Mojahedin-Albania-MEK_Graves_Tirana_260-410

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به ریاست اداره مهاجرت این کشور ـ هشدار نسبت به شیوع کرونا در زندان اشرف 3

شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند. جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد. با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود.

نامه سرگشاده اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی به ریاست اداره مهاجرت این کشور

هشدار نسبت به گسترش ویروس کرونا در کمپ مجاهدین خلق در آلبانی

رجوی باید گزارشی از وضعیت شیوع کرونا در زندان اشرف 3 در آلبانی به افکار عمومی بدهد

خانواده های قربانیان نگران وضعیت فرزندان خود در مناسبات و زندگی جمعی و گله ای فرقه مجاهدین در آلبانی هستند

هیئت تحریریه سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.12.2020

ریاست محترم اداره مهاجرت آلبانی

محترما بعرض می رسانیم ما جمعی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق، نگران وضعیت دوستان سابق خود در محل تشکیلات این سازمان در روستای مانز ـ آلبانی هستیم .

در شرایط واگیری کویید 19 رهبری این سازمان افراد را بصورت جمعی در محلی بسته نگهداری می کند که شرایط را برای شیوع بیشتر این بیماری در بین افراد خطرناکتر می کند.

شما می دانید که  سازمان مجاهدین دارای مناسبات بسته؛ و دارای تمام ویژگیهای یک سکت است.

افراد در این سکت جمعی زندگی می کنند و به دنیای آزاد و مراکز درمانی بطور آزادانه دسترسی ندارند. این امر نگرانی ما را در رابطه سلامت افراد مستقر در کمپ مانز بیشتر می کند.

جان این افراد در شرایط فعلی و بعلت وکویید 19 درخطر است و این سازمان به جان افراد اهمیت نمی دهد.

با وجود شرایط حاکم بر این کمپ و رفتار غیر مسئولانه رهبران این فرقه در قبال جان اعضاء، ما هشدار می دهیم و خواهان مداخله سریع مقامات ذیربط کشور شما و سازمانهای حقوق بشری آلبانی در این  امر هستیم تا جان افراد حفظ شود.

رونوشت به :

رئیس جمهور محترم آلبانی

نخست وزیر آلبانی

وزارت کشور آلبانی

وزارت بهداشت آلبانی

سازمان رمسا

دفتر سازمان ملل متحد

با احترام :

اعضای نجات یافته از مجاهدین خلق در آلبانی

 

Honorable Director of the Albanian Immigration Office

We would like to inform you that we, a group of former members of the MEK Organization, are concerned about the situation of our former friends who are in the MEK.

In the event of an infection of Quid 19, the organization keeps people in a closed area, which makes the conditions more dangerous for the spread of this disease among people.

You know that this organization has closed relations; And it has all the features of a sect.

People live in this collective sect and do not have access to the free world and medical centers. This raises our concerns about the health of people living in Camp Mans.

The lives of these people are in danger in the current situation due to qovid 19, and this organization does not care about the lives of these people
Despite the conditions in the camp and the irresponsible behavior of the cult leaders towards the lives of the members, We warn and we call for the prompt intervention of the relevant authorities of your country and the Albanian human rights organizations to control in order to save the lives of the people.

  Respectfully:  A group of MEK Xmembers

Hassan Heyrani
Abdolrahman Mohammadian
Ali Hajari
Reza Slami
Moosa Damroodi
Gholamali Mirzaei
Parviz Heydarzadeh
Reza Mezginejhad
Hassan Shahbaz
Malek Baitmshaal
Gholamreza Shekari
Ehsan Bidi
Bager Mohammadi

 Copy to:

Honorable President of Albania

 Prime Minister of Albania Albanian

 Ministry of Interior Albanian

 Ministry of Health

 RMSA Organization

 United Nations Offic

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Maghzshouyi dar mojahedin260

