Rajavi va sadamhossein-Asiran peywaste be mojahedin3

پرویز حیدرزاد: سرکرده فرقه مجاهدین خلق ! اگر ریگی به کفش نداری راه ملاقات خانواده ها با این 123 نفر را باز کن

در این نامه 123 نفر از کمیسر حقوق بشر خواسته شده تا از کمپ اشرف سه و همان زندان فرقه بازدید کند تا ببیند چگونه حقوق آنها را ما جدا شده ها نقض کردیم که دو نفر از دوستان با تلویزیون بی بی سی مصاحبه کردند ؛ حال که یازده هزار نفر از اقوام نزدیک اعضای خودت نامه نوشتند و خواهان دیدار با عزیزان خود شدند را نادیده می گیرید و الان خود را مظلوم جا می زنید, از این فرقه باید پرسید زجه های پدر و مادر پیر که خواهان دیدار با عزیزان خود هستند و تو مانع از دیدار می شوی نقض حقوق بشر نیست اما مصاحبه دو تن از اعضای جدا شده نقض حقوق بشر است؟؟؟؟   حال اگر ریگی به کفش نداری راه خانواده ها را باز کن , مگر از تشکیلات و انقلاب مریم شک داری که نمی گذاری خانواده با فرزندان خود حتی تلفنی هم صحبت کنند !!!! خودت گفتی کسی که مسلح به انقلاب مریم است تنها هم باشد باز کم نمی آورد , پس چی شد آن مزخرفات ؟؟؟اسیر جنگی یک افتخار است برای من که در دفاع از وطنم اسیر شدم نه مثل فرقه وطن فروش رجوی در رکاب ارتش صدام بر روی هم وطنش آتش بریزد تا دلار و دینار از صدام در یافت کند. مسعود رجوی بار ها در نشست گفته بود که دیگر اسیر جنگی نداریم و حتی آخرین بازدید صلیب که ضمیمه همین نامه 123نفر هست گفته چیزی بنام اسیر جنگی نداریم اما فرد از این فرقه جدا می شود می شود او را اسیر جنگی و مزدور نامیده می شود  از همینجا به رجوی می گویم اگر اسیر جنگی برای تو ننگ عار هست برای من که سرباز ارتش وطنم ایران بودم باعث بسا افتخار و سر بلندی است ؛ تف بر تو و اون تشکیلات پوسیده ات.

سرکرده فرقه مجاهدین خلق !

اگر ریگی به کفش نداری راه ملاقات خانواده ها با این 123 نفر را باز کن

“اسیر جنگی” یک افتخار است 

همکاری رجوی و صدام حسین در سرکوب اسیران چنگ

ادعای فرقه رجوی مبنی بر نامه 123 اسیر جنگی با قی مانده در مناسبات لجن مجاهدین به کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد

پرویز حیدرزاده، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 25.09.2020

اگر کسی که این فرقه تبهکار را نشناسد قکر می کند این افراد با اصرار خود این نامه را نوشته اند باید یاد آوری کنم این نامه در دفتر مریم خانم نوشته شده و بعد از مسئولین خواسته است تا با گذاشتن یک نشست از همه افراد بخواهند این نامه را امضا کنند که ابتدا با کلی توضیحات از همه اسیران سابق که اسیر شده فرقه تبهکار شده اند خواسته شد باید این را امضا کنند.نکاتی را باید بگویم که تا بحال گفته نشده است .

من اسیر جنگی که توسط همین فرقه با آتشباری ارتش صدام (بهتر است بگویم ارتش مسعود تحت امر ارتش صدام البته با اسم ایران ) در منطقه کوشک طلایه اسیر فرقه شدم که اصلا اسم ما در هیچ ارگان بین المللی و صلیب سرخ ثبت نشد من و امثال من در اردوگاه فرقه فریب تبلیغات آنها را خوردیم و وارد مناسبات آنها شدیم و سی سال از بهترین عمرم را در فرقه تباه کردم . این قیمتی بود که برای شناخت ماهیت کثیف این سازمان باید پرداخت می کردیم. برای ثبت در سینه تاریخ اسیران عملیات چلچراغ را که حتی اسمشان در فرقه رجوی هم ثبت نشد وارد عملیات فروغ (مرصاد) کرده است نه عکسی از آنها دارد و نه اسمی فقط با یک ستاره  در اسامی کشته های فروغ مشخص است .

