله بيماري و كهولت سن وساير مشكلاتي كه دارند از دفتر فرقه مستمري ميگيرند مينوسم كه اميدوارم گامی در افشای چهره مافيای اهريمنی تشكيلات رجوی باشد.

پايان

با تشكر

حسن حيرانی

—————————————————————————-

Albania-Victims-of-MEK 2-260-410

بيانيه ايرانيان مقيم تيرانا، روشنگری نسبت به روش های پست و سخيف فرقه رجوی در آلبانی

 بدينوسيله من و تمام دوستان ساكن در تیرانا در پايان اين افشا نامه اعلام مي كنيم كه : دست فرقه کاملا برای ما رو شده و هر اتفاقی و هر حرکت […]

sobhani-Firouzmand-goftegou- 260-410

وحشت مجاهدین از روشنگری اعضای جداشده در آلبانی در رسانه های بین المللی

اما پس از انتقال به آلبانی شرایط ساختار سازمان مجاهدین نسبت به اعضای سازمان نه تنها تغییر نکرده بلکه خشن تر از گذشته نیز شده است. جداشدگان از مجاهدین در […]

Albania-Victims of MEK 260-410

ابراز نگرانی و اعتراض اعضای جدا شده از مجاهدين به رييس جمهور آلبانی ـ توطئه فرقه مجاهدين عليه آقای احسان بيدی محكوم است

ما بطور قانونی وارد کشور شما شده وکاری بر خلاف قوانین انجام نداده و به رعایت قوانین ملتزم هستیم. به همین دلیل هم انتظار داریم با ما که سختی های زیادی […]

Albania-Mohammad Azim Mishmast_Shahin 260-410

محمد عظیم میش مست: بالاترین خطر برای فرقه مجاهدین در آلبانی شعله کشیدن عشق و عاطفه است ـ قسمت3

وقتی دیدند که من کوتاه بیا نیستم گفتن که چه چیزی عوض شده که تو بعد ازسالیان به فکر تماس باخانواده افتاده ای تهدیدات این کار را تو نمیدانی معلوم […]

Ali-Safavi-and-MEK-Fake-News 260-410

غلام رضا شکری: حرف های فرقه مجاهدين و آدم كش قهار علی صفوی مصرف داخلی دارد

روزگار به این منوال نمی ماند که همیشه جاسوس آمريكا  و عربها باشید روزي در  دادگاه بايد بنشينيد و محاكمه شويد . فعلا که قربانيان نجات يافته از فرقه مجاهدين خلق در آلباني […]

Albania-RTV Nwes- nejatyaftegan az ferghe Mojahedin khalgh 260-410

تروریست کیست ؟ ما مزدور هستیم یا شما؟

فرقه مجاهدین خلق  آنقدر  بزدل است  که حتی جرات نمی کند حرفهای به اصطلاح رهبر پوشالی انقلاب نوین ایران را رسانه ای کند تا مشخص شود ما تروریست هستم یا او و فرقه […]

Albania-Gholamreza Shekari 260-410

غلامرضا شکری: وطن فروشی و جنگ افروزی رجوی

اما وقتی برنامه را دیدم متوجه شدم باز فرقه در مسیر جنگ افروزی، دروغهای دیگری  را علم کرده تا شاید بتواند برامپ را  راضی کند و اعلام جنگ و…!!!!!!!! میخ طویله  به نقل از رجوی ملعون.  حال راستش من ماندم این […]

malek beyt mashal 260-410

مالک بیت مشعل: خیمه شب بازی های فرقه مجاهدین چند 10 نفره شده اند

فرقه مجاهدین باز هم یک  تظاهرات ۱۰ و۲۰ نفره در آمریکا همراه با اجلاس عمومی سازمانملل متحد راه انداخته است که اتفاقا بر عکس دفعه های قبل نتوانسته در آمریکا تمشاچی اجاره ای […]

Mojahedin-Khalgh-az-tehran-ta-tirana-Hanifnejad-Saeed-Mohsen-Nikbin-Badizadegan-260-410

رحمان محمدیان: ۱۵ شهریور 1344 و رویکرد فرقه گرایی و تروریستی رجوی

این فرد یعنی مسعود رجوی با استفاده از فضای ایجاد شده بعد از انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران و میل وافر جوانان به استقلال و رفاه اجتماعی انبوهی نیروهای جوان […]

 

پاسخ دهید