حسن شهباز: تا کی میتوانید اعضای مجاهدین را گمراه و مغز شویی شده نگه دارید؟

اما حقیقت اینست که فرقه مجاهدین خلق برای مطامع خود همه چیز را وارونه جلوه میدهد. اما چگونه مسائل وارونه  به خورد نفرات داده می شود ؟ در عراق ما بعد از مدتی دریافتیم که همه این فعالیتها تحت عنوان کار اجتماعی چیزی نبود جز خوش خدمتی سران فرقه به نیروهای ایالات متحده که بعداز سرنگونی صدام ارباب جدید بود و بایستی همه گونه چاپلوسی را مهیا مینمودند تا مورد قبول باشند اینطورشروع شد و برای نیروهای آمریکایی نه تنها کاراطلاعاتی میکردم بلکه با مهمانی های آنچنانی افسران آمریکایی همواره مشغول خوشگذرانی بودند  در سایه این کار، آنها هم نسبت به  رفتارهای تشکیلاتی و ضوابط حاکم  در فرقه چشم بسته بودند از طرفی  با صرف هزینه ها ی کلان بدنبال نفوذ در جامعه سنی و  در این میان تنها افراد نگون بخت و پایین دست در تشکیلات فرقه بودند که هر روز باید به یک ساز رهبران میرقصیدند و بازیچه مطامع آنها قرار می گرفتند،شعارهای مانند “اگر اشرف بایستد …” و یا شعار “لیبرتی پلی بسوی تهران”  در این شمارند، در واقع نفرات با این شعارها در اشرف و لیبرتی  گوشت دم توپ بوده اند و الان هم باید خانواده خود را مزدور خطاب کنند …

تا کی میتوانید اعضای مجاهدین  را گمراه  و مغز شویی شده نگه دارید؟

حسن شهباز ، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 15.12.2020

یکی از اصلی ترین اقدامات فرقه در مقابل خانوادها و تلاشهایشان اینست که  با تحت‌ فشار قراردادن نفرات آنها را مجبور به  مصاحبه‌های فرمایشی میکنند اما زمینه چینی برای اینکار رذیلانه تر از خود مصاحبه های فرمایشیست، یکی از عوامل سردرگمی فرقه  عاصیان پس از ترامپ  است. اینها با حرافی و وعده ها پوشالی دل نفرات را به ترامپ خوش کرده بودند ولی خودشان میدانند که اینگونه عوامفریبی ها دیگر جواب ندارد و تبدیل به موضوع اصلی محافل ، در درون مناسبات شده است ، بطوری که نفرات از صحبت در مورد بایدن و ترامپ منع شده اند.

اما روش رذیلانه مصاحبه های فرمایشی : ابتدا بطورغیر مستقیم برای افراد چشم اندازی سیاه و سرنوشتی نامعلوم در صورت جدایی ترسیم میکنند وتا وقتی فرد ازاین بابت اطمینان بدهد به اینکار ادامه میدهند  و زمانی که فرد از این بابت آماده بود از او میخواهند  که بگوید:  رژیم خانواده شان را به  گروگان گرفته، رژیم خانواده‌شان را مجبور کرده  که رژیم را تائید و علیه مجاهدین شیطان سازی کنند.این بیت اول بود، در ادامه ترجیح بند به این شکل است: رژیم تلاش عبث می‌کند که به مردم این پیام دروغ را تلقین کند که اگر رژیم فعلی سرنگون شود، مجاهدین که آلترناتیو هستند بدتر از این رژیم خواهند بود.این رباعی دیکته شده در تمامی مقالات و یا پیامهای نفراتی است که مجبور به موضع گیری علیه خانواده خود  شده اند، بچشم میخورد البته ناگفته نماند که بعضیها حاضر به اینکار نشده اند.
اما این مصاحبه یک دروغ بزرگ دیگرهم آبستن است مبنی بر اینکه سازمان اجازه دیدار و یا تماس خانواده‌گی  را به اعضا ء میدهد. و بعضا نفراتی که مجبور به موضع گیری شده اند ، میگویند: من چند ماه قبل با خانواده‌ام تماس گرفتم. اما متوجه شدم مأمورین وزارت بدنام اطلاعات رژیم ایران نیز روی خط هستند تا اطلاعات جمع‌آوری کنند و ادامه ندادم.

اما حقیقت اینست که فرقه مجاهدین خلق برای مطامع خود همه چیز را وارانه جلوه میدهد.