بعد از آتش بس تعداد افرادی که از اردوگاه صدام به اسارت گاه رجوی در اشرف آمدند خیلی بالا بود که اشرف آنزمان جاکم بود که شروع به ساختن مقرات جدید کردند و چندین مقر جدید ساخته شد فکر می کنم بالای 1500نفر وارد اشرف شدند  اما رفته رفته آمار کم شد یعنی اسیران جنگ که آمده بودند هر روز کمتر می شد که امار مانده بعد از سقوط صدام نزدیک به 600 نفر بود و همین آمار بعد از آخرین بازدید صلیب سرخ در زمان آمریکایی ها به 412 تفر کاهش یافت و همین آمار در لیبرتی کمتر وکمتر شد  و الان افراد باقی مانده از اسیران جنگی در فرقه رجوی 123 نفر می باشد این آمار افرادی است که از اردوگاه عراق امده و خود را اسیر فرقه رجوی کردند این ریزش افرادی که این فرقه از کشور های دیگر با وعده سر خرمن به اشرف آورد و یا از کمپ پناهندگان رومادی عراق و از ایران آمدند و بعد ها رفته اند محاسبه نشده است این محاسبه را می گذارم بر عهده هموطنان و مسئولین سابق بالای قدیمی که از سازمان جدا شدند و الان در اروپا و آمریکا هستند .

در این نامه 123 نفر از کمیسر حقوق بشر خواسته شده تا از کمپ اشرف سه و همان زندان فرقه بازدید کند تا ببیند چگونه حقوق آنها را ما جدا شده ها نقض کردیم که دو نفر از دوستان با تلویزیون بی بی سی مصاحبه کردند ؛ حال که یازده هزار نفر از اقوام نزدیک اعضای خودت نامه نوشتند و خواهان دیدار با عزیزان خود شدند را نادیده می گیرید و الان خود را مظلوم جا می زنید, از این فرقه باید پرسید زجه های پدر و مادر پیر که خواهان دیدار با عزیزان خود هستند و تو مانع از دیدار می شوی نقض حقوق بشر نیست اما مصاحبه دو تن از اعضای جدا شده نقض حقوق بشر است؟؟؟؟   حال اگر ریگی به کفش نداری راه خانواده ها را باز کن , مگر از تشکیلات و انقلاب مریم شک داری که نمی گذاری خانواده با فرزندان خود حتی تلفنی هم صحبت کنند !!!! خودت گفتی کسی که مسلح به انقلاب مریم است تنها هم باشد باز کم نمی آورد , پس چی شد آن مزخرفات ؟؟؟

اسیر جنگی یک افتخار است برای من که در دفاع از وطنم اسیر شدم نه مثل فرقه وطن فروش رجوی در رکاب ارتش صدام بر روی هم وطنش آتش بریزد تا دلار و دینار از صدام در یافت کند. مسعود رجوی بار ها در نشست گفته بود که دیگر اسیر جنگی نداریم و حتی آخرین بازدید صلیب که ضمیمه همین نامه 123نفر هست گفته چیزی بنام اسیر جنگی نداریم اما فرد از این فرقه جدا می شود می شود او را اسیر جنگی و مزدور نامیده می شود  از همینجا به رجوی می گویم اگر اسیر جنگی برای تو ننگ عار هست برای من که سرباز ارتش وطنم ایران بودم باعث بسا افتخار و سر بلندی است ؛ تف بر تو و اون تشکیلات پوسیده ات.

___________________________________________

Albania-Parviz heydarzade 260-410

پرویز حیدرزاده: دکل دیده شده رجوی در سال 77 گم شده

زمانی که خاتمی رئیس جمهور نظام شد رجوی در یک تحلیل سیاسی می گفت که این نظام سه سره شده و سرنگونی خیلی نزدیک است و الان دکل سرنگونی را من دیدم و این بحث  ماه ها طول کشید و باز هم تکرار نوارنشست هفت روزه و نشستهای کوچکتر و بحثها بیهوده که افراد را سرگرم کنند. حال  از ان تاریخ 22 سال می گذرد باید از این مردک پرسید چی شد آن دکل سرنگونی؟ ؛ تو که دکل را به سمت ایران دیدی و سرنگونی را در دسترس میدیدی , چرا رفتی تو سوراخ موش و در نمی آیی؟

دکل دیده شده رجوی در سال 77 گم شده

پرویز حیدرزاده، تیرانا ـ سایت نجات یافتگان از مجاهدین خلق در آلبانی ـ ایران آزادی ـ 27.07.2020

Albania-Parwiz Heydarzade- zendeyad Kalate 260-410

زمانی که خاتمی رئیس جمهور نظام شد رجوی در یک تحلیل سیاسی می گفت که این نظام سه سره شده و سرنگونی خیلی نزدیک است و الان دکل سرنگونی را من دیدم و این بحث  ماه ها طول کشید و باز هم تکرار نوارنشست هفت روزه و نشستهای کوچکتر و بحثها بیهوده که افراد را سرگرم کنند. حال  از ان تاریخ 22 سال می گذرد باید از این مردک پرسید چی شد آن دکل سرنگونی؟ ؛ تو که دکل را به سمت ایران دیدی و سرنگونی را در دسترس میدیدی , چرا رفتی تو سوراخ موش و در نمی آیی؟

