Albania-Hassan shahbaz 260-410

حسن شهباز: جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید

در حادثه ناگوار مرگ مالك كه گفته شد در درياچه غرق شده ، اما در حقيقت هيچگونه پاسخگويى در كار نبود و وقتى ما در اين رابطه از كميساريا و رمسا سوال كرديم كه آيا اين جسد توسط شما رويت شده ؟ آيا گواهى فوت صادر شده؟ آيا كالبد شكافي شده ؟ كه از شرمندگى سرشان پايين بود و بصورت غير رسمى گفتند كه به آنها گفته شده كه دخالت نكنند و الان هم ميبينيم كه هنوز از علت فوت على اكبر كلاته اطلاعى در دست نيست ، نظر پزشك ، علت مرگ چه بوده ؟ آيا افرادى كه از بيرون به اين قضيه نگاه ميكنند حق دارند به اين مسائل شك كنند ،آنهم زمانى كه اين سازمان با انبوهى از اين مسائل در كارنامه سياه خود دارد. به هرحال براى هر بيننده و ناظر بيطرف شكى باقى نمى ماند كه يك جاى كار مي لنگد و يك عدم شفافيت در آن موج ميزند و اينك با وجود تمام اين زد و بند ها ، در ماه آينده كميساريا هم بسته شود ، بى دليل نيست كه رهبر فرقه بسته شدن دفتر كميساريا را دستاوردى گرانبها تر از اخراج سفير رژيم ايران از آلبانى دانسته ، چون تنها ارگانى كه ميتوانست مانع خودكامه گيهاى اين فرقه بشود از ماه آينده ميلادى بسته خواهد شد. و همين امر دال بر اين است كه در آينده اين وضعيت بمراتب وخيم تر از گذشته خواهد شد و فرقه بنا دارد كه جدا شدگان را قربانى كند تا در داخل حصار اشرف بتواند خر خود را براند، بنابر اين از تمام خواننده گان گرامى تقاضا دارم صداى ما باشند تا ما هم بتوانيم بنوبه خود صداى كسانى باشيم كه در اسارت اين فرقه اند.

جداشدگان از فرقه مجاهدین خلق در آلبانی را دریابید 

حسن شهباز ، تیرانا ، سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 22.04.2019

 

Albani-Aktion- Aazaye nejaatyafte dat Albani4

همانطور كه ميداند خبر درگذشت على اكبر كلاته كه به عنوان مجاهد صديق توسط سايت هاى فرقه منتشر گرديده و خيلى گمانه زنى و اخبار ضد و نقيضى در اين باره از درون فرقه به بيرون درز ميكند و احتمال قريب به يقين خودكشى على اكبر بر سر زبانها افتاده ، البته من از نزديك با او آشنايي نداشتم و چون اطلاع دقيقى از اين اتفاق ندارم و مستقيما در اين رابطه پيامى دريافت نكردم نميتوانم روى اين خبر صحه بگذارم اما از بعد ديگرى ميخواهم به اين موضوع بپردازم كه با اتفاقات بى ارتباط نيست.
در واقع تمامي ما كه زير نظر كميساريا هستيم يعنى كليه نفراتى كه در عراق و در كمپ ليبرتى توسط كميساريا با تشكيل پرونده و تكميل مصاحبه بعنوان پناجويانى كه در يك اقدام انساندوستانه توسط كشورآلبانى پذيرفته شديم ، از عراق به آلبانى منتقل شديم و البته قرار بود كه آلبانى بعنوان يك سر پل امن براى انتقال به كشور ثالث باشد كه با تبانى هاى پشت پرده و زد و بند هاى فرقه اين موضوع سر بريده و با تبديل به يك استاتوى انساندوستانه جمعى بن بستى كه دقيقا همان خواسته فرقه است بوجود آمد، اما هنوز ما تحت نظر كميساريا هستيم و هنوز هيچگونه مصاحبه اى از طرف دولت آلبانى با ما نشده چه با نفرات در مناسبات فرقه ، چه با نفرات جدا شده ، بنابراين كميسارياى عالي پناهندگاه ، سازمان رمسا و سازمان ملل بايد همچنان نظارت خود همچنان داشته باشد اما متاسفانه ميبينيم كه اين فرقه با استفاده از فساد دولتى كه در بروكراسى اين كشور رايج است توانسته سوءاستفاده خود را بنمايد و بدينوسيله اين سازمان خود را در مقابل مسائلى مانند خودكشى و مرگ افراد به مقامات ذيصلاح پاسخگو نميداند كما اين كه در حادثه ناگوار مرگ مالك كه گفته شد در درياچه غرق شده ، اما در حقيقت هيچگونه پاسخگويى در كار نبود و وقتى ما در اين رابطه از كميساريا و رمسا سوال كرديم كه آيا اين جسد توسط شما رويت شده ؟ آيا گواهى فوت صادر شده؟ آيا كالبد شكافي شده ؟