اما چگونه مسائل وارانه بخورد نفرات داده می شود ؟ در عراق ما بعد از مدتی دریافتیم که همه این فعالیتها تحت عنوان کار اجتماعی چیزی نبود جز خوش خدمتی سران فرقه به نیروهای ایالات متحده که بعداز سرنگونی صدام ارباب جدید بود و بایستی همه گونه چاپلوسی را مهیا مینمودند تا مورد قبول باشند اینطورشروع شد و برای نیروهای آمریکایی نه تنها کاراطلاعاتی میکردم بلکه با مهمانی های آنچنانی افسران آمریکایی همواره مشغول خوشگذرانی بودند  در سایه این کار، آنها هم نسبت به  رفتارهای تشکیلاتی و ضوابط حاکم  در فرقه چشم بسته بودند از طرفی  با صرف هزینه ها ی کلان بدنبال نفوذ در جامعه سنی و  در این میان تنها افراد نگون بخت و پایین دست در تشکیلات فرقه بودند که هر روز باید به یک ساز رهبران میرقصیدند و بازیچه مطامع آنها قرار می گرفتند،شعارهای مانند “اگر اشرف بایستد …” و یا شعار “لیبرتی پلی بسوی تهران”  در این شمارند، در واقع نفرات با این شعارها در اشرف و لیبرتی  گوشت دم توپ بوده اند و الان هم باید خانواده خود را مزدور خطاب کنند رجوی خود را عیسی میدانست و اینگونه است که میتواند نفرات را وادار کند  که بهترین عزیزانشان را مزدور خطاب کنند ،دلیل این وقاحت اینست که رجوی  تشکیلات خود  را با درگاه الهی قیاس میکرد، مثلا میگفت بورژوازى چاه مجاهد است. این شعار چیزی نبود جز به سکوت کشاندن نفرات در مقابل تمامی تبعیضاتی که در فرقه اعمال میشد و طبقه اشرافیت فرقه و آقا زاده ها راحت باشند و کسی خودش را با آنها مقایسه نکند ، وقیحانه میگفتند که قیاس حرام است  و شیطان برای همین از درگاه الهی ترد شد چون خودش را با انسان قیاس کرد.

گرچه همیشه این دوچهرگی و دودوزه ‌بازیهای فرقه بر سر اعضاء خالی میشود و آنها باید خود را بخوانند ، اما یکی از عوامل سردرگمی فرقه  عاصیان پس از ترامپ  است. البته فرقه ، نقش دیرین سیاسی خود را ایفا میکند اما با بی‌اعتبار شدن پیشگویی های رهبر فرقه وارانه گویی هم دیگر جواب ندارد حال سوال این است که:

تا کی میتوانید نفرات را گمراه و سردرگم نگه دارید؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rajavi mozdoore tamame faslha 260-410

علی هاجری: سیاستی که رجوی مدعی است، خود می سازد

رجوی و فرقه مجاهدین خلق مدعی است که ما سیاست جهان را تدوین و تنظیم میکنیم نه با تغییر در راس آمریکا.  به اینها باید گفت یا دیوانه هستید یا متوهم و یا مبتلا به مرگ سیاسی هستید و یا از سیاست روز ان فاصله دارید ولی فکر کنم که بهتر همه در جهان فاز تغییر در جهان را گرفته اید ‌‌. حالا برگردیم به سال ۲۰۰۳ بعد از اشغال عراق توسط آمریکا از این فرقه باید سئوال کرد چرا در آن زمان سیاست را نساختید ؟ اگر بقول خودتان شما وزنه تعادل قوا در جهان و منطقه بودید چرا همه سلاحها تا آخرین فشنگ را تحویل دادید؟  از بقیه می‌گذرم که برای خوشآمد گویی آمریکاییها چکار که نکردید و تا به امروز هم میکنید .امروز در سال ۲۰۲۰ هستیم در سال ۲۰۱۶ همه کسانیکه در آن زمان درون فرقه بودند میدانند چه بحثها که در خصوص پیروزی ترامپ نکردید و پیروزی محتوم خود را با ورود ترامپ به کاخ سفید می‌دانستید و در ابام هفته  زهرا مریخی نشست‌های مبسوطی اندر باب دولت جدید آمریکا برگزار میکردند سئوال اینجاست که در آن روز چرا نگفتید که ما سیاست را می‌سازیم؟  بیاد دارم شما ترس این را داشتید که خانم کلینتون زمام امور را بدست بگیرد و برای سالیان باز در همان دخمه تاریک خود بمانید و اما حالا با گذشت چهار سال و شکست ترامپ گویا که شکست خود را هم می‌بینید .از این فرقه باید پرسید که شما به چه شکل میخواهید سیاست را بسازید ؟

سیاستی که رجوی مدعی است، خود می سازد

“سیاست را ما می‌سازیم نه بایدن و نه ترامپ”

پس در بغل صدام حسین ، عربستان و اسرائیل و جولیانی چه می کنی؟

علی هاجری، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 13.12.2020

Albania-ali-hajari 2- 260-410

اگر به گذشته برگردیم و موضع گیری های رجوی و فرقه مجاهدین خلق را در خصوص سیاست روز بررسی کنیم خواهیم دید که هزاران بار اعلام کرده چه در نشست‌های درون گروهی و یا مثلاً به نحوی برای بیرون از فرقه باید دید که این موضع گیری بر سر استیصال است یا نه از موضع قدرت!!