تو با اون همه افراد در همان نشست شوی مسخره اجرا می کردی تا برای همه این بحث را جا بی اندازی و با این دلقک بازی ها نمایش اجرا می کردی خصوصا اون خانما را در نقش ولی فقیه می گذاشتی و مهدی ابریشمچی با ناز ادفار در جلوی اونها نقش بازی می کرد و بقیه مسخره بازی  تو و مریم قجر؛

براستی چه دوران مسخره ای را با تو و اون عروسکهای هنرمندت ما طی کردیم و در آن دوران من و ما نمی فهمیدیم که این همه نمایش برای سرگرم کردن و مشغول کردن افراد هست ولی حالا خوب فهمیدیم جه کلاه بزرگی سر ما رفته است . نه تنها رژیم سه سره و شقه شقه نشد بلکه هنوز سرپاست  و اون دکل که تو دیده بودی از مرزهای ایران فاصله گرفته و از اروپا سر در آورده است و این جا هم با همان شیوه دلقک بازی افراد را در زندان مانز نگه داشتی و حتی حاضر به بیرون آمدن آنها برای یک تفریح ساده نیستی !!!!

آری براستی این فرقه بر پایه فریب و حقه سوار است و از احساسات هواداران خوب سو استفاده می کند و از اون طرف خانواده همان عضو یا همان هوادار را مزدور وزارت اطلاعات میداند ؛ تو با شنیدن اسم خانواده دکل سرنگونی و فروپاشی خودت را نزدیکتر می بینی !!!

پس منتظر باش تا این خانواده ریش و ریشه تورا از بن برکند .

پرویز حیدرزاده نشلی

///////////////////////////////////////////////////////

nejatyaftegan az mojahedin khalgh dar albania -gholamali mirzayi 260-410

برای آنهایی که هنوز مجاهدین خلق را نمی شناسند،خاطرات غلامعلی میرزایی ـ قسمت 17ـ شیپور سرنگونی را می خواست رجوی بزند یا صدام حسین؟ اما چه شد؟

ولی در صحبتهایی که بین نفرات که تبادل می شد این بود اینها را هم برای عراق نگهداری کنیم چون خود عرافیها بر اساس تجربه تانکهای قبلی که تحویل داده […]

ali hajari

علی هاجری: فرقه رجوی بداند، این خانواده ها هستند که پیروز میدان خواهند بود

وقتی دید که تعداد زیادی علیرغم شرایط سخت در کمپ آمریکاییها اشرف را ترک کردند بر آن شد که شرایط دیدار خانوادگی را سخت تر بکند تا آنجایی که دیگر […]

Albania-Rahmman Mohammasian- 6 -260-410

خاطرات عبدالرحمان محمدیان از اسارت در زندان های صدام و رجوی ـ قسمت 2 ـ آشنایی با سیاست ، از «حاشیه نشینان شهر تبریز» تا « سگ دونی»

قضیه این بود که دوستمان که دوران دانشجویی در تبریز با کمک دوستانش جزوه ای تحت عنوان «حاشیه نشینان شهر تبریز» نوشته و منتشرکرده بودند که به شرح زندگی و مشکلات معیشتی  […]

Albania-Khanewade -260-410

غلامرضا شکری: فرقه مجاهدین خلق هیچ راه گریزی از دست خانواده ها ندارد

خوب ببینید شیادی به این میگویند . و بعد اضافه میکند که برای مقامات البانی نوشته اند و بگویند بچه های ما انجا به گروگان گرفته شده اند واقعا مرغ […]

Albania-ali-hajari 2- 260-410

علی هاجری:بازماندگان از ارابه تکامل هنوز در پیچ و خم تاریکخانه فرقه مجاهدین خلق

 در همین راستا در زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رجوی و دارودسته سرگردان بدنبال این بودند که دمکراتها روی کار نیایند و همینطور هم شد و ترامپ قدرت را بدست […]

Nejatyaftegan az mojahedin dar Albani-Reza Eslami 260 -410

رضا اسلامی: خیانت فرقه رجوی در دوران ویروس کرونا، مردم فراموش نمی کنند

دارودسته مجاهدین خلق به عنوان مدافع سرسخت اعمال تحریم ها علیه مردم ایران، کاملاً روشن است که در کجا ایستاده و چه نیات شومی را دنبال می نماید. در واقع […]

 

پاسخ دهید