كه از شرمندگى سرشان پايين بود و بصورت غير رسمى گفتند كه به آنها گفته شده كه دخالت نكنند و الان هم ميبينيم كه هنوز از علت فوت على اكبر كلاته اطلاعى در دست نيست ، نظر پزشك ، علت مرگ چه بوده ؟ آيا افرادى كه از بيرون به اين قضيه نگاه ميكنند حق دارند به اين مسائل شك كنند ،آنهم زمانى كه اين سازمان با انبوهى از اين مسائل در كارنامه سياه خود دارد.
بهرحال براى هر بيننده و ناظر بيطرف شكى باقى نمى ماند كه يك جاى كار مي لنگد و يك عدم شفافيت در آن موج ميزند و اينك با وجود تمام اين زد و بند ها ، در ماه آينده كميساريا هم بسته شود ، بى دليل نيست كه رهبر فرقه بسته شدن دفتر كميساريا را دستاوردى گرانبها تر از اخراج سفير رژيم ايران از آلبانى دانسته ، چون تنها ارگانى كه ميتوانست مانع خودكامه گيهاى اين فرقه بشود از ماه آينده ميلادى بسته خواهد شد. و همين امر دال بر اين است كه در آينده اين وضعيت بمراتب وخيم تر از گذشته خواهد شد و فرقه بنا دارد كه جدا شدگان را قربانى كند تا در داخل حصار اشرف بتواند خر خود را براند، بنابر اين از تمام خواننده گان گرامى تقاضا دارم صداى ما باشند تا ما هم بتوانيم بنوبه خود صداى كسانى باشيم كه در اسارت اين فرقه اند.
با تشكر حسن شهباز

///////////////////////////////////////

Albania-MKO-Ali Akbar Kalate 260-410

پرویز حیدرزاده : دروغ های مریم رجوی در مورد زنده یاد علی اکبر کلاته

فرقه مجاهدین اعلام کرده است زنده یاد علی اکبر کلاته  در مقابل خانواده ها ایستادگی کرد و مقاوم بود و  دروغ های دیگر . من خودم به عنوان یک شاهد […]

Albania-Ehsan Bidi-260-410

احسان بیدی: آنچه بر فرقه مجاهدین خلق در سال 1397 گذشت

یعنی  مریم رجوی درسال 97  از مرز جنون و خودفروختگی عبور کرد و علنا از تحریم های جنگ طلبان آمریکایی برعلیه مردم ایران و فشارمظاعف بر روی شانه های آنها حمایت کرد تا جاییکه  حتی […]

Filippo Grandi-UNHCR-260-410

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به آقای فیلیپو گراندی رییس کمیساریای عالی پناهندگان

عالی جناب ،  ما به عنوان پناهنده گانی که هر کدام بیش از بیست تا سال فعالیت سیاسی در عراق و آلبانی داشته ایم ، درخواست های خود برای خروج از […]

Albania-Rubathaye Mojahedin khalgh 260-410

علی هاجری: ربات های اینترنتی سلاح سرنگونی فرقه رجوی !!

بعد از ورود به آلبانی برای رفع بیکاری و سرگرم کردن اعضای نگونبخت خود تعداد زیادی کامپیوتر دست دوم خریداری کردند و به هر فرد یک دستگاه کامپیوتر دادند. رجوی […]

chera khorouj mamnoo 260-410

غلامرضا شکری: چرا خروج ممنوع؟ افشای یک قتل درون تشکیلاتی دیگر در سازمان مجاهدین خلق، زنده یاد حمزه رحیمی

یک روز ظهر بود که نقی ارانی یکی از شکنجه گران فرقه مجاهدین خلق  آمد و گفت دیگه تمامه میندازمت زیر زرهی تو داری دروغ میگی که گفتم بنداز زیر […]

Albania-madar Delfani-Gholamali Mirzayi 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت پنجم

 چرا که قرار بود در روشنایی صبح هم حمله کنیم .بعد از روشنایی صبح پیام آوردند که منتفی شده به دهلران برگردید. روزها در دهلران بودیم شبها با یک گردان تانک چیفتن […]

Ferghe- wahshat az Agahi 260-410

علی هاجری: دسترسی اعضای فرقه رجوی به رسانه های جمعی جرمی نابخشودنی

چرا رجوی که نشان و لقب آگاهترین فرزندان خلق را به اعضا خود داده است ولی در عمل همه را عقب مانده نگه داشته است؟ رجوی از عقب ماندگی اعضا […]

Albania-Hadi Zani khani -Mojahedin khalgh 2- 260-410

هادی ثانی خانی: سررسید 22 بهمن و بحران تشکیلاتی دیگر برای رهبری فرقه مجاهدین

رهبری فرقه مجاهدین ما و شما را حتی آدم حساب نمیکنند وذره ای به شما اعتماد ندارند فقط با ظاهر سازی به شما میفهمانند که شما نفرات انتخاب شده از بین […]

Hadi Zani Khani 260-410

هادی ثانی خانی: در سازمان مجاهدین باید مثل یک ربات کوک شده باشی

ولی متاسفانه من ازروزی که واردشدم ازلحظه ای که وارد شدم تواین سازمان جز ریاکاری دروغ وبی اعتمادی ودوبهم زنی من چیزی ندیدم. نمونه اش همونه که گفتم به من […]

Albania-ali-hajari 2- 260-410

علی هاجری: سوز و گداز فرقه مجاهدین از افشاگری روزنامه اشپیگل

شما همه جا را فنس کشی ذهنی کرده اید و کسی حق آب خوردن بدون اجازه را ندارد ۰ فرقه انتظار دارد که همه چیز از قبل به او گفته […]

Albania-Musa Damroudi-260-410

موسی دامرودی : خشم و هذیان گویی فرقه مجاهدین از نشر حقیقت توسط اشپیگل

آیا شما که در عراق بودید آموزش نظامی نداشتید و در هفته روزهایی را برای اینکار اختصاص نمیدادید و شیوه حمله و دفاع با کارد را تمرین نمیکردید؟ شما با […]

Albania-gholamali Mirzayi-Khaterat -1-260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت چهارم

بعد از دوهفته مارا اعزام کردند به شاه عبدالعظیم برای حفاظت از یک گردان توپخانه که از مراغه آمده بود .برای حفاظت قبر رضا شاه بطور مشترک که تاریخ ها […]

پاسخ دهید