آیا این فرقه حشونت طلب متوهم نیست که همیشه چنین خبرهایی را درج میکند . هر انسان سیاسی که با الفبای سیاست آشنایی دارد با شنیدن چنین خبری خواهد گفت که اینها یا دیوانه هستند و یا احمق و یا هر دو اینها . من از گفتار این گروه منزوی زیاد متعجب نشدم چون با این کلمات آشنایی کامل دارم .

رجوی در سال ,،1367و بعد از آتش بس جنگ ایران و عراق مدعی بود که برنده جنگ او بوده و او بوده که پیروزی را به صدام تقدیم کرده اگر همین جمله را تجزیه و تحلیل کنیم خواهیم دید که این رجوی تا چه اندازه به لحاظ سیاسی عقب مانده است چون با همین جمله میگوید که من با کشتن هموطنانم و خیانت به کشورم پیروزی را به صدام تقدیم کردم اگر رجوی کمترین علم سیاست را می‌داشت وارد عراق نمیشد و دست در دست قاتل مردم ایران نمیگذاشت و تا همین امروز از خیانتی که کرده است پشیمان نیست و آمدن به عراق را تایید میکند و در مصاحبه آیی که به اصطلاح سیمای آزادی به مهدی ابریشمچی می‌کند از سیاست جنگ علیه مردم ایران در کنار صدام حسین مهر تایید میزند و میگوید ارتش آزادیبخش در تنور جنگ را گل گرفت و آتش بس اجرا شد در همین اثنا میگوید اگر که سیاست بسیار بسیار  غلط صدام نبود و به کویت نمی‌رفت و در طرف مقابل اگر آمریکا به عراق نمی‌آمد عمر رژیم طولانی نمیشد و تا بکار توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران سرنگون شده بود . حالا خوب بنگرید که چطور ابر استراتژیست‌ها سیاست دنیا را غلط و در مقابل سیاست رجوی را درست قلمداد می‌کنند . اگر برگردیم به سال ۱۳۶۹ و عراق به کویت نمی‌رفت آیا صدام بعد از هشت سال دوباره بخاطر شما وارد جنگ میشد و یا حتی اگر آمریکا اقدام به اشغال عراق در سال ۲۰۰۳ نمی‌کرد چیزی فرق میکرد هرگز این فرقه زائیده سیاست جنگ بود و با پایان  جنگ تمام شده بود و مانده در عراق بر آمده از یک سیاست غلطی بود که رجوی فقط برای حفظ خود در عراق مانده بود .

رجوی و فرقه مجاهدین خلق مدعی است که ما سیاست جهان را تدوین و تنظیم میکنیم نه با تغییر در راس آمریکا.  به اینها باید گفت یا دیوانه هستید یا متوهم و یا مبتلا به مرگ سیاسی هستید و یا از سیاست روز سالیان فاصله دارید ولی فکر کنم که بهتر همه در جهان فاز تغییر در جهان را گرفته اید ‌‌. حالا برگردیم به سال ۲۰۰۳ بعد از اشغال عراق توسط آمریکا از این فرقه باید سئوال کرد چرا در آن زمان سیاست را نساختید ؟ اگر بقول خودتان شما وزنه تعادل قوا در جهان و منطقه بودید چرا همه سلاحها تا آخرین فشنگ را تحویل دادید؟  از بقیه می‌گذرم که برای خوشآمد گویی آمریکاییها چکار که نکردید و تا به امروز هم میکنید .امروز در سال ۲۰۲۰ هستیم در سال ۲۰۱۶ همه کسانیکه در آن زمان درون فرقه بودند میدانند چه بحثها که در خصوص پیروزی ترامپ نکردید و پیروزی محتوم خود را با ورود ترامپ به کاخ سفید می‌دانستید و در ابام هفته  زهرا مریخی نشست‌های مبسوطی اندر باب دولت جدید آمریکا برگزار میکردند سئوال اینجاست که در آن روز چرا نگفتید که ما سیاست را می‌سازیم؟  بیاد دارم شما ترس این را داشتید که خانم کلینتون زمام امور را بدست بگیرد و برای سالیان باز در همان دخمه تاریک خود بمانید و اما حالا با گذشت چهار سال و شکست ترامپ گویا که شکست خود را هم می‌بینید .از این فرقه باید پرسید که شما به چه شکل میخواهید سیاست را بسازید ؟

البته جای تعجبی وجود ندارد چون باید گذران عمر وارد چنین بحثی بشوید حداقل برای سرگرم کردن کودکان کوته ذهن درون فرقه رجوی .یک چیز جالب خواندم در روز هفتم نوامبر بعد از نخست وزیر اسلوونی خانم مریم رجوی پیروزی ترامپ را تبریک گفته اند انشاالله مبارک باشد .اما گریزی بزنیم ساختن سیاست همگان در این چهار سال خوب دیده‌اند که سیاستهای ترامپ چه به سر جهان آورده است ابرقدرت های جهان را آچمز کرد همه شرکتها و دولتهایی که با ایران مراوده داشتند را تحریم کرد و سیاست مخرب خود را به جهان تحمیل کرد از چین تا روسیه و غیره ساختار سیاست جهانی را به چالش کشید و حالا این فرقه مدعی است که ما سیاست را می‌سازیم و نه بایدن و ترامپ بقول قدیمی‌ها که گفتند (سگ داند و پینه دوز که اندرون انبان چیست) حالا حکایت این فرقه مضمحل و فروپاشیده است که میخواهد بااین گفتار صورت خود را سرخ نگه دارد.

__________________________________

mojahedin enteghal

آیا رجوی و فرقه مجاهدین خلق وجه المصالحه بین حکومت ایران و کشورهای غربی می شود؟ انتقال مجاهدین خلق از آلبانی به اریتره در چشم انداز است؟

نزدیک به دو سال پیش تجمع مسالمت آمیزی در مقابل وزارت کشور آلبانی توسط افراد جدا شده برگزار شد و افراد خواهان پاسخگویی به بلاتکلیف بودن خیلی مسائل جداشدگان از […]

Bagher Mohammadi va madarash 2-260-410

نقض حقوق بشر آشکار در فرقه مجاهدین خلق، پاسخ آقای باقر محمدی به رجوی

یا اینکه به دستور رجوی باز هم سر خانواده به نفر گير مي دهد و براي خودشان فكر ميكنند که انگار فرد هنوز در تشكيلات است در اين راستا به بهانه هاي […]

khanevade-bagher mohammadi 260-410

باقر محمدی: خانواده ها فاتحان جنگ نابرابر با فرقه مجاهدین خلق خواهند بود

نقش خانواده ها  و حضور مستمر آنان در پشت دیوارهای بلند اشرف و لیبرتی، در شکست فرقه مجاهدین خلق و اخراج از عراق و  فروپاشی قلعه اشرف ، همان که رجوی آن را ” […]

Bagher Mohammadi -Albani 2- 260-410

اعلام جدایی باقر محمدی از فرقه مجاهدین خلق با 32 سال سابقه عضویت

هدف از این حرفها جز اینکه انسان را از آگاهی و اختیار خودش تهی و بی محتوا کنند و ان محیط کذایی را مدینه فاضله جلوه دهند، چیز دیگری نبود. رجوی […]

Albania-Musa damrodii-700x450

موسی دامرودی: مگر می شود در زندان و اسارتگاه شاد بود ؟

 اما امسال در چنین شرایطی که کرونا بیداد میکند دیگر رمقی هم برای ته مانده های اسیر در فرقه مجاهدین باقی نمانده است. هر سال می گفتند که امسال سال […]

Albania-Rahman Mohamadian

رحمان محمدیان: سوء استفاده فرقه رجوی از نام و آوازه استاد شجریان

حالا هم داستان استاد شجریان است تا زنده بود همه می دانند که رجوی باچه کینه ای از او یاد می کرد و چه می گفت و بعد هم که […]

Rajavi-entesabe masoula awal 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند، خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت 19 ـ مسعود رجوی خود را رسما رهبر مادام العمر و ایدئولوژیک فرقه مجاهدین کرد

نشستهای پی درپی بعداز این در جریان بود.ولی نفرات گوششان از این حرفها پربود .ولی چاره ای نداشتند چراکه اگر اظهارهرگونه مخالفت میکردی یا مارک نفوذی می خوردی یا اینکه […]

Rajavi va sadamhossein-Asiran peywaste be mojahedin3

پرویز حیدرزاد: سرکرده فرقه مجاهدین خلق ! اگر ریگی به کفش نداری راه ملاقات خانواده ها با این 123 نفر را باز کن

در این نامه 123 نفر از کمیسر حقوق بشر خواسته شده تا از کمپ اشرف سه و همان زندان فرقه بازدید کند تا ببیند چگونه حقوق آنها را ما جدا […]

 

پاسخ دهید